підсумковий тест в форматі зно

Додано: 18 травня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
36 запитань
Запитання 1

Спростити вираз (3a + 3) ⁄ 3

варіанти відповідей

а +3

а +1

а

3а +1

Запитання 2

Яке з наведених чисел є коренем рівняння log4 (x - 1) = 3 ?

варіанти відповідей

63

13

82

65

4

Запитання 3

Купили кілька однакових пиріжків вартістю 10 гривень кожний і 5 однакових булочок по х гривень кожна. Яке з чисел може виражати загальну вартість цієї покупки (у гривнях), якщо х - ціле число?

варіанти відповідей

31

32

33

34

35

Запитання 4

Вкажіть формулу для обчислення об'єму півкулі радіуса R.

варіанти відповідей

 V = 4πR2

 V = πR3

 V =4⁄3 πR3

 V = ⅔πR3

V = 2πR2

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння 4√х̅ = 1

варіанти відповідей


½

16

1⁄16

 ⅛


-½ , ½

Запитання 6

Знайдіть область визначення функції у = ( х + 4 ) ⁄ ( х - 3 ) .

варіанти відповідей

( - ∞ ;3 )∪( 3; +∞ )

( - ∞ ; - 3 )∪(- 3; +∞ )

 ( - ∞ ; +∞ )

 ( - ∞ ; - 4 )∪( 3;+∞ )

( - ∞ ; - 4 )∪ ( - 4 ; 3 )∪( 3; +∞ )

Запитання 7

У просторі задано паралельні прямі а і b. Які з наведених тверджень є правильними?

1) Існує площина, що містить обидві прямі а і b.

2) Існує пряма, що перетинає обидві прямі а і b.

3) Існує точка, що належить обом прямим а і b.

варіанти відповідей

 Лише 1)

Лише 2) та 3)

Лише 1) та 2)

Лише 2)

Лише 3)

Запитання 8

Спростіть вираз a(a + 2b) - (a + b)2

варіанти відповідей


4ab + b2

 - b2


b2

 4ab - b2

 2ab - b2

Запитання 9

1 - sіnα tgα cosα =

варіанти відповідей

 cos2α


cos2α

1 - sіn2α


sіn2α

0

Запитання 10

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, яка проведена до графіка функції у = 5х2 - 3х + 2 в точці з абсцисою х0 = 2.

варіанти відповідей

16

0,3

19

17

0

Запитання 11

Розв'яжіть систему рівнянь. Якщо (х0 ; у0) -розв'язок системи, то х0 =

{ ху = -12,

{ х(2у - 1) = - 18.

варіанти відповідей

-6

-9

6

-16

2

Запитання 12

Обчисліть значення виразу log4 36 + log4 1600 - log4 900

варіанти відповідей

log4 736

4

3

16

Запитання 13

Шостий член арифметичної прогресії дорівнює 17, а дванадцятий дорівнює 47. Знайдіть суму перших дванадцяти членів цієї прогресії


варіанти відповідей

232

230

234

236

243

Запитання 14

Вкажіть похідну функції у = х ( х4 + 2)

варіанти відповідей

 5х4

 5х4 +2


х6 ⁄ 6 +х2

3

 4х3 + 2

Запитання 15

Розв'яжіть нерівність 2х + 2x+3≥ 288

варіанти відповідей

 [ 48; +∞ )

[ 5; +∞ )

 [18;+∞ )


(-∞ ; 5]

(5; +∞ )

Запитання 16

За якого значення к вектори а̅ (8; к; 6) і с̅ (4; 2; 3) будуть перпендикулярними?-25

варіанти відповідей

-25

-5

-23

25

5

Запитання 17

Площа ромба зі стороною 6см і тупим кутом 1200 дорівнює

варіанти відповідей

12см2

18см2

 18√3̅ см2

12√3̅ см2

16см2

Запитання 18

Сторони прямокутника дорівнюють 12см і 16см. Знайдіть радіус кола, описаного навколо цього прямокутника

варіанти відповідей

10см

20см

28см

14см

8см

Запитання 19

Знайдіть об'єм нафтової цистерни, яка має форму циліндра, якщо її діаметр дорівнює висоті й становить 10м

варіанти відповідей

100π м3

250∕3 π м3

1000π м3

250π м3

500π м3

Запитання 20

На концерті, присвяченому Дню вчителя, мають виступати три танцювальні колективи, одна циркова група та співак.Скількома способами можна скласти програму концерту, якщо співак має виступати останнім?

варіанти відповідей

4

5

6

12

24

Запитання 21

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Пряма у = 4,5х

варіанти відповідей


є паралельною прямій у = 2х

перетинає графік функції у = 3х у точці з абсцисою 2

є бісектрисою І і ІІІ координатних кутів

не має спільних точок з графіком функції у = х2 -1


 є паралельною осі у

Запитання 22

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Пряма у = - 4

варіанти відповідей

є паралельною прямій у = 2х

 перетинає графік функції у = 3х у точці з абсцисою 2

є бісектрисою І і ІІІ координатних кутів

не має спільних точок з графіком функції у = х2


є паралельною осі у

Запитання 23

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Пряма у = 2х + 4

варіанти відповідей

є паралельною прямій у = 2х

  

не має спільних точок з графіком функції у = х2 -1

перетинає графік функції у = 3х у точці з абсцисою 2

 


  є паралельною осі у

  


  є бісектрисою І і ІІІ координатних кутів

Запитання 24

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Пряма у = х

варіанти відповідей

 є паралельною прямій у = 2х

 


  не має спільних точок з графіком функції у = х2 -1

 


  перетинає графік функції у = 3х у точці з абсцисою 2

  

 

  є паралельною осі у

  


  є бісектрисою І і ІІІ координатних кутів

Запитання 25

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження:

Значення виразу а0

варіанти відповідей

 більше за 1

 


  дорівнює 1

 

 

  дорівнює 0  дорівнює -1


 

  менше за -1

Запитання 26

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо а = -3:

Значення виразу а2

варіанти відповідей

 більше за 1  дорівнює 1

 

 

  дорівнює 0

  


  дорівнює -1

  

 

  менше за -1

Запитання 27

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо а = -3:

Значення виразу ІаІ ⁄ а

варіанти відповідей

більше за 1

 


  дорівнює 1

 


  дорівнює 0

 


  дорівнює -1

  


  менше за -1

Запитання 28

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження, якщо а = -3:


Значення виразу ∛а̅

варіанти відповідей

 більше за 1

  


  дорівнює 1

  


  дорівнює 0

 

 

  дорівнює -1

 

 

  менше за -1

Запитання 29

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження

Циліндр і конус мають рівні об'єми та рівні радіуси основ. Площа основи циліндра дорівнює 25π см2 , а його об'єм - 100 π см3 .

Висота циліндра дорівнює

варіанти відповідей

 4см

  


  5см

  


  8см  12см

  


  13см

Запитання 30

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження

Циліндр і конус мають рівні об'єми та рівні радіуси основ. Площа основи циліндра дорівнює 25π см2 , а його об'єм - 100 π см3 .

Висота конуса дорівнює

варіанти відповідей

 4см

  


  5см

 

 

  8см

 

 

  12см

  

 

  13см

Запитання 31

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження

Циліндр і конус мають рівні об'єми та рівні радіуси основ. Площа основи циліндра дорівнює 25π см2 , а його об'єм - 100 π см3 .

Радіус основи циліндра дорівнює

варіанти відповідей

 4см

  

 

  5см

  

 

  8см

  

 

  12см

  


  13см

Запитання 32

До початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження

Циліндр і конус мають рівні об'єми та рівні радіуси основ. Площа основи циліндра дорівнює 25π см2 , а його об'єм - 100 π см3 .

Твірна конуса дорівнює

варіанти відповідей

 4см

  


  5см  8см

  

 

  12см


 

  13см

Запитання 33

Площа ромба зі стороною 6см і тупим кутом 1200 дорівнює

варіанти відповідей

 12см2

  

 

  16см2

  

 

  18см2

  

 

  12√3̅ см2

  

 

  18√3̅ см2

Запитання 34

Площа квадрата, у який вписане коло радіуса 2см дорівнює

варіанти відповідей

12см2

  


  16см2

  


  18см2

  


  12√3̅ см2

  


  18√3̅ см2

Запитання 35

Площа паралелограма, одна сторона якого дорівнює 5см, а висота, проведена з вершини тупого кута ділить іншу сторону на відрізки завдовжки 4см і 2 см дорівнює

варіанти відповідей


12см2

    16см2

    18см2

    12√3̅ см2

    18√3̅ см2

Запитання 36

Площа прямокутника, більша сторона якого дорівнює 6см й утворює з діагоналлю кут 30дорівнює

варіанти відповідей

 12см2

  


  16см2

 

 

  18см2

  

 

  12√3̅ см2

  


  18√3̅ см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест