18 червня о 18:00Вебінар: Ігрові методики та вправи в роботі вчителя початкових класів

Подвоєння та подовження риголосних

Додано: 14 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 2 рази
38 запитань
Запитання 1

 1.Подовжені  літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А щас(т/тт)я

Б попа(д/дд)я

В завзя(т/тт)я

Г подві(р/рр)'я

Запитання 2

2. Подовжені літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А гі(л/лл)я

Б ку(т/тт)я

В пові(р/рр)'я

Г ненас(т/тт)я

Запитання 3

3. Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в слові


варіанти відповідей

А весі(л/лл)я

Б підда(ш/шш)я

В перехрес(т/тт)я

Г роздорі(ж/жж)я

Запитання 4

4. Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в слові


варіанти відповідей

А нашес(т/тт)я

Б велелю(д/дд)я

В Закавка(з/зз)я

Г Криворі(ж/жж)я

Запитання 5

5. Подовжені літери треба писати в слові


    

варіанти відповідей

А чес(т/тт)ю

Б гордіс(т/тт)ю     

В любо(в/вв)'ю

Г розкі(ш/шш)ю


Запитання 6

6. Подовжені літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А кро(в/вв)'ю

Б радіс(т/тт)ю

В маті(р/рр)'ю

Г Прип'я(т/тт)ю

Запитання 7

7. Подовжені літери треба писати в обох словах рядкаваріанти відповідей

А ма(з/зз)ю, перекона(н/нн)ь

Б заполо(ч/чч)ю, ста(т/тт)ею

В залізя(ч/чч)я, ніжніс(т/тт)ю

Г гі(л/лл)я, геніальніс(т/тт)ю

Запитання 8

8. Подовжені треба писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А Запорі(ж/жж)я, ста(т/тт)ей

Б попідти(н/нн)ю, зна(н/нн)ь

В до побаче(н/нн)я, (л/лл)єте

Г обите(л/лл)ю, поголі(в/вв)'я

Запитання 9

9. Подовжені літери треба писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А спросо(н/нн)я, пере(л/лл)ю

Б гідніс(т/тт)ю, мавпе(н/нн)я

В навма(н/нн)я, завда(н/нн)ь

Г І(л/лл)я, запопадливіс(т/тт)ю

Запитання 10

10. Подовжені літери треба писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А Прикарпа(т/тт)я, Сі(ч/чч)ю

Б роздорі(ж/жж)я, жов(ч/чч)ю

В гра(н/нн)ю, пригор(щ/щщ)ю

Г височі(н/нн)ю, фаль(ш/шш)ю

Запитання 11

11. Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А умі(н/нн)ь, ста(т/тт)ей

Б узбі(ч/чч), почу(т/тт)ів

В протирі(ч/чч), су(д/дд)ів

Г відкри(т/тт)ів, зітха(н/нн)ь

Запитання 12

12. Подовжені літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А рида(н/нн)ь, дале(ч/чч)ю

Б заня(т/тт)ь, спіра(л/лл)ю

В узбі(ч/чч), мудріс(т/тт)ю

Г обли(ч/чч), безлі(ч/чч)ю

Запитання 13

13. Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А лата(т/тт)я, грома(д/дд)я, Зази(м/мм)'я

Б мід/ддю, гра(н/нн)ю, чарівніс(т/тт)ю

В су(д/дд)ів, ста(т/тт)ей, відкри(т/тт)ів

Г (л/лл)ється, І(л/лл)я, рі(л/лл)я

Запитання 14

14. Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А Поді(л/лл)я, Закарпа(т/тт)я, Попіль(н/нн)я

Б паморо(з/зз)ю, блаки(т/тт)ю, скатер(т/тт)ю

В навма(н/нн)я, негада(н/нн)о, спросо(н/нн)я

Г попідвіко(н/нн)ю, гуа(ш/шш)ю, ви(л/лл)єш

Запитання 15

15. Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А сторі(ч/чч)я, рі(л/лл)ею, су(д/дд)івський

Б знаря(д/дд)я, жи(т/тт)євість, Кер(ч/чч)ю

В пита(н/нн)я, відкри(т/тт)ів, учас(т/тт)ю

 Г зі(л/лл)я, подоро(ж/жж)ю, ви(л/лл)ити

Запитання 16

16. Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А ві(с/сс)ю, почу(т/тт)ів, схожіс(т/тт)ю

Б Ро(с/сс)ю, бездорі(ж/жж)я, тер(т/тт)я

В Оболо(н/нн)ю, зра(н/нн)я, узбі(ч/чч)

Г породі(л/лл)я, рі(ч/чч)ю, І(л/лл)єнко

Запитання 17

17. Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А сумі(ш/шш)ю, смер(т/тт)ю, узлі(с/сс)я

Б відста(н/нн)ю, зацвіта(н/нн)я, бага(т/тт)ь

В Сі(ч/чч)ю, нехворо(щ/щщ)ю, промі(н/нн)я

Г навма(н/нн)я, дозві(л/лл)ям, гі(л/лл)ячком

Запитання 18

18. П Подовжені літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А ри(с/сс)ю, підґрун(т/тт)я, су(д/дд)івський

Б Побу(ж/жж)я, пошес(т/тт)ю, осере(д/дд)я

В узбі(ч/чч)ям, підні(ж/жж)я, Повол(ж/жж)я

Г одухотворе(н/нн)я, ви(л/лл)єш, Воли(н/нн)ю

Запитання 19

19.      Прочитайте рядки.

(1 )Жи(т/тт)я ішло, минуло той перон.

Гукала тиша рупором вокзальним.

Багато слів (2)написа(н/нн)о пером.

(3)Несказа(н/нн)е лишилось

(4)несказа(н/нн)им.

Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в словах, позначених цифрами

варіанти відповідей

А 1,2

Б 2, З

В 3, 4

Г 2, 4

Запитання 20

20.      Прочитайте речення.

Яких тільки (1 )обли(ч/чч) не побачиш на ярмарку: одні (2)заспа(н/нн)і, інші  (3)заклопота(н/нн)і, але ніхто не приховує своїх  (4)почу(т/тт)ів.

Подвоєні літери треба писати в слові, позначеному цифрою

варіанти відповідей

А 1

Б 2

В З

Г 4

Запитання 21

21. Подвоєні літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А обробле(н/нн)ий

Б електро(н/нн)ий

В глиня(н/нн)ий

Г сказа(н/нн)ий

Запитання 22

22. Подвоєні літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А греча(н/нн)ий

Б реформе(н/нн)ий

В довгожда(н/нн)ий

Г благослове(н/нн)ий

Запитання 23

23. Подвоєні літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А букве(н/нн)ий

Б засвоє(н/нн)ий

В годи(н/нн)иковий

Г розкодова(н/нн)ий

Запитання 24

24. Подвоєні літери треба писати в слові


варіанти відповідей

А блаже(н/нн)ий

Б втомле(н/нн)ий

В клятве(н/нн)ий

Г розбеще(н/нн)ий

Запитання 25

25. НЕМАЄ подвоєних літер у слові .


варіанти відповідей

А незліче(н/нн)ий    

Б здійсне(н/нн)ий

В невгомб(н/нн)ий

Г довгожда(н/нн)ий

Запитання 26

26. НЕМАЄ подвоєних літер у слові


варіанти відповідей

А со(н/нн)ик

Б розрі(с/сс)я

В пере(д/дд)ень

Г освітле(н/нн)ість

Запитання 27

28. НЕМАЄ подвоєних літер у слові


варіанти відповідей

А зібра(н/нн)ість

Б бо(в/вв)аніти

В ро(з/зз)утися

Г осі(н/нн)ій

Запитання 28

29. Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка


Г

варіанти відповідей

А охоро(н/нн)ик, зва(н/нн)ий

Б зако(н/нн)ик, смире(н/нн)ий

В відмі(н/нн)ик, зведе(н/нн)ий

 прикордо(н/нн)ик, да(н/нн)ий

Запитання 29

30. Подвоєні літери треба писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А бо(в/вв)ан, свяще(н/нн)ик

Б нужде(н/нн)ий, (с/сс)авець

В о(в/вв)а, заборгова(н/нн)ість

Г (л/лл)яний, перепели(н/нн)ий

Запитання 30

31. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А обізна(н/нн)ість, здорове(н/нн)ий

Б освіче(н/нн)ість, страше(н/нн)ий

В шале(н/нн)ий, роздвоє(н/нн)ість

Г числе(н/нн)ий, упевне(н/нн)ий

Запитання 31

32. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

А причеса(н/нн)ий, огне(н/нн)ий

Б узгодже(н/нн)ий, блаже(н/нн)ий

В зарахова(н/нн)ий, мерзе(н/нн)ий

Г обітова(н/нн)ий, букве(н/нн)ий

Запитання 32

33. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А стара(н/нн)ий, пісе(н/нн)ий, студе(н/нн)ий

Б війсь(к/кк)омат, замрія(н/нн)о, океа(н/нн)ий

В перені(с/сс)я, спі(в/вв)ітчизник, височи(н/нн)а

Г тума(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний,'божестве(н/нн)ий

Запитання 33

34. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А старови(н/нн)ий, вівся(н/нн)ий, етало(н/нн)ий

Б за(в/вв)ишки, тополи(н/нн)ий, бе(з/зз)вучність

В широче(н/нн)ий, воста(н/нн)є, блаже(н/нн)ий

Г ві(д/дд)звеніти, бджоли(н/нн)ий, місь(к/кк)ом

Запитання 34

35. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А о(б/бб)ігати, безсо(н/нн)ий, камі(н/нн)ий

Б спи(н/нн)ий, одухотворе(н/нн)ий, (с/сс)ати

В ві(д/дд)ілити, вині(с/сс)я, непоміче(н/нн)ість

Г щоде(н/нн)ий, царстве(н/нн)ий, бе(з/зз)вучний

Запитання 35

36. Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А істи(н/нн)ий, ро(з/зз)иратися, обітова(н/нн)ий

Б розрі(с/сс)я, буде(н/нн)ий, неписьме(н/нн)ий

В окая(н/нн)ий, здорове(н/нн)ий, освяче(н/нн)ий

Г ві(д/дд)іл, узгодже(н/нн)ість, здійсне(н/нн)ий

Запитання 36

38. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка
варіанти відповідей

А захопле(н/нн)ий, тел(е/ее)ксперт, закоха(н/нн)ість

Б шале(н/нн)ий, освіче(н/нн)ість, д(о/оо)працювати

В бажа(н/нн)ість, ро(з/зз)танути, нед(о/оо)цінений

Г свяще(н/нн)ик, довгожда(н/нн)ий, зва(н/нн)ий

Запитання 37

39. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А здійсне(н/нн)ий, неждан(н/нн)о, корі(н/нн)ий

Б індичен(н/нн)я, іме(н/нн)ик, пореформе(н/нн)ий

В заболоче(н/нн)ий, студе(н/нн)ий, свяще(н/нн)ик

Г да(н/нн)ий, недоторка(н/нн)ий, письме(н/нн)ик

Запитання 38

40. Подвоєні літери НЕ ТРЕБА писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

А нездола(н/нн)ий, незліче(н/нн)ий, ешело(н/нн)ий

Б шале(н/нн)ий, захараще(н/нн)ий, невгомо(н/нн)ий

В клятве(н/нн)ий, нездійсне(н/нн)ий, віко(н/нн)иця

Г букве(н/нн)ий, реформе(н/нн)ий, удава(н/нн)ий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест