Підсумкова контрольна з геометрії за рік

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 54 рази
12 запитань
Запитання 1

Радіус основи конуса дорівнює 7 см, а твірна - 11 см. Знайдіть площу повної поверхні конуса.

варіанти відповідей

84π см2

126π см2 

126 см2

106π см2

Запитання 2

Знайдіть площу поверхні кулі, радіус якої дорівнює 5 дм.

варіанти відповідей

100 дм2

100π дм2

20π дм2

100π см2

Запитання 3

Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 8 см і утворює з площиною основи кут 30⁰. Знайдіть площу основи циліндра.

варіанти відповідей

24π см2

 12π см2

48π см2

12 см2

Запитання 4

Площа великого круга дорівнює 9π см2. Знайдіть об'єм кулі.

варіанти відповідей

9π см3

36π см3

27π см3

12π см3

Запитання 5

Висота конуса дорівнює 18 см, а його об'єм - 54 см3 . Знайдіть площу основи конуса.

варіанти відповідей

 3 см2

1 см2

9 см2

3π см2

Запитання 6

Знайдіть об'єм конуса, радіус основи якого дорівнює 3 см, а висота - 5 см.

варіанти відповідей

45π см3

45 см3

15π см3

15 см3

Запитання 7

Знайдіть об'єм циліндра, радіус основи якого дорівнює 5 см, а висота - 6 см.

варіанти відповідей

180π см3

180 см3

150 см3

150π см3

Запитання 8

Основою піраміди є прямокутний трикутник з катетами 9 см і 12 см та висотою 18 см.Знайти об'єм даної піраміди.

варіанти відповідей

162 см3

 648 см3

972 см3

324 см3

Запитання 9

У кулі з центром О проведено переріз з центром О1 на відстані 5 см від центра кулі. Знайдіть радіус перерізу, якщо радіус кулі дорівнює 13 см.

варіанти відповідей

4

6

10

12

Запитання 10

Сторони основи прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 5 см і 12 см, а діагональ паралелепіпеда нахилена до площини основи під кутом 45°. Знайти бічне ребро паралелепіпеда.

варіанти відповідей

5,5 см

5 см

12 см

13 см

Запитання 11

Осьовий переріз конуса – правильний трикутник, висота якого дорівнює 6√3 см. Знайдіть об’єм конуса.

варіанти відповідей

144√3π см3

72√3π см3

 18√3π см3

72π см3

216√3π см3

Запитання 12

У посудині, що має форму циліндра, рівень води перебуває на висоті 45 см. На якій висоті перебуватиме рівень води, якщо її перелити у посудину циліндричної форми, радіус якої у 3 рази більший за радіус даної?

варіанти відповідей

5 см

12 см

15 см

3√5 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест