Підсумкова контрольна робота з геометрії. 9 клас. ІІ варіант

Додано: 18 жовтня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
11 запитань
Запитання 1

Якщо градусні міри кутів паралелограма пропорційні до чисел 2 і 7,

то більший з цих кутів дорівнює:

варіанти відповідей

400

1400

200

1500

Запитання 2

Менша основа прямокутної трапеції дорівнює 18 см, менша бічна сторона дорівнює 10 см, а гострий кут - 450. Тоді середня лінія даної трапеції дорівнює:

варіанти відповідей

25 см

19 см

28 см

23 см

Запитання 3

До прямої, заданої рівнянням 5х + у = 1, паралельною є пряма, задана рівнянням

варіанти відповідей

у - 5х = 3

8х - у = - 2

12х + 3у = - 5

3у + 15х = 7

Запитання 4

Дано вектори ̅а (4; - 3); ̅b (-1; -1); ̅m = ̅a + ̅b. Абсолютна величина вектора ̅m дорівнює:

варіанти відповідей

√ 7

25

5

√ 5

Запитання 5

Якщо Q (-1; 3) - центр кола, QN - радіус кола і N (4; 2), то рівняння даного кола має вигляд:

варіанти відповідей

(х - 4)2 + (у - 2)2 = √ ̅26

(х + 4)2 + (у + 2)2 = 26

(х - 1)2 + (у + 3)2 = 26

(х + 1)2 + (у - 3)2 = √ ̅26

Запитання 6

Дано точку А (-2; 9). Точка В симетрична точці А відносно осі ординат,

а точка С симетрична точці В відносно початку координат.

Тоді точка С має координати:

варіанти відповідей

(2; - 9)

(- 2; - 9)

(9; - 2)

(- 9; - 2)

Запитання 7

Одна із сторін паралелограма на 8 см більша від іншої. Знайти площу паралелограма, якщо його периметр дорівнює 72 см, а один із його кутів 1500.

варіанти відповідей

76,5см2

154 см2

240 см2

280 см2

Запитання 8

Хорда, довжина якої 24 см, перпендикулярна до діаметра і ділить його на відрізки, різниця між якими дорівнює 7 см. Обчислити радіус кола.

варіанти відповідей

19,5 см

25 см

12,5 см

39 см

Запитання 9

Сторона ромба відноситься до більшої діагоналі як 5 : 8. Знайти висоту ромба, якщо менша діагональ дорівнює 30 см.

варіанти відповідей

48 см

20 см

40 см

24 см

Запитання 10

Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 40 см, а основа - 48 см. Обчислити радіус кола, описаного навколо цього трикутника.

варіанти відповідей

16 см

50 см

20 см

64 см

Запитання 11

Сторони трикутника дорівнюють 3 см і 5 см, а кут між ними 1200. Знайти сторони подібного йому трикутника, периметр якого дорівнює 60 см.

варіанти відповідей

15 см, 25 см, 20 см

14 см, 10 см, 36 см

10 см, 18 см, 32 см

12 см, 20 см, 28 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест