Підсумковий тест з орфографії та пунктуації

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 112 разів
30 запитань
Запитання 1

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

скасований, розтривожений, безтурботний, припинений

схвалення, безапеляційний, розмовний, преморожений

безконтактний, призвісько, розрекламований, списаний

пресмачний, сфотографований, безмірний, росщеплений

Запитання 2

Спрощення приголосних на письмі треба позначати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Безвиїз…ний, облас…ний, зап’яс…ний

Заздріс…ний, волейболіс…ці, очис…ний

Безчес…ний, щас…ливий, шіс…надцятий

Цінніс…ний, особистіс…ний, тиж…невий

Запитання 3

Правил уживання великої літери дотримано в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

Данило Галицький, Ярослав Мудрий, Нестор Літописець

Західна Європа, Республіка Польща, Південне Полісся

Київська Русь, Золота Орда, Чортомлицька Січ

Чумацький Шлях, Великий Віз, Комета Галлея

Запитання 4

Прочитайте речення (цифри в дужках позначають наступне слово).

(1)Виробле(н,нн)і віками найкращі форми (2)віта(н,нн)ь у (3)повсякде(н,нн)ому (4)спілкува(н,нн)і – це не якась забаганка, а наш (5)буде(н,нн)ий етикет, наша культура (6)взаєми(н,нн).

Без подвоєних літер треба писати слова, позначені цифрами

варіанти відповідей

1, 2, 3

2, 4, 6

3, 4, 6

1, 2, 6

Запитання 5

Помилку в написанні імені по батькові допущено в рядку

варіанти відповідей

Валентинівна, Аркадіївна, Ігорівна

Васильович, Миколайович, Юрієвич

Олексіївна, Дмитрівна, Олександрівна

Якович, Святославович, Анатолійович

Запитання 6

Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зім..ятий, реп..ях, жираф..ячий

матір..ю, між..ярусний, бур..ячок

з..єднати, кур..йозний, міжгір..я

тім..я, розв..язання, св..ятковий

Запитання 7

Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

увеч..рі, увічл..во, упередж..ний

оч..видячки, змал..чку, ч..мдуж

беззаст..режно, гр..мить, змуш..ний

б..нтежний, к..рівний, кл..котить

Запитання 8

Помилку в написанні особових закінчень дієслів допущено в рядку

варіанти відповідей

біжать, течемо

скачуть, шепочимо

бачать, булькаємо

полють, кричимо

Запитання 9

Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку

варіанти відповідей

по/моєму, казна/куди, хоч/не/хоч

рік/у/рік, урешті/решт, хтозна/коли

по/вашому, на/добраніч, якось/то

по/іспанськи, уряди/годи, по/одинці

Запитання 10

Разом треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

світло/непроникний, світло/сірий, світло/стійкий

біло/кам’яний, біло/золотистий, біло/сніжний

ясно/окий, ясно/блакитний, ясно/головий

ніжно/тонний, ніжно/колірний, ніжно/шкірий

Запитання 11

Подвоєні літери треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

іл..юмінація, ім..іграція, Брюс..ель

ал..о, гол..андець, Дарданел..и

Апол..он, ал..егорія, брут..о

мадон..а, ан..отація, Ген..адій

Запитання 12

Виділене слово є сполучником, і його треба писати разом у реченні

варіанти відповідей

Як/би мені хотілося, щоб літо ніколи не закінчувалося!

Про/те , що сьогодні свято, ми дізналися випадково.

Як/би ви прокинулися раніше, то не запізнилися б.

Станьте за/те дерево, у якого розкішна крона.

Запитання 13

Правильно написано всі похідні слова в рядку

варіанти відповідей

Запоріжжя - запоріжський, чех - чеський, Черкаси - черкаський

Прага - пражський, козак - козацький, Овруч - овруцький

Рига - ризький, узбек - узбецький, Воронеж - воронезький

Париж - парижський, латиш - латиський, Буг - бузький

Запитання 14

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

фініш, силікон, дісконт

аудитор, вінегрет, стиліст

престиж, риторика, діалог

диригент, грація, дисплей

Запитання 15

М’який знак на місці крапок НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

багрянец.., чіткіс..ть, п’ят..десят

хустин..ці, тіт..чин, хар..ків’янин

русал..чин, спитаєш.., нен..чин

радіст..ю, лан..цюг, різ..бяр

Запитання 16

Частку не треба писати разом у варіанті

варіанти відповідей

не/забутня подорож

не/всі з цим обізнані

зошит не/підписано

не/зовсім зрозумілий

Запитання 17

Суфікс -ов- має прикметник, утворений від іменника

варіанти відповідей

плащ

читач

ситець

насіння

Запитання 18

Розділові знаки при звертанні правильно вжито в реченні

варіанти відповідей

Зійди дощику, дрібнесенький, Скропи травицю-муравицю, Нехай я вийду на вулицю.

Пусти мене, мати погуляти, Бо вже челядоньки не видати.

Ой куди ви, голубоньки, та й полетите, Куди моє дівування та й занесете?

Прочини господарю, ворота, Занесем тобі віночка з золота.

Запитання 19

Неправильно вжито тире в реченні

варіанти відповідей

Писати просто — це найбільша майстерність і якість справжнього таланту.

Ясна річ — пісні Марусі Чурай співали не тільки дівчата, а й козаки.

Збагачуйте життя своєю щедрістю — тоді добрим словом вас згадуватимуть люди.

Привчав мене батько трудитись до поту, а мати — любити пісні.

Запитання 20

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Тут усе: і повітря, і тиша, і дерева - сповнене якоїсь загадкової сили.

Учитель - це три світи: теперішній, минулий і майбутній.

Море й озеро, синій берег і широкий степ - усе залите гарячим маревом.

У наших ріках водяться різні породи риб: а саме шука, лин, лящ, сом.

Запитання 21

Прочитайте речення (розділові знаки пропущено).

Бажання дізнатися про найдальших предків (1) пошуки сімейних реліквій (2) розмови з рідними (З) усе це прокладає незримі ниточки духовності між старшими й молодшими членами родини (4) робить їх ближчими (5) ріднішими один одному.

Кому треба ставити на місці всіх цифр, ОКРІМ

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 22

Прочитайте речення (цифра позначає попередній розділовий знак або його відсутність).

Семен заплющив очі,(1) заколисаний тою чудовою тишею,(2) що буває виповнена всякими згуками:(3) і дзвінкою піснею жайворонка,(4) і дзижчанням польових мух,(5) і тихим(6) мелодійним шелестінням стиглого жита,(7) підрізаного серпами.

НЕПРАВИЛЬНИМ є обґрунтування пунктуації в рядку

варіанти відповідей

коми 1 і 7 виділяють відокремлені означення

кома 2 розділяє головну й підрядну частини

коми 4 і 5 розділяють частини складносурядного речення

двокрапка 3 стоїть після узагальнювального слова

на місці цифри 6 коми немає, оскільки означення є неоднорідними

Запитання 23

Двокрапку треба поставити між частинами безсполучникового речення(розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Поплив би я на той бік човна не дають.

На білу гречку впали роси веселі бджоли одгули.

А вранці осінь встане в косі янтарній нитка сивини.

Мені снилось мельник я у старому млині.

Запитання 24

НЕПРАВИЛЬНО оформлено чужу мову в рядку

варіанти відповідей

«Київська міська рада пропонуватиме обмежити використання в магазинах поліетиленових пакетів», - повідомляє прес-служба відомства.

У повідомленні зазначено: «Погоджено проект рішення щодо зменшення використання поліетиленових пакетів у магазинах та інших місцях продажу товарів».

«Щороку в масштабах ЄС на смітниках виявляють вісім мільярдів поліетиленових пакетів, - мотивують це рішення чиновники - тобто на одного європейця припадає 200 одноразових пакунків за рік».

«Продавці мають запропонувати альтернативу поліетиленовим пакетам, - зазначає розробник, а далі пропонує: - Це можуть бути біологічні полімерні чи паперові пакунки, багаторазові торбинки тощо».

Запитання 25

Пунктуаційну помилку допущено в реченні

варіанти відповідей

Коли мама Ілона Маска переїхала з дітьми до Канади, їй довелося працювати і вдень і вночі.

До речі, жінка ніколи не набридала дітям нудними повчаннями щодо навчання й роботи.

Вона намагалася бути для родини прикладом в усьому, хоча тепер зауважує, що успіх дітей - лише їхня заслуга.

Мати зрідка допомагала дітям, не маючи вільного часу і тому вони досягли всього самостійно.

Запитання 26

Прочитайте речення.

Мотоцикл і я(1) це окрема тема(2) тиждень ремонтую(3) аби 20 хвилин проїхати іноді(4) навіть(5) із вітерцем перед обуреними сусідками.

Кóму треба ставити на місці цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 27

Розділові знаки правильно розставлено в реченні

варіанти відповідей

Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю, на котрій, чіпляючись колосками за гілки, буяє розкішна рослина.

Сонце вже котилося на захід, над полями здіймалася легка пара, у небі, як листя осики, тріпотіли крильцями жайворонки, зеленим соком пашіли трави, — у які причепурилися горбки.

Проміння ламалося в хвилі, блищало, миготіло, рябіло наче хто сипонув на воду блискучими іскрами.

Отут серед цвіту, здається: що якби людина навчилася мудрості в дерев, то не була б ворогом самій собі й природі.

Запитання 28

Закінчення -а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку

варіанти відповідей

паспорт, грам, футляр, сантиметр

слухач, спорт, міліціонер, хлопець

Париж, гектар, відмідь, характер

шепіт, квітень, пиріг, комп'ютер

Запитання 29

Літера у ставиться в реченні «(1)плив на підлеглих здійснюється (2) атмосфері міжособистісних (3)заємодій (4) групі і є важливим (5) аспекті управлінської результативності» на місці цифри

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

Запитання 30

Кома перед і ставиться в реченні (розділові знаки пропущено)

варіанти відповідей

Я в пісні молодість знайду і довго-довго буду з нею.

Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій.

Дітям здавалося що вже вечір і що вже невдовзі прийде мама.

Крізь темну ніч шумів весняний дощ і в унісон із ним шуміли сосни.

Коли він торкався смичком до струн скрипки все на світі зникало і залишалася тільки музика.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест