Підсумкова контрольна робота з фізики

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Фізика, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
13 запитань
Запитання 1

Вкажіть,що таке радіоактивність:

варіанти відповідей

перетворення одних речовин на інші;

розпад молекул на йони;

спонтанне перетворення ядер атомів одних хімічних елементів на ядра інших хімічних елементів;

розпад атомних ядер на нуклони.

Запитання 2

Використовуючи Періодичну систему хімічних елементів, визначте елемент, що утворюється в результаті β-розпаду Торію (23290Th):

варіанти відповідей

23191Pa;

23291Pa;

22689Ac;

23289Ac.

Запитання 3

Визначте силу, під дією якої тіло масою 15 кг набуло прискорення 0,7 м/с2 :

варіанти відповідей

5,25 Н;

10,5 Н;

5,25 кН;

5,25мН.

Запитання 4

Вкажіть фізичний закон, який стверджує, що дія одного тіла на інше завжди супроводжується "протидією":

варіанти відповідей

перший закон Ньютона;

другий закон Ньютона;

третій закон Ньютона;

закон всесвітнього тяжіння.

Запитання 5

Вкажіть рядок, у якому наведено значення гравітаційної сталої (G):

варіанти відповідей

6,022⋅1023 Н⋅ м2 /кг2 ;

6,626⋅10-34 Н⋅ м2 /кг2 ;

6,67⋅10-11 Н⋅ м2 /кг2 ;

6⋅10-11 Н⋅ м2 /кг2 ;

Запитання 6

Закінчіть речення: "Імпульсом тіла називається..."

варіанти відповідей

добуток маси тіла і його прискорення;

добуток маси тіла і його швидкості;

добуток сили, яка діє на тіло, та швидкості тіла;

добуток сили, яка діє на тіло, та часу її дії.

Запитання 7

Який закон лежить в основі реактивного руху? 

варіанти відповідей

Закон всесвітнього тяжіння

Закон збереження імпульсу

Закон збереження енергії

Закон збереження маси

Запитання 8

Яка одиниця вимірювання механічної енергії? 

варіанти відповідей

кг·м/с 

кг 

Н/м   

Дж

Запитання 9

За якою формулою можна обчислити силу Ампера?

варіанти відповідей

FA=BIι sin α

B= F/Il

A=UIt

Запитання 10

Вкажіть, одиницю поглинутої дози випромінювання:

варіанти відповідей

відсоток;

грей;

беккерель;

кюрі.

Запитання 11

Тілу масою 6 кг певна сила надає прискорення 0,2 м/с2. Якого прискорення набуде тіло масою 1,2 кг під дією тієї ж сили?

варіанти відповідей

0,4 м/с2

10 м/с2

1 м/с2

Запитання 12

Визначте силу тяжіння, яка діє на тіло масою 300 г на поверхні Землі:

варіанти відповідей

2,94 Н;

2,84 Н;

2,74 Н;

2,64 Н.

Запитання 13

З якою силою діє однорідне магнітне поле, індукція якого 50 мТл, на провідник завдовжки 10 см розташований під кутом 300 до силових ліній при силі струму 1 А?  

варіанти відповідей

500 Н

2.5 мН

150 кН

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест