18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Підсумковий тест з геометрії 9 кл

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 6 разів
19 запитань
Запитання 1

Знайдіть модуль вектора а (-12; 5).

    

варіанти відповідей

13

17

12

10

60

Запитання 2

1.    Сторона квадрата дорівнює 18 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола.                                                                                                                

варіанти відповідей

8 см

9 см

5 см

7 см

Запитання 3

Висота рівнобедреного трикутника дорівнює 15 см, а основа – 16 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.                                                                          

варіанти відповідей

34 см

37 см

29 см

17 см

Запитання 4

Дано вектор а(-6;1) і с(5;-3). Знайдіть суму векторів а+с


варіанти відповідей

(11; 4)

(1; 2)

(1; -2)

(-1; -2)

Запитання 5

Знайдіть периметр квадрата, якщо його площа дорівнює: 64 см2     


варіанти відповідей

16 см

32 см

18 см

124 см

Запитання 6

. Точка М – середина відрізка АВ. Знайдіть координати точки М, якщо:

А (-5;8) ; В(3;-12)       


варіанти відповідей

М(1; 2)    

М(-1; 2)  

М(1; -2)

М(-1; -2)  

Запитання 7

Знайдіть відстань між точками А(-4;5) і В(-1;9).

варіанти відповідей

5

25

169

13

Запитання 8

Чи перпендикулярні вектори ̅а(-9;12), ̅в(4;3)?

варіанти відповідей

ні

так

Запитання 9

У квадрат зі стороною 6см вписано круг. Знайдіть площу круга.

варіанти відповідей

10πсм2 ;

9см2 ;

9πсм2 ;

36πсм2 .

Запитання 10

Укажіть рівняння кола радіуса 4 з центром в точці В (3; 0)

     

варіанти відповідей

(х - 3)2 + у2 = 4  

 (х + 3)2 + у2 = 16     

(х - 3)2 + у2 = 16        

  (х -3)2 + у2 = 4      

Запитання 11

Знайти периметр квадрата, який має таку площу як прямокутник зі сторонами 1 см і 9 см.

варіанти відповідей

18 см

16 см

14 см

12 см

Інша відповідь

Запитання 12

Знайти площу паралелограма, сторона якого 10 см, а висота, проведена до неї 7 см


варіанти відповідей

35 см2

17 см2

34 см2

70 см2

немає правильної відповіді

Запитання 13

Порівняй площі фігур, зображених на рисунку

варіанти відповідей

більшу площу має прямокутник

більшу площу має квадрат

фігури мають однакові площі

Запитання 14

Чи є правильним твердження:

У будь-якому трикутнику проти найбільшої сторони лежить найбільший кут.


варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

Знайдіть значення х.

варіанти відповідей

6 см

12 см

60

3 см

Запитання 16

Тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника. Оберіть ПРАВИЛЬНІ відповіді:

варіанти відповідей

sin β = b/c

cos α = b/c

cos α = c/b

sin β = c/b

tg β = b/a

Запитання 17

Обчисліть: sin30°+cos60°

варіанти відповідей

1

2

0.5

інша відповідь

Запитання 18

Укажіть координати точки, що симетрична точці К(-1; 5) відносно початку координат

варіанти відповідей

(5;-1)

(1;5)

(-1;-5)

(1;-5)

Запитання 19

Які координати має точка, симетрична точці А(-3; -5) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(-3; -5)

(3; 5)

(3; -5)

(-3; 5)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест