29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Підсумковий тест MS Excel

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
38 запитань
Запитання 1

Табличний процесор - це прикладна програма, призначена для

варіанти відповідей

введення даних у клітинки електронних таблиць

створення слайдів

друк електронних таблиць, діаграм та графіків

обчислення за формулами

Запитання 2

Скільки клітинок містить діапазон D4:D11?

варіанти відповідей

8

12

2

9

Запитання 3

Вкажіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Формула в Excel - це вираз, що починається зі значка "=" і може містити числа, текст, посилання на комірки, знаки дій, дужки та функції

Після введення формули в клітинці відображується результат обчислень, а формулу можна побачити у рядку формул

В електронних таблицях є можливість копіювати однотипні формули, що прискорює розв'язання задач

Адреси комірок $А$1 чи $Н$4 називають відносними

Запитання 4

Яка клітинка у формулі має абсолютне посилання? =А3-В$6*$С$3

варіанти відповідей

А3

В6

С3

Запитання 5

Який результат отримаємо при обчисленні формули =КОРЕНЬ(A2)-B2


варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 6

Виберіть правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

варіанти відповідей

$R$4

$Q4

A2

Ф$5

Запитання 7

Заголовки рядків електронної таблиці позначаються:

варіанти відповідей

Номерами

Кирилицею

Латинськими літерами

Запитання 8

В групі 25 студентів. Із них декілька учнів займаються у гуртках (комірка А1). Вкажіть формулу, за якою можна обчислити відсоток студентів, які займаються в гуртках.

варіанти відповідей

=А1*100/30

=100/30*А1

А1*30*100

А1/30*100

Запитання 9

Два потяги, швидкості яких А1 та В1 виїхали з різних міст назустріч один одному і зустрілися через С1 годин. За допомогою якої формули можна обчислити відстань між містами.

варіанти відповідей

=(А1+В1)*С1

=(А1+В1)/С1

=А1*В1*С1

(А1-В1)*С1

Запитання 10

Функція ОКРУГЛ призначена для....

варіанти відповідей

Сума за умови, що

Остача від ділення

Максимальне значення

Округлення числа до вказаної кількості знаків після коми

Запитання 11

Функція МАХ призначена для знаходження....

варіанти відповідей

Максимального значення

Середнього значення

Мінімального значення

Остача від ділення

Запитання 12

Функція ABS призначена для обчислення....

варіанти відповідей

Модуля числа

Суми значень комірок

Остачі від ділення

Додавання аргументів

Запитання 13

Заданої формулу =СУММ(5; 10; 15)-2*МИН(20; 40). Яке значення одержимо в Excel в результаті обчислення.

варіанти відповідей

-10

-5

10

0

Запитання 14

Якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =А4 скопіювати у комірку праворуч, то вміст цієї комірки стане

варіанти відповідей

=А5

=В5

=В4

Запитання 15

Якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =$А4 скопіювати у комірку вниз, то вміст цієї комірки стане

варіанти відповідей

=А5

=$А4

=$А5

Запитання 16

Адресу комірки електронної таблиці називають ще посиланням на комірку. Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

варіанти відповідей

Абсолютним

Змішаним

Відносним

Запитання 17

Який значок відповідає файлам створеним в середовищі табличного процесора MS EXCEL?

варіанти відповідей
Запитання 18

Оберіть формулу для обчислення значення числового виразу в MS Excel

варіанти відповідей

=(23,5+6,2^3+45)/(2+7,2^2)

=23,5+6,2^3+45/(2+7,2^2)

=23,5+6,2^3+45/2+7,2^2

Запитання 19

Стовпці електронної таблиці позначаються....

варіанти відповідей

літерами латинського алфавіту

нумеруються

літерами кирилиці (А, Б.....Я)

довільним чином користувачем

Запитання 20

Для користувача клітинка електронної таблиці ідентифікується

варіанти відповідей

Шляхом послідовного позначення імені стовпця і номера рядка, на перетині яких розташовується комірка

Спеціальним кодовим словом

Ім'ям, довільно заданим користувачем

Адресою машинного слова оперативної пам'яті

Запитання 21

Формули для обчислень в клітинках електронної таблиці записуються

варіанти відповідей

звичайним математичним записом

по правила прийнятим для запису виразів в мовах програмування

за правилами, прийнятими виключно для електронних таблиць

спеціальним чином з використанням вбудованих функцій і за правилами

Запитання 22

Серед наведених формул відшукайте формулу для електронних таблиць

варіанти відповідей

А3В8+12

А3*В8+12

А1=А3*В8+12

=А3*В8+12

Запитання 23

При переміщенні або копіюванні в таблиці абсолютні посилання

варіанти відповідей

перетворюються в залежності від нового положення формули

не змінюються

перетворюються в незалежності від нового положення формули

перетворюються в залежності від довжини формули

Запитання 24

Діапазон - це...

варіанти відповідей

всі комірки одного стовпця

сукупність комірок, що утворюють в таблиці область прямокутної форми

всі комірки одного рядка

безліч допустимих значень

Запитання 25

В електронній таблиці в комірці А1 записано число 5, в В1 - формула =А1*2, в С1 формула =А1+В1. Чому дорівнює значення С1

варіанти відповідей

25

20

10

15

Запитання 26

Активна комірка - це комірка....

варіанти відповідей

для запису команд

що містить формулу

Що містить дані

У якій виконується введення даних

Запитання 27

У комірці електронної таблиці Н5 записана формула =$В$5*V5. Який вигляд матиме формула при копіюванні її в Н7

варіанти відповідей

=$В$7*V7

=$В$5*V7

=$В$5*V5

=В$7*V7

Запитання 28

Як називається документ у програмі MS Excel?

варіанти відповідей

Робоча таблиця

Книга

Аркуш

Сторінка

Запитання 29

Для початку введення формули потрібно в клітинці надрукувати знак...

варіанти відповідей

/

+

-

=

Запитання 30

Маркер автозаповнення - чорний квадратик, розташований у....

варіанти відповідей

лівому нижньому куті виділеної комірки чи діапазону комірок

лівому верхньому куті виділеної комірки чи діапазону комірок

правому верхньому куті виділеної комірки чи діапазону комірок

правому нижньому куті виділеної комірки чи діапазону комірок

Запитання 31

Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур називають....

варіанти відповідей

таблиця

текст

діаграма

формула

Запитання 32

Із перелічених виберіть логічні функції

варіанти відповідей

ЕСЛИ

ИСТИНА

МАХ

МИН

ИЛИ

СУМА

Запитання 33

Із перелічених виберіть статистичні функції

варіанти відповідей

МИН

КОРЕНЬ

МАКС

СРЗНАЧ

ЕСЛИ

СЧЕТ

Запитання 34

Із перелічених виберіть математичні функції

варіанти відповідей

СУММ

ЕСЛИ

КОРЕНЬ

ОКРУГЛ

РАДИАН

МАХ

ПРОИЗВЕД

Запитання 35

При копіюванні формули модифікуються

варіанти відповідей

Погоджуюсь

Не погоджуюсь

Запитання 36

В полі імені табличного процесора відображається

варіанти відповідей

адрес активної комірки

формула

назва файла

Запитання 37

Яку вкладку меню необхідно вибрати щоб створити діаграму в середовищі табличного процесора?

варіанти відповідей

Головна

Діаграма

Вставка

Файл

Запитання 38

Відносне посилання на комірку - це....

варіанти відповідей

будь-яке посилання

посилання, що модифікуються при копіюванні чи автозаповненні

посилання, що не модифікуються при копіюванні чи автозаповненні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест