Підсумковий урок зпредмету "Технології"

Додано: 24 березня 2020
Предмет: Технології, 11 клас
Тест виконано: 237 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Що означає демографічна проблема людства?варіанти відповідей

А. перенаселення планети;Б. різниця між народжувальністю і смертністю;В. дегратація родючого грунту;Г. всі перелічені відповіді вірні.

Запитання 2

2. Які шляхи забезпечення людства продуктами харчування?


варіанти відповідей

А. збільшення здобичі під час полювання;


Б. введення науково – обгрунтованогосільськогосподарського виробництва;


В. розширювати сільгосп угідя за рахунок дикої природи та отрутохімікатів;

Г. збільшення вилову риби.


Запитання 3

3. Стрімке зростання кількості населення Землі – це проблема:


варіанти відповідей

А. енергетична;


Б. техногенна;


В. демографічна;

Г. екологічна.


Запитання 4

4. Озонові «дірки» - це результат:варіанти відповідей

А. антропогенного впливу;

Б. впливу Сонця;


В. природного явища;


Г. енергетичного впливу.


Запитання 5

5. Парниковий ефект – це результат:


варіанти відповідей

А. зниження рівня Світового океану;

Б. зміна клімату Землі;


В. підвищення вмісту вуглекислого газу в атмосфері;


Г. впливу Сонця.


Запитання 6

6. Які можливі резерви щодо економії води.


варіанти відповідей

А. підвищення плати за використання води;


Б. багато разове використання води в промисловості з якісним її очищенням;


В. добувати воду з льдників та артизіанських свердловин;


Г. опріснювати морську та океанську воду.


Запитання 7

7. Комплексна система спостережень за станом навколишнього середовища, оцінювання й прогнозування змін стану навколишнього середовища під вливом природних і антропогенних факторів це … .


варіанти відповідей

А. утилізація;


Б. безвідходна технологія;


В. рециркуляційна технологія;


Г. екологічний моніторинг.


Запитання 8

8. Яке пояснення відповідає «безвідходна технологія»?


варіанти відповідей

А. технологія, за використання якої немає відходів;


Б. технологія,що дає мало відходів і не використовує воду;


В. технологія, де найбільш раціонально використовують сировину й енергію, а відходи є сировиною для іншого виробництва.


Запитання 9

9. Опис вимог професії до психологічних властивостей людини відбито:


варіанти відповідей

А. вимогах професії до людини;


Б. у професійній пробі;


В. психограмі;


Г. професіограми.


Запитання 10

10. Професійна проба – це:

варіанти відповідей

А. випробування, що моделює професійну діяльність;


Б. частина професійного плану;


В. частина професіограми;


Г. професійна кар’єра.


Запитання 11

11. Результатом процесу професійного самовизначення є:


варіанти відповідей

А. вибір майбутньої професії;

Б. знання про професію;


В. професійний план;


Г. здібності.


Запитання 12

12. Ідея використання сучасного портфоліо виникла в … .


варіанти відповідей

А. США;

Б. Німеччині;


В. Данії;


Г. Франції.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест