19 травня о 18:00Вебінар: Організація підсумкового повторення з предметів гуманітарного циклу наприкінці навчального року

Соціалізація особистості.

Додано: 11 вересня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Особистість це...

варіанти відповідей

А.Віддзеркалення соціальної природи людини, розгляду її як індивідуальності та суб'єкта соціокультурного життя.
Б.Окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського. 

В.Сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру.

Запитання 2

Соціалізація це...

варіанти відповідей

А.Втрата старих ролей, цінностей, норм і правил поведінки.

Б.Комплексний процес та результат засвоєння й активного відтворення людиною соціально-культурного досвіду на основі її діяльності, спілкування і відносин, обов’язковий фактор розвитку особистості.

В.Наука, що вивчає закономірності спадковості та мінливості.

Запитання 3

Чи вірно те, що формування людини відбувається лише раз у дитинстві...

варіанти відповідей

А.Так.

Б.Ні.

Запитання 4

Скільки основних кризових точок можна виокремити в людини...

варіанти відповідей

А.2.

Б.8.

В.3.

Запитання 5

Хто є автором теорії "дзеркального Я"...

варіанти відповідей

А.Редьярд Кіплінг.

Б.Стівен Возняк.

В.Чарз Кулі.

Запитання 6

Агенти соціалізації це...

варіанти відповідей

А.Конкретні люди, які навчають людину культурним нормам і допомагають засвоювати соціальні ролі.

Б.Громадська організація, створена спільнотою дизайнерів-волонтерів. 

В.Конкретні люди , котрі зберігаючи за собою формальну самостійність, дуже залежать від виробника.

Запитання 7

Які агенти соцалізації отримують винагороду за виконання своїх функцій...

варіанти відповідей

А.Вторинної соціалізації.

Б.Первинної соціалізації.

В.Самостійної соціалізації.

Запитання 8

Скільки фаз творення людиною свого"Я" виокремив Чарз Кулі...

варіанти відповідей

А.9.

Б.7.

В.3.

Запитання 9

Громадянська ідентичність це...

варіанти відповідей

А. Ототожнення себе зі спільнотою громадян національно-державного утворення; феномен свідомого та активного громадянства, усвідомлення себе членом  суспільства...

Б.Є способом усвідомлення своєї духовної орієнтації в її співвідношенні з іншою формою духовності. ...

В.Це процес неусвідомлюваного ототожнення себе з іншим суб'єктом, твариною, предметом, групою, взірцем, ідеалом, організацією, соціальним інститутом.

Запитання 10

Ідентичність це...

варіанти відповідей

А.Багатозначний життєвий і загальнонауковий термін, що виражає ідею постійності, тотожності, спадкоємності індивіда і його самосвідомості. 

Б.Комплексний процес та результат засвоєння й активного відтворення людиною соціально-культурного досвіду на основі її діяльності, спілкування і відносин, обов’язковий фактор розвитку особистості.

В.Направлена індівідуумом діяльність на самостійне отримання знань і досвіду.

Запитання 11

У якому віці найчастіше виникають об'єктивні труднощі самовизначення...

варіанти відповідей

А.Середньому.

Б.Юнацькому.

В.Дошкільному.

Запитання 12

Інститут соціалізації це...

варіанти відповідей

А.Установи, які розвивають особистість, розширюють її знання про світ, її розуміння того, якою є бажана і небажана соціальна поведінка.

Б.Концепція досягнення рівних прав людини між чоловіками та жінками в трудових, сімейних та інших правових відносинах, а також урівнювання ролі в суспільстві загалом, подолання сексизму та інших видів дискримінації.

В.Встановлення відповідності розпізнаваного предмета своєму образу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест