Теплові двигуни. ККД теплового двигуна

Додано: 27 листопада 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

Пристрій, у якому теплова енергія згоряння палива перетворюється в механічну роботу, називається:

варіанти відповідей

Електричний двигун

Тепловий двигун

Реактивний двигун

Холодильна машина

Запитання 2

Частина теплового двигуна, яка виконує роботу, називається:

варіанти відповідей

Паливо

Нагрівник

Холодильник

Робоче тіло

Запитання 3

Фізична величина, яка є характеристикою економічності теплового двигуна:

варіанти відповідей

Корисна робота

Кількість теплоти, що виділяється при згорянні палива

ККД

Питима теплота згоряння палива

Запитання 4

75% кількості теплоти, яка виділилась при згорянні палива, пішло на нагрівання деталей двигуна. Це означає, що:

варіанти відповідей

ККД двигуна дорівнює 25%

ККД двигуна дорівнює 75%

На корисну роботу пішло 75% теплоти

Холодильник отримав 25% теплоти

Запитання 5

Частина будь-якого теплового двигуна, яка розсіює певну кількість теплоти в навколишнє середовище, називається:

варіанти відповідей

Нагрівник

Холодильник

Робоче тіло

Циліндр

Запитання 6

Пристрій, у якому нагрітий струмінь пари під тиском обертає вал без допомоги поршня, шатуна і колінчатого вала, називається:

варіанти відповідей

ДВЗ

Газова турбіна

Дизельний двигун

Парова турбіна

Запитання 7

Є два теплових двигуна. В першому на корисну роботу використовується 1/3 всієї кількості теплоти, що виділяється при згорянні палива, а в другому - 1/4. Який з цих двигунів ефективніший з точки зору економії?

варіанти відповідей

Перший

Другий

Обидва однаково ефективні

Неможливо визначити

Запитання 8

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Електричний двигун

Двигун внутрішнього згоряння

Парова турбіна

Газова турбіна

Запитання 9

Що є невід'ємною частиною будь-якого теплового двигуна?

варіанти відповідей

Нагрівник

Поршень

Турбіна

Колінчатий вал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест