Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Похідна функції та її застосування

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Алгебра, 10 клас
Тест виконано: 1690 разів
12 запитань
Запитання 1

Похідною функції називають:

варіанти відповідей

границю відношення приросту функції до приросту аргумента, якщо приріст аргумента прямує до нуля

відношення приросту функції до приросту аргумента

границю відношення приросту функції до приросту аргумента

границю відношення приросту аргумента до приросту функції, якщо приріст аргумента прямує до нуля

Запитання 2

Геометричним змістом похідної є:

варіанти відповідей

швидкість функції

кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції

границя функції

швидкість зміни функції

Запитання 3

Фізичним змістом похідної є:

варіанти відповідей

швидкість функції

прискорення зміни функції

кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції

швидкість зміни функції

Запитання 4

Похідна суми двох функцій обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

(u+v)′= u′+v′

(u+v)′= u′v+v′u

(u+v)′= u′-v′

(u+v)′= u′+v′+u′v′

Запитання 5

Похідна різниці двох функцій обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

(u-v)′= u′+v′

(u-v)′= u′v-v′u

(u-v)′= u′-v′

(u-v)′= u′-v′-u′v′

Запитання 6

Похідна добутку двох функцій обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

(uv)′= u′+v′

(uv)′= u′v+v′u

(uv)′= u′v′

(uv)′= u′v-v′u

Запитання 7

Похідна частки двох функцій обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

(u/v)′=(u′v - v′u) / v2

(u/v)′=(u′v + v′u) / v2

(u/v)′=u′ / v′

u/v)′=(v′u - u′v) / v2

Запитання 8

Знайти похідну функції y=3x6

варіанти відповідей

y′=18x5

y′=6x3

y′=18x6

y′=18x

Запитання 9

Знайти похідну функції y=x2–cos x

варіанти відповідей

y′=x2–sin x

y′=2x–sin x

y′=2x+sin x

y′=x2+sin x

Запитання 10

Обчислити значення похідної функції y=x2–cos x в точці x=π/2

варіанти відповідей

y′(π/2)=π

y′(π/2)=π+1

y′(π/2)=π-1

y′(π/2)=π2/4

Запитання 11

Тіло рухається по шляху S(t)=t3+3t–2 (м).

Швидкість руху тіла в момент часу t=2 (c) дорівнює:

варіанти відповідей

15 м/с

12 м/с

9 м/с

13 м/с

Запитання 12

Рівняння дотичної до графіка функції у=-х2+3х-5 у точці з абсцисою х0=1 матиме вигляд:

варіанти відповідей

у=х+4

у=х-4

у=-3х-6

у=-х+4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест