Планіметрія.Стереометрія.

Додано: 21 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
24 запитання
Запитання 1

Катети прямокутного трикутника 6 см і 8 см. Обчисліть довжину медіани, проведену на гіпотенузу.

варіанти відповідей

10 см

20 см

2,5 см

5 см

25 см

Запитання 2

Довжини діагоналей паралелограма 16√ ̅3̅ см і 14 см, а кут між ними 60°. Обчисліть площу паралелограма.

варіанти відповідей

28√ ̅3̅ см2

56√ ̅3̅ см2

168 см2

56 см2

84 см2

Запитання 3

Рівнобічна трапеція описана навколо кола. Основи трапеції дорівнюють 16 і 36. Обчисліть радіус кола.

варіанти відповідей

26

24

12

13

5

Запитання 4

З однієї точки кола проведені дві взаємно перпендикулярні хорди, віддалені від центра на 9 см і 12 см.Знайдіть діаметр кола.

варіанти відповідей

42 см

21 см

15 см

30 см

36 см

Запитання 5

Діагоналі ромба 10 см і 24 см. Обчисліть довжину сторони ромба.

варіанти відповідей

26 см

17 см

8,5 см

19 см

13 см

Запитання 6

Скільки всього граней у піраміди, яка має 12 ребер ?

варіанти відповідей

4

6

7

12

13

Запитання 7

Знайти об'єм конуса, якщо його радіус дорівнює 6 см, а твірна 10 см.

варіанти відповідей

48π см3

60π см3

96π см3

120π см3

Запитання 8

Знайти об'єм тіла, утвореного обертанням куба навколо свого ребра, довжина якого а.

варіанти відповідей

3

πа3

2πа3

4πа3

Запитання 9

Басейн, що вміщує х м3 води, повністю заповнюють за 5 годин (швидкість заповнення є сталою). За якою формулою можна обчислити кількість води V( у м3 ) у басейні через 2 години після початку його заповнення ?

варіанти відповідей

V = 5/(2x)

V = 10x

V = 2x/5

V = 5x/2

Запитання 10

Верхні кінці двох вертикальних стовпів, які знаходяться на відстані 8 м один від одного, з'єднано поперечкою, довжина якої 10 м. Висота одного стовпа 6 м. Знайдіть висоту другого стовпа.

варіанти відповідей

8 м

12 м

15 м

10 м

14 м

Запитання 11

Квадрат зі стороною 4 спроектовано на площину, яка утворює з площиною квадрата кут 60°. Знайдіть площу проекції квадрата.

варіанти відповідей

32

8√ ̅3̅

32√ ̅3̅ /3

8

16

Запитання 12

Скільки площин визначають чотири точки, які не лежать в одній площині ?

варіанти відповідей

Дві

Три

Чотири

Безліч

Одну

Запитання 13

Обчисліть довжину діагоналі куба, ребро якого дорівнює 4√ ̅3̅ см.

варіанти відповідей

4√ ̅6̅ см

36 см

12 см

24 см

16 см

Запитання 14

В основі прямого паралелепіпеда лежить ромб із гострим кутом 60° і стороною 30 см.Менша діагональ паралелепіпеда дорівнює 78 см. Знайдіть висоту паралелепіпеда.

варіанти відповідей

16 см

58 см

72 см

63 см

48 см

Запитання 15

Висота циліндра 12 см, діагональ осьового перерізу 20 см. Знайдіть радіус основи циліндра.

варіанти відповідей

16 см

8 см

4 см

13 см

7 см

Запитання 16

В основі прямої призми лежить ромб із діагоналями 3 см і4 см. Висота призми дорівнює 5 см. Обчисліть площу повної поверхні призми.

варіанти відповідей

62 см2

56 см2

74 см2

37 см2

31 см2

Запитання 17

Знайдіть висоту конуса, об'єм якого дорівнює 21π см3 ,а радіус основи 6 см.

варіанти відповідей

7/12 см

1,75 см

5,25 см

10,5 см

3,5 см

Запитання 18

Площа поверхні сфери дорівнює 100π см2 . Знайдіть діаметр сфери.

варіанти відповідей

5 см

50 см

20 см

25 см

10 см

Запитання 19

Площа бічної поверхні правильної чотирикутної призми дорівнює 8 м2 , а площа повної поверхні 10 м2 . Знайдіть висоту призми.

варіанти відповідей

2 м

4 м

8 м

1 м

16 м

Запитання 20

У куб вписано кулю радіусом 2,5. Обчисліть об'єм куба.

варіанти відповідей

15,625

15

125

64

625

Запитання 21

У циліндр вписано кулю. Знайдіть відношення об'єму циліндра до об'єму кулі.

варіанти відповідей

3:2

3:4

2:1

6:1

4:3

Запитання 22

Сторона рівностороннього трикутника дорівнює 9. Визначте відстань від точки до площини трикутника, яка віддалена від кожної вершини трикутника на 6.

варіанти відповідей

3

9

3√ ̅3̅/̅2̅

3√ ̅7̅

Запитання 23

Площі трьох граней прямокутного паралелепіпеда дорівнюють 0,5 см2 ,1 см2 і 32 см2. Знайдіть об'єм паралелепіпеда (у см3).

варіанти відповідей

4

256

16

32

Запитання 24

У правильній чотирикутній піраміді висота дорівнює 2,5, а довжина бічного ребра 6,5. Обчисліть об'єм піраміди.

варіанти відповідей

60

180

15

45

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест