Підсумкова контрольна робота з алгебри в 9 класі 2020

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 20 разів
24 запитання
Запитання 1

Порівняйте числа а і b, якщо a-b=6,8

варіанти відповідей

a=b

a>b

a<b

визначити неможливо

Запитання 2

Розв'яжіть нерівність x2-49>0

варіанти відповідей

(-∞;7)

(-∞;-7)∪(7;∞)

(-∞;-7]∪[7;∞)

(-7;7)

Запитання 3

У ящику є 30 пронумерованих від 1 до 30 жетонів. Яка ймовірність того, що номер навмання взятого жетона буде кратним числу 7?

варіанти відповідей

2/15

1/30

1/10

1/6

Запитання 4

Чому дорівнює четвертий член геометричної прогресії, якщо її перший член b1=6, знаменник q=-2

варіанти відповідей

-48

24

48

-24

Запитання 5

Розв'яжіть систему нерівностей

варіанти відповідей

x<2

1<x<2

x<-2

-2<x<2

Запитання 6

Знайдіть різницю арифметичної прогресії, якщо a1=-2,a3=4

варіанти відповідей

-6

6

3

1

Запитання 7

Розв'яжіть систему рівнянь

варіанти відповідей

(-5;-3)

(-5;3)

(5;3)

(5;-3)

Запитання 8

На малюнку зображено графік функції y=x2-2x-3. Розв'яжіть нерівність x2-2x-3≤0

варіанти відповідей

(-∞;-1)∪(3;∞)

(-∞;-1]∪[3;∞)

[-1;3]

(-1;3)

Запитання 9

Знайдіть усі значення х, при яких має зміст вираз


варіанти відповідей

(6;∞)

(-∞;6]

(-∞;6)

[6;∞)

Запитання 10

Знайти координати вершини параболи, заданої формулою y=x2-2x+4

варіанти відповідей

(1;3)

(-1;7)

(3;7)

(-2;12)

Запитання 11

Розв'яжіть нерівність 3(x-2)+4(x+2)>6(x-2)+13

варіанти відповідей

(-∞;1]

[-1;∞)

(-∞;1)

(-1;∞)

Запитання 12

Порівняйте числа m i n , якщо  m-n=-3

варіанти відповідей

m>n

m≥n

m<n

m≤n

Запитання 13

Різниця арифметичної прогресії 5;-2;-9;... дорівнює:

варіанти відповідей

-7

-3

7

3

Запитання 14

Знайдіть нулі функції: y=x(x-2)

варіанти відповідей

0

2

0 і2

-2

Запитання 15

Щоб отримати графік функції y=(x-3)2+5, необхідно графік функції y=x2  паралельно перенести:


варіанти відповідей

На 3 одиниці вправо та 5 одиниць вгору


На 3 одиниці вліво та 5 одиниць вгору

На 3 одиниці вліво та 5 одиниць вниз

На 3 одиниці вправо та 5 одиниць вниз

Запитання 16

Знайдіть третій член арифметичної прогресії (an),

якщо a1=-5 ;d=3

варіанти відповідей

1

-1

4

3

Запитання 17

Значення функції f(x)=x2+3 в точці x0=2 дорівнює:

варіанти відповідей

7

5

9

4

Запитання 18

Розв'яжіть нерівність -3х > 15

варіанти відповідей

х > 5

х < 5

 х > -5


х < -5

Запитання 19

Вкажіть суму п*яти членів арифметичної прогресії

3; 6; 9; ...

варіанти відповідей

40

45

60

65

Запитання 20

Знайдіть п*ятий член геометричної прогресії,якщо b₃=16; q=-2

варіанти відповідей

60

-60

64

-64

Запитання 21

У лотереї з 350 білетів 300 білетів - без виграшу. Яка ймовірність виграти, купивши один білет?

варіанти відповідей

1/2

1/7

6/7

3/7

Запитання 22

В коробці лежать 5 зелених, 8 синіх і 7 червоних олівців. Яка ймовірність того, що навмання взятий олівець виявиться синім?

варіанти відповідей

4/5

 2/5

 3/2

1/2

Запитання 23

Розв'язати нерівність: х2 -2х-15<0

варіанти відповідей

(3;5)

 (-∞; 3)∪(5;+∞)

(-3;5)

 (-∞;-3)∪(5;+∞)

Запитання 24

Знайдіть координати вершини параболи у=3х2+6х+2

варіанти відповідей

 (1;11)

(-2;10)

(-1;-1)

(-1;-7)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест