Підсумкова робота 11 клас профільний рівень

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 346 разів
24 запитання
Запитання 1

Які зовнішні ознаки має інфляція в економіці країни:

варіанти відповідей

зростання реальних доходів населення;

зростання цін тільки на споживчі товари;

зростання ціни робочої сили, скорочення пропозиції товарів;

зростання середнього рівня цін

Запитання 2

Що з наведеного нижче не має відношення до інфляції витрат (інфляції пропозиції):

варіанти відповідей

зростання цін на енергоносії;

зростання заробітної платні;

зростання обсягів випуску продукції;

зростання собівартості продукції.

Запитання 3

Що з наведеного нижче не є ознаками дефляції:

варіанти відповідей

зниження середнього рівня цін;

зростання купівельної спроможності грошової одиниці;

зростання середнього рівня цін;

правильні відповіді (зниження середнього рівня цін;) і (зростання купівельної спроможності грошової одиниці;).

Запитання 4

Інфляційний податок - це:

варіанти відповідей

різновид податку на додану вартість, його розмір затверджено в податковому законодавстві;

B. податок, яким обкладаються тільки підакцизні товари;

частина доходів, що “згорає” у вогні інфляції;

кошти, які держава надає населенню, щоб компенсувати його втрати від інфляції.

Запитання 5

Якщо номінальний доход зріс на 8%, а рівень цін зріс на 10%, то реальний доход:

варіанти відповідей

збільшився на 2%;

збільшився на 18%;

зменшився на 2%;

залишився без змін.

Запитання 6

Стагфляція – це:

варіанти відповідей

зростання середнього рівня цін з одночасним збільшенням обсягів національного виробництва;

зниження середнього рівня цін із одночасним зменшенням обсягів національного виробництва;

зниження макроекономічних показників – середнього рівня цін, рівня безробіття, рівня національного виробництва;

поєднання зростання середнього рівня цін та зменшення обсягів національного виробництва

Запитання 7

Облікова ставка - це:

варіанти відповідей

ставка відсотка за кредитами комерційних банків;

ставка відсотка за кредитами, які Центральний банк надає комерційним банкам;

.

ставка відсотка, за якою комерційні банки приймають внески клієнтів на депозитні рахунки;

ставка відсотку по строкових депозитах комерційного банку

Запитання 8

Норма резервування депозитів - це:

варіанти відповідей

відсоткова частка суми депозитів, які комерційний банк має тримати у Центральному банку;

відсоткова ставка, за якою комерційні банки приймають від клієнтів внески на депозитні рахунки;

ставка відсотка за кредитами, які Центральний банк надає комерційним банкам;

відсоткова частина депозитів, яку комерційний банк надає в позику

Запитання 9

Якщо норма обов’язкових банківських резервів складає 100%, то величина мультиплікатора дорівнює

варіанти відповідей

0

1

10

100

Запитання 10

Якщо норма обов’язкових банківських резервів дорівнює 25%, а банківська система має надлишкові резерви в розмірі 15 тис грн., то банківська система може збільшити грошову масу максимум на:

варіанти відповідей

0;

60 тис.грн;

15 тис.грн;

45 тис.грн.

Запитання 11

Який з наведених нижче виразів, що характеризує співвідношення показників грошової маси, не може бути помилковим:

варіанти відповідей

М2 = М1 + М3;

М3 > М1 + М4;

М2 < М1;

М4 > М3

Запитання 12

Якщо Центральний банк проводить політику “дешевих грошей”, то він:

варіанти відповідей

за допомогою інструментів монетарної політики збільшує пропозицію грошей, що веде до зниження процентної ставки і робить кредитні ресурси більш доступними;

за допомогою інструментів монетарної політики зменшує кредитні ресурси комерційних банків, що призводить до зростання рівня ставки проценту і робить кредитні ресурси менш доступними для виробників;

знецінює національну валюту по відношенню до іноземної валюти;

робить іноземну валюту більш дешевою порівняно з національною

Запитання 13

 „Фрирайдер”(„заєць”) – це той, хто:


варіанти відповідей

Працює в уряді;

Регулярно сплачує всі податки;

Отримує вигоду, не компенсуючи витрат на неї;

Є членом групи, які мають особливі інтереси

Запитання 14

 Якщо соціальні вигоди від певного товару перевищують соціальні витрати, то:


варіанти відповідей

Досягається економічна рівновага

Кожний мешканець країни отримує рівну частку вигод.

Досить багато ресурсів задіяно у виробництво даного товару.

Необхідно збільшити обсяг виробництва цього товару

Запитання 15

Якщо виробництво деякого товару супроводжується несприятливими побічними наслідками, то приватний сектор вироблятиме

варіанти відповідей

Надто багато цього товару занадто низької ціни.

Надто багато цього товару занадто високої ціни.

Надто мало цього товару занадто високої ціни.

Надто мало цього товару занадто низької ціни

Запитання 16

 Що з наступного розглядають як економічні функції держави?

I. Запровадження та забезпечення дотримання законів та угод.

II. Забезпечення суспільними товарами та послугами.

III. Користування проявів неспроможності ринку.

варіанти відповідей

Тільки I.

Тільки II.

Тільки III.

І, ІІ та III

Запитання 17

Важливим фактором розвитку міжнародної торгівлі, що діє всупереч процесу глобалізації є:

варіанти відповідей

Регіоналізація міжнародної торгівлі;

Зростання відкритості економік провідних країн світу;

Зростання світового фінансового ринку;

Розвиток багатонаціонального підприємництва

Запитання 18

До негативних наслідків мілітаризації слід віднести:

варіанти відповідей

Збільшення рівня безробіття;

Втрату інтелектуального потенціалу;

Поглиблення диспропорцій в економіці.

Зменшення валового внутрішнього продукту

Запитання 19

Екологічний неоколоніалізм – це:

варіанти відповідей

Політика держави, спрямована на заборону екологонебезпечного виробництва;

Спроби розвинутих країн розв’язати власні економічні проблеми за рахунок менш розвинутих країн;

Глобальне порушення природної рівноваги і деградація природного середовища;

Контроль за забрудненням до тих пір, доки граничні вигоди перевищують граничні витрати

Запитання 20

Антиінфляційна фіскальна політика передбачає:

варіанти відповідей

зростання рівня оподаткування та скорочення державних видатків;

скорочення і податкових надходжень, і державних видатків;

зростання податків і більш високий рівень державних видатків;

постійний рівень і державних видатків, і податкових надходжень

Запитання 21

До непрямих податків відносяться

варіанти відповідей

акцизи, податок на додану вартість, мито;

особистий прибутковий податок та податки на майно;

податок на прибуток корпорацій;

платежі по обов’язковому соціальному страхуванню

Запитання 22

Політика вбудованих стабілізаторів

варіанти відповідей

полягає у встановленні ставки оподаткування, визначенні суми державних витрат та інших параметрів, вплив яких на економіку має постійний характер;

включає елементи, що змінюються в залежності від змін економічної ситуації і автоматично пригашують несприятливі зміни;

всі попередні відповіді правильні;

полягає у встановленні Центральним банком країни норми обов’язкових банківських резервів.

Запитання 23

  Державний борг – це:


варіанти відповідей

величина бюджетного дефіциту за поточний рік;

борг держави перед власними громадянами та іноземними кредиторами, завдяки якому вона покриває дефіцит державного бюджету;

сума взаємної заборгованості фірм і домогосподарств даної держави;

сума заборгованості фізичних осіб по споживчих кредитах комерційних банків

Запитання 24

 Урядова політика в галузі витрат і оподаткування називається:


варіанти відповідей

монетарною політикою;

політикою розподілу доходів;

соціальною політикою;

фіскальною політикою

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест