Піраміда

Додано: 8 квітня 2020
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 1601 раз
17 запитань
Запитання 1

Відрізки, що сполучають вершину піраміди з вершинами основи називають...

варіанти відповідей

бічні ребра

висота

апофема

діагональ

Запитання 2

Піраміда є правильною, якщо в основі лежить...

варіанти відповідей

квадрат

прямокутник

квадрат і вершина проектується в центр квадрата

паралелограм

Запитання 3

Висота правильної чотирикутної піраміди 12см, довжина сторони основи 10см. Яку довжину має апофема піраміди?

варіанти відповідей

22см

2см

14см

13см.

Запитання 4

Апофемою називається висота...

варіанти відповідей

бічної грані піраміди

бічної грані правильної піраміди

основи піраміди

правильної піраміди

Запитання 5

Нехай H-висота правильної піраміди, h-апофема піраміди. Визначити правильний запис.

варіанти відповідей

H=h

H>h

H<h

правильний запис відсутній

Запитання 6

Вісь правильної піраміди це пряма, що містить...

варіанти відповідей

апофему піраміди

висоту піраміди

ребро піраміди

бічну грань піраміди

Запитання 7

Якщо висота правильної піраміди дорівнює проекції апофеми на площину основи то апофема з висотою утворює кут...

варіанти відповідей

90°

45°

30°

60°

Запитання 8

Тетраедр-це...

варіанти відповідей

правильна чотирикутна піраміда

правильна трикутна піраміда

трикутна піраміда

чотирикутна піраміда

Запитання 9

Якщо площа повної поверхні тетраедра 40см2, то площа його основи...

варіанти відповідей

8см3

10см2

8см2

20см2

Запитання 10

Якщо апофема правильної чотирикутної піраміди довжиною 10 см утворює з площиною основи кут 60°, то периметр основи...

варіанти відповідей

20см

40см

10см

100см2

Запитання 11

Якщо в основі піраміди лежить квадрат, то вона називається...

варіанти відповідей

Правильна піраміда

чотирикутна піраміда

зрізана піраміда

тетраедр

Запитання 12

Периметр основи правильної трикутної піраміди 24см. Чому дорівнює бічне ребро піраміди?

варіанти відповідей

8см

12см

4см

визначити неможливо

Запитання 13

Об'єм піраміди визначають за формулою...

варіанти відповідей

V=SoH

V=1/3SoH

V=abc

V=πR2H

Запитання 14

Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є...

варіанти відповідей

квадрат

рівнобедрениий трикутник

ромб

різносторонній трикутник

Запитання 15

Якщо всі бічні ребра піраміди рівнонахилені до площини основи, то вершина піраміди проектується...

варіанти відповідей

в вершину основи

в центр описаного кола навколо основи

В центр вписаного кола в основу

в довільну точку основи

Запитання 16

Яке з чисел може бути кількістю ребер піраміди

варіанти відповідей

4

7

20

9

Запитання 17

В основі правильної чотирикутної піраміди лежить...

варіанти відповідей

паралелограм

Квадрат

правильний трикутник

прямокутник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест