ПКР з історії України 9 клас

Додано: 17 травня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 19 разів
32 запитання
Запитання 1

Модернізаційні процеси на початку XX ст. набули нових ознак, пов'язаних із формуванням:

варіанти відповідей

а) урбаністичного суспільства

б) індустріального суспільства

в) аграрно-індустріального супільства

Запитання 2

Безкоштовні школи для дорослих, які працювали в неділю та святкові дні давали початкову освіту:

варіанти відповідей

а) недільні

б) суботні

в) вихідні

Запитання 3

Новоросійський університет було відкрито в Одесі:

варіанти відповідей

а) 1861 року

б) 1865 року

в) 1867 року

Запитання 4

Емансипація -- це:

варіанти відповідей

а) каральні заходи імперського уряду щодо діячів освіти на початку XX ст.

б) соціальний рух за скасування кріпацтва

в) скасування якихось обмежень, зрівняння у правах

Запитання 5

Архітектурний стиль, який сформувався в Україні на початку ХХ ст отримав назву...

варіанти відповідей

український класицизм

український модерн

українське рококо

українське бароко

Запитання 6

У якому році було створено Наукове товариство ім. Т. Шевченка, що відіграло роль Академії наук України?

варіанти відповідей

1892 р.

1895 р.

1882 р.

1873 р.

Запитання 7

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«Вищі школи, розкидані по всій Україні, мали одну спільну рису: …мовою викладання в них були – російська, німецька, польська. Запекла боротьба за українську мову не мала успіху. Проте був університет, у якому дозволили мати кілька – за змістом і мовою – українських кафедр...»

Таким університетом був

варіанти відповідей

Київський          

Львівський    

Харківський       

Новоросійський

Запитання 8

Яка подія відбулася у 1875 р.?


варіанти відповідей

відкриття Чернівецького університету

відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

надруковано "Кобзар " Т. Шевченка

створення товариства "Просвіта"

Запитання 9

Коли виникло Кирило-Мефодіївське братство

варіанти відповідей

1845

1835

1855

1865

Запитання 10

Який вугільний басейн відноситься до нашої області?

варіанти відповідей

Криворізьский

Кам'янський

Марганецький

Нікопольський

Запитання 11

Яке місто у XIX ст. носило назву Юзівка у честь Джона Х'юза, який розробляв вугільний басейн?

варіанти відповідей

Кам'янське

Донецьк

Дніпро

Марганець

Запитання 12

Яке місто за 19 ст. стало одним з найбільших міст України, а починало з населення у 19 тис.?

варіанти відповідей

Катеринослав

Кривий Ріг

Нікополь

Одеса

Запитання 13

Яким чином з Наддіпрянщини у імперський центр викачували капітали?

варіанти відповідей

За допомогою ціноутворення

За допомогою вищих податків

Ціни на готові товари були в рази вищі за ціну ресурсів

Кількість податків з місцевих жителів були вищі, ніж в центрі імперії

Запитання 14

Чим була Наддіпрянщина для Російської Імперії?

варіанти відповідей

Колонією по суті, а не назвою

Колонією

Промисловим центром

Сировинним додатком

Запитання 15

1. Столипінська аграрна реформа розпочалася у

варіанти відповідей

1905

1906

1907

1908

Запитання 16

2. Петро Столипін перебував на посаді ...


варіанти відповідей

імператор

президент

голова Ради міністрів

генеральний канцлер

Запитання 17

4. До яких регіонів заохочували переселення селян у ході аграрної реформи?

варіанти відповідей

Сибір

Північний Кавказ

Середня Азія

Алтай

Владивосток

Камчатка

Західна Україна

Запитання 18

5. Прочитайте уривок зі статті В. Г. Короленка та виконайте завдання.

«…вони лестять народним забобонам, роздмухують марновірство й наполегливо кличуть до насильства над іноплемінними співвітчизниками. З приводу ще не розслідуваного вбивства в Києві хлопчика Ющинського в народ знову кинута брехлива казка про вживання євреями християнської крові. Це давно відомий прийом старого бузувірства».

Настрої, описані в уривку, були властиві частині суспільства за часів

варіанти відповідей

«Київської катастрофи»

«Кривавої неділі»

«Справи Бейліса»

«Листопадового зриву»

Запитання 19

6.  Під час проведення Столипінської аграрної реформи...

варіанти відповідей

заохочувалося створення хуторів і відрубів 

примусово відчужувалися поміщицькі землі

розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

 вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

Запитання 20

7. У якому році було створено Товариство українських поступовців?

варіанти відповідей

1900

1907

1908

1905

Запитання 21

8. Яке положення характеризує розвиток сільського господарства Наддніпрянської України на початку ХХ ст.?  

варіанти відповідей

аграрне перенаселення краю спричинило трудову міграцію сільських жителів

упроваджувалися передові методи обробітку землі   

провідну роль у сільськогосподарському виробництві відігравало тваринництво

крупні поміщицькі латифундії втратили ключові позиції 

Запитання 22

9. Які результати мало проведення столипінської аграрної реформи?

варіанти відповідей

зміцнило соціальну опору самодержавства на селі 

 повністю ліквідувало велике поміщицьке землеволодіння

вирішило проблему селянського безземелля та малоземелля

відкрило шлях до приватного селянського землеволодіння

Запитання 23

10. Хто очолив Товариство українських поступовців?

варіанти відповідей

Євген Чикаленко

Сергій Єфремов

Михайло Грушевський

Запитання 24

11. Столипінська аграрна реформа привела до :

варіанти відповідей

Напливу іноземних колоністів в Україну 

Розшарування селянства

Скупівлі землі фабрикантами

Масової еміграції селян з України

Запитання 25

Вкажіть лідерів «хлопоманів» в Україні?

варіанти відповідей

Андрій Потебня

Пантелеймон Куліш

Тадей Рильський

Володимир Антонович

Микола Костомаров

Борис Познанський

Запитання 26

Вкажіть, яка течія в західноукраїнському суспільно-політичному русі другої половини ХІХ ст. набула найбільшого поширення:


варіанти відповідей

народники

хлопомани

громадівці

народовці

Запитання 27

Встановіть хронологічну послідовність відкриття українських університетів:

А. Одеський університет;  

Б. Харківський університет;

В. Львівський університет;  

Г. Київський універитет.

варіанти відповідей

В1,Г2,Б3,А4

Б1,В2,Г3,А4

Б1,Г2,В3,А4

В1,Б2,Г3,А4

Запитання 28

Хто був автором багатотомної праці "Історія України-Русі"?

варіанти відповідей

М. Драгоманов

Д. Яворницький

Д. Багалій

М. Грушевський

Запитання 29

Коли відбулися події «Кривавої неділі» у Російській імперії?

варіанти відповідей

17 жовтня 1905 р.

9 січня 1905 р.

3 червня 1907 р.

Запитання 30

Коли тривала перша російська революція?

варіанти відповідей

1905 - 1907 рр.

1906 – 1911 рр.

1904 – 1910 рр.

Запитання 31

Коли тривала Столипінська аграрна реформа?

варіанти відповідей

1905 - 1907 рр.

1906 – 1911 рр.

1904 – 1910 рр.

Запитання 32

Революція – це ….?

варіанти відповідей

докорінний злам існуючого політично – суспільного ладу та будівництво нового ладу

силове усунення від влади правлячої групи людей та призначення нового керівництва

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест