Підсумкова контрольна робота з геометрії

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Знайти координати середини відрізка АВ, якщо А(-3; 0), В(1; -8).

варіанти відповідей

  (-2; 4)                                              

(-1; -4)

(-2; -4)

(-6; 14)

Запитання 2

Складіть рівняння кола з центром О(-7; 5) і радіусом 3.

варіанти відповідей

(х – 7)² + (у + 5)² = 3

(х – 7)² + (у + 5)² = 9

(х + 7)² + (у – 5)² = 9

(х + 7)² + (у – 5)² = 3

Запитання 3

Знайдіть скалярний добуток векторів ̅а і ̅b , якщо ̅а (-1; 3) і ̅b(0; 5).

варіанти відповідей

14

- 15

16

15

Запитання 4

Знайти довжину медіани АD трикутника АВС, якщо А(1; 3), В(-6; 3), С(-8; -1).

варіанти відповідей

2√13

2√10

2√17

68

Запитання 5

Знайдіть значення у, при якому вектори a̅ (- 6; 2) і ̅b (9; у) є колінеарними.

варіанти відповідей

-3

3

2,7

-2,7

Запитання 6

Знайдіть координати точки, симетричної точці А (-3; 4) відносно початку координат. 

варіанти відповідей

(3; 4)

( - 3; 4)

(-3;-4)

(3; - 4)

Запитання 7

У трикутнику ABC знайдіть сторону AC, якщо ∠В=30°, ∠С=45°, сторона АВ дорівнює   5√2 см.  

варіанти відповідей

2,5 см

 7 см

3,5 см

5 см

Запитання 8

Чотирикутник ABCD - паралелограм. B (4; 1), C (-1; 1), D (-2; -2). Знайдіть координати вершини A.

варіанти відповідей

(3; -2)

(-7; -2)

(5; 4)

 (1; 2)

Запитання 9

Знайдіть довжину кола вписаного в трикутник зі сторонами 8 см 26 см і 30 см

варіанти відповідей


9π см 

3π см 

6π см

9 см

Запитання 10

Сторони паралелограма дорівнюють 2√2 см і 5 см, один з його кутів дорівнює 45⁰. Знайдіть меншу діагональ паралелограма.

варіанти відповідей

13 см

√53 см

√13 см

 53 см

Запитання 11

Укажить точку яка лежить на прямій, заданій рівнянням 3х +у -1=0

варіанти відповідей

(1; 0)

(0; 1)

(-1;0)

(0;-1)

Запитання 12

У квадрат зі стороною 8 см вписано круг. Знайдіть площу круга.

варіанти відповідей

16π см2

 4π см2

16 см2

4 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест