Діагностична робота 11 клас ( за період карантину )

Додано: 13 вересня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
18 запитань
Запитання 1

Знайдіть похідну функції у=х2+х+5

варіанти відповідей

у=х2

у=2х

у=2х2

у=2х+1

Запитання 2

Вказати похідну заданої функції f(x)=x5-cos9+6x

варіанти відповідей

10x4+sin9+6

5x4+sin9+6

10x4+6

10x4+6x

5x4+6

Запитання 3


Знайти значення похідної функції в точці x0= −1, якщо  f (x)=x3-2x+5

варіанти відповідей

-1

0

1

-8

4

Запитання 4

Знайти критичні точки заданої функції f(x)=x2-6x 

варіанти відповідей

⅓; -⅓

3; -3

1; -1

критичних точок немає

−3

3

Запитання 5

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в точці f(x)=х+sinx, x0=π/3

варіанти відповідей

√3/2

3/2

1/2

1+√3/2

1-√3/2

Запитання 6

Знайдіть швидкість тіла, що рухається прямолінійно за законом s=s(t) у момент часу t (s - вимірюється в метрах,t- у секундах), якщо s(t)=3t4-t3+1, t0=2

варіанти відповідей

96

72

108

84

24

Запитання 7

Знайдіть похідну y= sin(2x).

варіанти відповідей

-2cos(2x)

2sin(2x)

1/2cos(2x)

2cos(2x)

Запитання 8

Знайти проекцію точки С(-5;1;3) на площину ХZ

варіанти відповідей

(0;0;3)

(-5;0;3)

(0;1;3)

(-5;1;0)

Запитання 9

Знайти середину відрізка АК, якщо А(-2;5; 5) і К (-6;-3;1)

варіанти відповідей

(3;1;-3)

(-4;1;3)

(-4;1;-3)

(-3;1;-3)

Запитання 10

Вказати точку, яка симетрична точці В (-3;5;-8) відносно площини ХZ

варіанти відповідей

(3;5;8)

(-3;5;-)

(3;5;-8)

(-3;-5;-8)

Запитання 11

При яких значеннях m і п вектори m(m; 2; 1) і n(–12; 6; п) колінеарні?

варіанти відповідей

m = –36 і n = 9

m = –4 і n = 1

m = –36 і n = 1

m = 3 і n = 9

m = –4 і n = 3

Запитання 12

При якому значенні х вектори m̅(2; х; 1) і n̅ (4; 9; х) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-5

–0,8

0,8

5

20

Запитання 13

Знайти довжину вектора m(-4;3; 0)

варіанти відповідей

1

3

4

5

Запитання 14

Який кут утворюють вектори а(5;1;-1) і с(3;4;-1)

варіанти відповідей

Прямий

Гострий

Тупий

Запитання 15

Відрізок SА перпендикулярний до пло­щини прямокутника ABCD . Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо відстань між точками S і С дорівнює 5, BD = 3 cм

варіанти відповідей

3 см

4 см

5 см

7 см

Запитання 16

Скільки площин перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку, що лежить поза даною прямою?

варіанти відповідей

тільки одну

тільки дві

жодної

безліч

Запитання 17

На рисунку зображено куб − АВСDA1B1C1D1. Укажіть площину, яка паралельна прямій СС1 .

варіанти відповідей

АВС

A1B1D1

ADD1

D1DC

Запитання 18

Знайти похідну функції у=х2⋅cos x

варіанти відповідей

2 x⋅cosх

-2x⋅sinx

2x⋅cosx - x2⋅sinx

2x⋅sinx + x2⋅sinx

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест