6 травня о 18:00Вебінар: Література: секрети організації ефективних підсумкових уроків вивчення творчості письменника

Підсумкова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
40 запитань
Запитання 1

1. В якому рядку допущені орфографічні помилки при написанні іншомовних слів? 

варіанти відповідей

A.              Абітурієнт, силует, мільйон

Б.             Клонування, інтермеццо, деректива

В.              Шифон, фальш, система

Г.            Блюз, барель, атестат 

Запитання 2

2.   В одному варіанті три слова запозичені. Знайдіть їх:

 

варіанти відповідей


A.              Вареники, зухвалий, джмільБ.               Лисиця, блакить, затруситиВ.               Перламутр, телеграма, пенсіяГ.              Паляниця, квапитися, гопак


Запитання 3

3.  В якому варіанті тільки архаїзми?


варіанти відповідей

A.   Вулик, мереживо, дощ


Б.  Урядник, цехмістр, писар


В.   Шаровари, кропива, вітер


Г.  Сонце, квочка, фіра


Запитання 4

4.   Що означає фразеологізм стати на ноги?


варіанти відповідей

А. Виконати завдання


Б. Заперечити щось


В. Зміцніти,стати самостійним


Г. Почати вчитися

Запитання 5

5.  В якому варіанті допущено орфографічну помилку?


варіанти відповідей

А. Кафедра, девіз, по-українськи


Б. Фізіологія, шпатель, шприц


В. Колега, ін’єкція, каяття


Г. Напів-сон, арфяр, надяря


Запитання 6

6.  Частина протоколу з окремого питання:


варіанти відповідей

A.  Короткий протокол  

Б.    Витяг з протоколу   

В.      Стислий протокол

Г.    Простий протокол

Запитання 7

7.  Укажіть варіант, у якому неправильно написано географічні назви іншомовного походження:


варіанти відповідей

A.   Італія, Атлантика, Мексика


Б.    Жиронда, Рига, Корсика


В.   Китай, Гренландія, ВаленсіяГ.  Вірджінія, Аргентіна, Маврітанія.

Запитання 8

8.   Укажіть варіант, в якому іншомовне слово потрібно писати з м’яким знаком:


варіанти відповідей

А. Ін…єкція


Б. Кар…єра


В. Анабіоз…Г. Конс…єржка

Запитання 9

9. :  Котре з поданих слів є синонімом до слова стимул?


варіанти відповідей

А. Заохочення


Б. Мета


В. Побажання


Г. Прагнення


Запитання 10

10.    В якому варіанті допущено помилку в написанні префікса з- (с)- ?


варіанти відповідей

А. Сформований


Б. Скріпити


В. Зхилити


Г. Збити


Запитання 11

11.  В якому рядку всі слова є термінами?


варіанти відповідей

А. Епід…мія, карі…с, конд…нсатор


Б. Міст…ка, пласт…ка, рар…тет


В. Єр…тик, ком…та, марк…з


Г. Д…пломатика, ет…ка, інд…катор


Запитання 12

12. Знайдіть варіант, в котрому неправильно вжито слово, що є в кожному реченні

варіанти відповідей

А. Вербна неділя – назва християнського свята.


Б. У неділю рано зілля копала.


В. Одна неділя має сім днів.

Г. Котики верби нагадують про Вербну неділю.

Запитання 13

13. В якому варіанті слово записано правильно?

варіанти відповідей

A. Багацтво


Б. Багатство


В. БагатсвоГ. Багатцтво

Запитання 14

14.  В якому випадку порушено правила чергування у/в, і/й, з/зі/із/зо?


варіанти відповідей

A. В усному мовленні; в іншій ситуації; починається зі слова;


Б.  Брати участь у проектах; надрукував у газеті; включити у фінансовий звіт.


В. Купувати в аптеці; мешкала в Одесі; зміни в оподаткуванні.


Г. Прийшов в вівторок, Олена і Оля.


Запитання 15

15.  До якої форми красномовства належить наведений текст?

Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.


варіанти відповідей

A. Парламентської


Б.  Академічної


В. Соціально-побутовоїГ. Церковно – богословської

Запитання 16

16.  Яке речення побудоване неправильно?


варіанти відповідей

A.  Починаючи з часів Ярослава, Софія Київська стає важливим культурним центром.


Б.   Зробивши зло, не жди добра .


В.  Піднімаючись над обрієм, сонце дарує нові й нові щедроти.


Г.  Можна приготувати суп інакше, перед варінням горох трохи прожаривши в духовці і потовкти в ступці.

Запитання 17

17.  Продовжте речення: «Основні думки виступу потрібно повторювати…»


варіанти відповідей

A. Завжди тими самими словами.


Б.  Щоразу, варіюючи їхнє мовне оформлення.


В.  Пропонуючи слухачам їх записати.


Г.  Пропонуючи слухачам повторити їх хором.


Запитання 18

18.  В якому рядку допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища?


варіанти відповідей

A.  Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків.


Б.  Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук.

B.  Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем.Г.   Юлією Нос, Ірині Уштан, Петром Уштаном.

Запитання 19

19.  За формою автобіографія:


варіанти відповідей

A. Зовнішній документ


Б. Типовий документ


B. Індивідуальний документ

 

D.  Службовий документ

Запитання 20

20.  Наказ - це:


варіанти відповідей

A. Фінансовий документ


Б .Розпорядчий документ

 

B.  Інформаційний документ


Г. Організаційний документ  

Запитання 21

21.  Найважливішою ознакою документа є:


варіанти відповідей

A.  Підпис


В.  Зміст


B.    Затвердження


Г. Назва 

Запитання 22

22.  Видатні оратори Київської Русі:


варіанти відповідей

A.Демосфен та Цицерон


Б. Аристотель та Платон


B.Іларіон та Кирило Туровський


Г.   Михайло Ломоносов та Георгій Кониський

Запитання 23

23.  До якого типу мовлення належить поданий текст?

Відомо, що мова кожного народу – явище давнє, її коріння сягає у доісторичні часи. Вони є найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь.


варіанти відповідей

A.   Опис    Б.  Розповідь

B.  Роздум


Г.  Діалог 

Запитання 24

24.  Письмове підтвердження певної дії, документів, товарів, грошей:


варіанти відповідей

A. Накладна


Б.  Акт


В.  РозпискаГ. Звіт

Запитання 25

25.  Якщо бажаєте висловити подяку, то складаєте?


варіанти відповідей

A. Лист – запрошення


Б. Лист – звернення


B.  Лист – подякуГ. Лист – пояснення

Запитання 26

26.  Який документ фіксує хід зборів, нарад?


варіанти відповідей

A.  Виступ


Б.  Протокол


B.   Доповідь


Г.  Лист


Запитання 27

27.  Що таке протокол?


варіанти відповідей

A. Особовий документ


B.   Обліковий документ


C.  Фінансовий документ


Г. Довідково – інформаційний


Запитання 28

28. Як називається письмове повідомлення про виконання якоїсь роботи?


варіанти відповідей

A. План


Б. Перелік


B.   Звіт


Г. Довідка


Запитання 29

29.  Що є основним видом документа, першим і єдиним його примірником?


варіанти відповідей

A. КопіяБ.  Оригінал

B.  Дублікат


Г. Формуляр


Запитання 30

30. Як називається замовлення на харчування стаціонарних хворих?


варіанти відповідей

A.  Вимога на молочну кухнюБ. Порційна вимога

B.  Вимога на харчування


Г. Рецепт

Запитання 31

31.   При поступленні пацієнта на стаціонарне лікування медсестра оформляє:


варіанти відповідей

A. Медичну картуБ. Історію хвороби

B.  Довідку


Г. Направлення


Запитання 32

32.  За походженням виділяють такі види документів:


варіанти відповідей

А. Вхідні


Б. Вихідні


В. Службові


Д. Стандартні


Запитання 33

33. Від першої особи пишуть:


варіанти відповідей

А. Протокол


Б. Характеристику


В. Довідку


Г. Заяву


Запитання 34

34.Особиста заява оформляється:


варіанти відповідей

А. Від руки на бланку установи


Б. Від руки в двох примірниках


В. Машинописом на бланку установи

Г. Від руки в одному примірнику


Запитання 35

35.  Документ, який заповнюють при виявленні інфекційного захворювання:


варіанти відповідей

А. Медична картка стаціонарного хворогоБ. Термінове повідомлення про інфекційне захворювання

В. Медична картка амбулаторного хворого

Г. Температурний лист

Запитання 36

36.  Відомості про особу, якій видається характеристика:


варіанти відповідей

А. У хронологічній послідовності.Б. У довільній формі

В. У будь-якій послідовності.


Г. У послідовності, що зумовлюються ступенем важливості тієї чи іншої інформації.

Запитання 37

37.:  Ціна однієї поділки на шкалі "Т•" у температурному листку становить:

 

варіанти відповідей

А. 0,5℃


Б. 2℃ 


В. 1℃


Г. 5℃


Запитання 38

38.   Скільки разів на добу записують у температурний лист температуру пацієнта:


варіанти відповідей

А. 1 раз на добу


Б. З рази на добу


В 2 рази на добу


Г. 4 рази на добу


Запитання 39

39.   Письмове пояснення ситуації, що склалася, на вимогу керівника:


варіанти відповідей

А. Доповідна записка


Б. Пояснювальна записка


В. Звіт


Г. Довідка


Запитання 40

40. Що із перечислених реквізитів не відноситься до вимоги в аптеку:варіанти відповідей

А Домашня адреса головної медсестри.


Б. Назва виду документа.


В. Перелік медикаментів, їх кількість, сума.


Д. Підпис того, хто видав медикаменти.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест