Початкові хімічні поняття (І)

Додано: 21 квітня 2019
Предмет: Хімія, 7 клас
Тест виконано: 220 разів
20 запитань
Запитання 1

Хімія - це наука, яка вивчає:

    

варіанти відповідей

 природні та штучні суміші

агрегатний стан речовини

різні форми руху матерії

речовини, їх будову та взаємні перетворення

Запитання 2

Визначте у наведеному переліку: глина, вода, айсберг, срібний перстень, склянка, залізний шуруп, мідь, підкова – переважають:

  

варіанти відповідей

тіла

речовини

тіл і речовин порівну

хімічні елементи

Запитання 3

Відносна атомна маса калію:

варіанти відповідей

20

39

40

56

Запитання 4

Визначте суміші:

    

варіанти відповідей

повітря

молоко

крейда

мідь

Запитання 5

Вкажіть елементи з постійною валентністю:

    

варіанти відповідей

Ферум

Магній

Купрум

Натрій

Нітроген

Запитання 6

Фізичні властивості алюмінію:

варіанти відповідей

проводить електричний струм

добре розчинний у воді

має металевий блиск

сріблястий колір

Запитання 7

Які речовини за звичайних умов є рідинами:

варіанти відповідей

цукор

вода

бензин

олія

Запитання 8

Які формули згідно валентності складено неправильно:

     

варіанти відповідей

Са2О

ВаО

Na2O

Al2O3

LiO2

Cu2O3

Запитання 9

Хімічний елемент - це

      

варіанти відповідей

 найдрібніша частинка речовини

заряджений атом

вид атомів з певним зарядом ядра

частинка, що рухається навколо ядра

Запитання 10

Вкажіть елемент із змінною валентністю:

    

варіанти відповідей

Кальцій

Натрій

 Карбон

Алюміній

Запитання 11

Які речовини належать до складних:

    

варіанти відповідей

питна сода (NaHCO3)

азот (N2)

глюкоза (С6Н12О6

озон (О3)

Запитання 12

Масове відношення елементів Нітрогену і Гідрогену в амоніаку, молекула якої складається з 1 атома Нітрогену і 3 атомів Гідрогену :

варіанти відповідей

7:1

7:3

14:3

!4:1

Запитання 13

Молекулярна маса карбонатної кислоти молекула якої складається з 2 атомів Гідрогену, 1 атома Карбону, 3 атомів Оксигену:

варіанти відповідей

46

96

62

40

Запитання 14

Молекула - це …

варіанти відповідей

вид атомів з певним зарядом ядра

заряджений атом, або заряджена група атомів

електронейтральна частинка речовини, що складається з атомів і здатна до самостійного існування

те з чого складаються фізичні тіла

Запитання 15

Користуючись таблицею ПСХЕ обчисліть, у скільки разів:

    атом Купруму важчий за атом Оксигену :  

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 16

Застосовуючи відомості про відносні атомні маси хімічних елементів, складіть хімічну формулу сульфур оксиду, якщо відношення мас m (S) : m (O) = 1 : 2 

варіанти відповідей

SO2

SO3

Запитання 17

Вкажіть елемент у якого змінна валентність може бути від І – V:

          

варіанти відповідей

Cu

N

S

Запитання 18

Встановіть у якому оксиді валентність елемента найвища:

варіанти відповідей

СО

 Na2О

 WО3

N2O

Запитання 19

Визначте, яка речовина належить до неоднорідних сумішей:

         

варіанти відповідей

 повітря

томатний сік

морська вода

бронза

Запитання 20

Відносна молекулярна маса молекули K2SO3 дорівнює:

варіанти відповідей

87

126

158

168

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест