5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Підсумковий тест Основи вищої математики

Додано: 10 червня
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 15 разів
19 запитань
Запитання 1

Розв'язати систему методом Крамера


варіанти відповідей

х=2; у=5;

х=5; у=2;

х=1; у=5;

х=-2; у=-5;

Запитання 2

Знайти похідну функції f(х)= x⋅lnx


 

варіанти відповідей

 f′(х)= 1

 f′(х)= x + 1

 f′(х)=lnx +x

 f′(х)= lnx +1

Запитання 3

Знайти похідну функції у = х3(2х - х4)

варіанти відповідей

  2х(2-4х3)

 8х3 -7х6

 8х3 +7х6

 3х2(2-4х3)

Запитання 4

Обчисліть: (sin3x)' =

варіанти відповідей

 sin3x

 cos3x

 3cos3x

  3cosx

Запитання 5

При якому значенні х вектори ā(10;-2;1) і b̅(х;-8;6) перпендикулярні?

варіанти відповідей

-2,2

1

2,2

-1

Запитання 6

При якому значені n вектора a̅(4;-12; 24) і b̅(1; n;6) колінеарні?

варіанти відповідей

-3

-4

4

3

Запитання 7

Рівняння прямої, яка проходить через точки А(-2;1) і В(3;-2). має вигляд:    

варіанти відповідей

3х+5у+1=0

3х-5у-11=0

-3х-5у+11=0

-3х-5у+1=0

Запитання 8

Обчислити визначник матриці

варіанти відповідей

23

5

-6

-5

Запитання 9

Оберіть правильні твердження

варіанти відповідей

Процес знаходження похідної носить назву диференціювання

Процес відшукання первісної носить назву диференціювання

Процес відшукання первісної носить назву інтегрування

Процес знаходження похідної носить назву інтегрування

Для кожної функції існує безліч первісних

Для кожної функції існує тільки одна первісна

Запитання 10

Первісною для функції f(x) = x4+3 є функція

варіанти відповідей

F(x) = 4x3+C

F(x) =⅕x5+3x+C

F(x) = ¼x5+3x+C

F(x) = x5+3x+C

Запитання 11

Знайти невизначений інтеграл ∫ х³dx

варіанти відповідей

х3 ⁄ 3 + С

х4∕ 4 + С

х4 + С

2 + С

Запитання 12

Знайдіть первісну для функції f (x) = -6sinx+2e2x-7

варіанти відповідей

-6cosx+2e2x-7

6cosx+2ex-7

6cosx+2ex

6cosx+e2x - 7x

Запитання 13

Скільки похідних має одна функція?

варіанти відповідей

Залежить від типу функції

Одну

Безліч

Декілька

Запитання 14

Обчислити інтеграл ∫10 x3dx

варіанти відповідей

1/3

1/2

1/4

1

Запитання 15

Вказати елемент матриці, який відповідає a23

варіанти відповідей

1

5

-3

-4

Запитання 16

Обчислити значення визначника

варіанти відповідей

1

-1

41

0

Запитання 17

Обчисліть добуток матриць А*В

варіанти відповідей

не існує

Запитання 18

Обрати правильні рівності

варіанти відповідей

(u+v)' = u' + v'

 (u⋅v)' = u' ⋅ v'

(u⋅v)' = u' ⋅ v+ u⋅v'⋅

 (u/v)' = u' ⋅ v- u⋅v'⋅

Запитання 19

Знайти доповнення А33

варіанти відповідей

2

-2

-6

-4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест