Підсумковий тест за І семестр І0 клас фізика

ПІДСУМКОВЕ ЗАВДАННЯ ЗА І СЕМЕСТР 2023-2024 н.р. УЧНЯ 10Б ПАВЛА ШЕЛУДЬКО

Інструкції по виконанню: розв'язок задач записати у зошит, сфотографувати та надіслати на Вайбер за номером 0977140110

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
20 запитань
Запитання 1

Що називають механічним рухом?

варіанти відповідей

Рух механізмів та іх частин.

Зміна положення тіла в просторі під дією сторонніх сил.


Рух фізичних тіл в просторі під дією сторонніх сил

Зміна з часом положенння тіла в просторі відносно інших тіл.

Запитання 2

Матеріальна точка - це тіло, розміри якого в даній задачі можна...

варіанти відповідей

 обчислювати

 змінювати

 знехтувати

 враховувати

Запитання 3

Який з даних прикладів є прикладом поступального руху?

варіанти відповідей

Рух кузова самоскида при скиданні вантажу.

Рух кабіни автомобіля по прямій дорозі.

Рух щіток склоочисника

Рух коліс автомобіля.

Запитання 4

Механіка - розділ фізики, який вивчає...

варіанти відповідей

з якою швидкістю рухаються тіла, в наслідок дії сили тяжіння

 рух тіл і їх взаємодію

 з якою силою взаємодіють тіла

 рівновагу тіл

Запитання 5

Ліфт піднявся з першого на п'ятий поверх і знову опустився на перший поверх. Висота одного поверху 2,5 м. Знайти модуль переміщення ліфта

варіанти відповідей

12,5 м

20 м


25 м


0

Запитання 6

Кутове прискорення - це:

варіанти відповідей

Зміна швидкості точки за одиницю часу;


Зміна шляху за одиницю часу;


Зміна кутової швидкості за одиницю часу;


Зміна кута повороту за одиницю часу.


Запитання 7

Нитка, до кінця якої прив'язаний вантаж масою 1 кг, намотана на вал масою17,6 кг. Визначити прискорення вантажу. Тертям зневажити.

варіанти відповідей

а = 2,1м/с2

а = 1,5м/с2

а = 1м/с2

а = 2м/с2

Запитання 8

Визначте, як зміниться лінійна швидкість руху матеріальної точки по колу, якщо кутову швидкість збільшити в 4 рази, а відстань точки до осі обертання зменшити в 4 рази:

варіанти відповідей

збільшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

не зміниться

зменшиться в 2 рази

Запитання 9

Колесо радіусом 50 см котиться по горизонтальній поверх ні без проковзування. Визначте шлях, який воно пройде, зробивши 10 обертів:

варіанти відповідей

314 м15,7 м 62,8 м

31,4 м

Запитання 10

Кінетична енергія тіла при його поступальному русі дорівнює:

варіанти відповідей

Добутку квадрата маси на швидкість;


Добутку маси на швидкість;


Півдобутку маси на квадрат швидкості.


Добутку маси на квадрат швидкості;


Запитання 11

Сила тяжіння при збільшенні висоти над поверхнею Землі:

варіанти відповідей

Зменшується пропорційно відстані від центра Землі;


Збільшується пропорційно квадрату відстані від центра Землі;


Зменшується пропорційно квадрату відстані від центра Землі;


Збільшується пропорційно висоті.


Запитання 12

Коефіцієнт тертя ковзання між поверхнями, що труться визначається:

варіанти відповідей

Нормальним тиском у контакті;


Площею контакту поверхонь

Видом поверхонь;

Активними силами, що діють на тіло.


Запитання 13

Що називають інертністю матеріального тіла?

варіанти відповідей

Масу тіла

Рух тіла рівномірно та прямолінійно;


Властивість тіла поступово змінювати швидкості своїх точок під дією сил.


Вірної відповіді немає;


Запитання 14

Що визначають поняттям сили?

варіанти відповідей

Кількісну міру механічної взаємодії матеріальних тіл;


кількісна міра дії одного тіла на інше;

Взаємодію між тілами, коли виникає рух або рівновага тіл;


Вірної відповіді немає.


Запитання 15

Основні поняття динаміки точки:

варіанти відповідей

Переміщення, прискорення, швидкість;


Швидкість, траєкторія, пройдений шлях

Сила, маса, прискорення.


Вірної відповіді немає;


Запитання 16

У якому з наведених випадків спостерігається явище інерції?

варіанти відповідей

Скутер рухається рівномірно на прямолінійній ділянці дороги

  Яструб різко злітає згори на зайця;  

  Автомобіль зупиняється після вимкнення двигуна;  

  Розганяється по прямолінійній ділянці шосе.

Запитання 17

Тіло масою 5 кг рухається за законом x=6+2t+3t2. Яка сила діє на це тіло?

варіанти відповідей

15Н  

  6Н  

  30Н

  3Н

  2Н

Запитання 18

Обчислити з якою силою неоюхідно тянути візок масою 10 кг по дерев'яній підлозі (μ = 0,25) , щоб він рухався зі сталою швидкістю.

варіанти відповідей

25 Н

  4Н  

  2,5 Н  

  0,25 Н

Запитання 19

У скільки разів зміниться момент сили, якщо силу збільшити у 8, разів, а плече сили зменшити в 4 разів

варіанти відповідей

Збільшиться у 2 р

    Зменшиться у 4р

   Залишиться незмінним

  Зменшиться у 2 р

Запитання 20

До кінців важеля прикладено напрямлені вниз сили 84 і 26 Н. Точка опори розташована на 20 см ближче до одного кінця важеля, ніж до іншого. Якою є довжина важеля, якщо він перебуває в рівновазі?

варіанти відповідей

30 см  

  40 см

  50 см

  55см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест