Піраміда та її властивості (залік)

Додано: 19 жовтня 2022
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 483 рази
22 запитання
Запитання 1

Скільки граней має п'ятикутна піраміда?

варіанти відповідей

5

6

7

8

Запитання 2

Скільки вершин має 10-кутна піраміда?

варіанти відповідей

9

10

11

12

Запитання 3

Якщо піраміда правильна, то який многокутник може лежати у її основі?

варіанти відповідей

рівносторонній трикутник

прямокутник

квадрат

ромб

правильний п'ятикутник

Запитання 4

Вкажіть відрізок, що апофемою піраміди.

варіанти відповідей

SO

SK

OK

SB

Запитання 5

Трикутна піраміда називається...

варіанти відповідей

куб

ікосаедр

додекаедр

тетраедр

Запитання 6

Якою формулою скористаємося для знаходження площі бічної поверхні даної правильної піраміди

варіанти відповідей

Sб=1/2 РАВС⋅SK

Sб=1/2 РАВС⋅SО

Sб= SАВС⋅SК

Sб= 1/2SАВС⋅SК

Запитання 7

Знайдіть площу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди, якщо кожне її ребро має довжину 4 см.

варіанти відповідей

16см2

4√3̅см2

(16√3̅+16)см2

16√3̅см2

Запитання 8

Розгортка якого многогранника зображена на малюнку?

варіанти відповідей
Запитання 9

Перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи, -    це:  

варіанти відповідей

апофема

діагональ

висота

ребро

Запитання 10

Площа бічної поверхні піраміди дорівнює 18 см2, а площа її основи 10 см2. Знайти площу повної поверхні піраміди.

варіанти відповідей

8 см2

18 см2

28 см2

36 см2

Запитання 11

Закінчіть речення: "Якщо бічні ребра піраміди рівні, то вершина піраміди проектується в ..."

варіанти відповідей

в центр кола описаного навколо основи

в будь яку точку основи

в центр кола вписаного в основу

в центр основи

Запитання 12

Площа повної поверхні піраміди дорівнює:

варіанти відповідей

Sп=Sб+2Sо

Sп=Sб - Sо

Sп=2Sб+Sо

Sп=2Sб+2Sо

Sп=Sб +Sо

Запитання 13

Бічними гранями піраміди є …

варіанти відповідей

чотирикутники

п’ятикутники

шестикутники

трикутники

Запитання 14

Знайдіть площу повної поверхні правильної чотирикутної піраміди,

якщо площа однієї бічної грані дорівнює 8 см2, а площа основи 10 см2

варіанти відповідей

64 см2

18 см2

42 см2

52 см2

Запитання 15

Якщо периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 12 см, а апофема 5 см, тоді бічна поверхня піраміди дорівнює:

варіанти відповідей

 60 см2

30 см2

34 см2

300 см2

Запитання 16

У правильній чотирикутній піраміді бічне ребро дорівнює 5 см, апофема дорівнює 4 см. Знайдіть сторону основи піраміди

варіанти відповідей

10 см

9 см

8 см

6 см

Запитання 17

За малюнком укажіть основу апофеми піраміди.

варіанти відповідей

K

О

Е

С

Запитання 18

У правильній трикутній піраміді апофема дорівнює 16 см, а сторона основи 24 см. Знайдіть суму бічних ребер піраміди

варіанти відповідей

72

46

80

60

Запитання 19

Нехай H-висота правильної піраміди, h-апофема піраміди. Визначити правильний запис.

варіанти відповідей

H=h

H>h

H<h

правильний запис відсутній

Запитання 20

Площа бічної поверхні правильної шестикутної піраміди дорівнює 30 см². Знайдіть площу однієї грані цієї піраміди.

варіанти відповідей

5 см²

6 см²

180 см²

150 см²

60 см²

Запитання 21

На яких малюнках зображено піраміду, у якої бічне ребро перпендикулярне до площини основи

варіанти відповідей
Запитання 22

На яких малюнках зображено піраміду, у якої одна бічна грань перпендикулярна до площини основи

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест