Підсумковий тест за І семестр

Додано: 26 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
10 запитань
Запитання 1

Під час охолодження тіла зменшується:

варіанти відповідей

кількість його молекул

маса його молекул

розмір його молекул

швидкість руху його молекул

Запитання 2

Мідна деталь під час нагрівання розширюється. При цьому збільшується:

варіанти відповідей

відстань між атомами міді

розмір атомів міді

кількість атомів міді

густина міді

Запитання 3

Яка з поданих речовин за кімнатної температури зберігає об’єм, але не зберігає форми:

варіанти відповідей

залізо

кисень

графіт

ртуть

Запитання 4

Під час кристалізації температура речовини:

варіанти відповідей

залишаться незмінною

зменшується

збільшується

для одних речовин збільшується, для інших - зменшується.

Запитання 5

Яка кількість теплоти виділиться під час охолодження 2 кг алюмінію на 50оС?

(питома теплоємність алюмінію 920 Дж/кгоС)

варіанти відповідей

92 кДж

100 кДж

420 кДж

920 кДж

Запитання 6

Скільки теплоти виділиться при повному згорянні 2 кг гасу?

(питома теплота згоряння гасу 46 МДж/кг)

варіанти відповідей

46 МДж

92 МДж

460 МДж

920 МДж

Запитання 7

Коли деякій речовині масою 100 г було передано 800 Дж теплоти, її температура збільшилася від 20оС до 40оС. Яка це речовина?

варіанти відповідей

алюміній

свинець

залізо

мідь

Запитання 8

У газовому нагрівнику під час згоряння 2,5 кг природного газу було отримано 82,5 МДж теплоти. Визначте ККД нагрівника.

(питома теплота згаряння природного газу 44 МДж/кг)

варіанти відповідей

65 %

70 %

75 %

80 %

Запитання 9

Установіть відповідність між тепловими процесами, які відбуваються з певною речовиною, і формулою для визначення кількості теплоти:

варіанти відповідей

1-А, 2-В, 3-Г, 4-Б

1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г

1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Г

Запитання 10

Яку кількість теплоти потрібно витратити, щоб перетворити лід масою 2кг, що має температуру -20оС, на пару з температурою 100 оС?

(Довідник: питома теплоємність льоду 2100 Дж/кгоС; питома теплота плавлення льоду 332 кДж/кг; питома теплоємність води 4200 Дж/кгоС; питома теплота пароутворення води 2,3 МДж/кг)

варіанти відповідей

2,8 МДж

3,4 МДж

6,2 МДж

8,5 МДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест