29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Політизація українського національного руху в 90-ті рр. ХІХ ст.

Додано: 10 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
29 запитань
Запитання 1

Про якого історичного діяча йдеться?

«Письменник, учений, громадський і політичний діяч. У 1875 р. закінчив Дрогобицьку гімназію, навчався у Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Із 1894 р. очолював філологічну секцію, а з 1898 р. також етнографічну комісію НТШ, редагував “Літературно-науковий вісник”. Стояв біля витоків Української радикальної партії. Свої твори почав друкувати на початку 1870-х рр. Залишив значну поетичну, прозову, публіцистичну спадщину».

варіанти відповідей

 Ю. Бачинського

Ю. Романчука

І. Франка

В. Стефаника

Запитання 2

Що було результатом «нової ери» в україно-польських відносинах у Галичині наприкінці ХІХ ст.? (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

перетворення Літературного товариства ім. Т. Шевченка на наукове (НТШ)

заснування Української народно-демократичної партії

запровадження загального виборчого права для чоловіків

розгортання українського кооперативного руху

відкриття кафедри української історії у Львівському університеті

створення ощадного товариства «Дністер» для українського населення

створення Головної Руської Ради

Запитання 3

Установіть відповідність між назвами організацій та роками їх заснування.

1 Наукове товариство ім. Т. Шевченка

2 Літературне товариство ім. Т. Шевченка

3 «Просвіта»

4 «Руська бесіда»


А 1848 р.

Б 1861 р.

В 1892 р.

Г 1873 р.

Д 1868 р.

варіанти відповідей

А,Б,В,Г

Г,В,Б,А

Д,Б,А,В

В,Г,Д,Б

Запитання 4

Установіть послідовність подій.

А створення ощадного товариства "Дністер"

Б "Нова ера" україно-польських домовленостей

В відкриття кафедри української історії у Львівському університеті

Г український фонетичний правопис отримав статус офіційного

варіанти відповідей

Б,А,Г,В

А,Б,В,Г

В,Г,А,Б

Г,А,Б,В

Запитання 5

Угода між українською та польською фракціями Галицького крайового сейму 1890 року.

варіанти відповідей

" Рутенська акція"

" Руська бесіда"

" Нова ера"

Кооператив

Запитання 6

Що стосується діяльності радикалів ?

варіанти відповідей

Заснували політичну організацію " Руська рада"

Видавали журнали " Вечорниці", " Мета", " Правда"

Прагнули політизації українського руху

Запитання 7

Сутність назви Галичини "Український П'ємонт":

варіанти відповідей

порівняння економічного розвитку Галичини з розвитком італійського П'ємонту, можливість для Галичини стати промисловим лідером україни

порівняння консерватизму та провінційності галичан з п'ємонтцями, що може мати серйозні проблеми для національного руху, як колись в Італії

порівняння лідерських якостей у боротьбі за національні права Галичини та П'ємонту, підкреслення того, що Галичина має стати для українців тим, чим був П'ємонт для італійців

порівняння мистецьких досягнень Галичини та П'ємонту, переконання, що край у майбутньому матиме таку ж культурну славу, як відповідна частина Італії

Запитання 8

Хто очолював радикальний (соціалістичний) рух в Галичині від 70-х рр. ХІХ ст.

варіанти відповідей

І. Франко, М. Павлик

М. Драноманов, М. Грушевський

Ю. Бачинський, В. Барвінський

Ю. Романчук, К. Левицький

Запитання 9

У якому регіоні України сформувалися перші українські політичні партії?


варіанти відповідей

Наддніпрянщині


Східній Галичині

Північній Буковині

Закарпатті

Запитання 10

Чим була зумовлена масова трудова еміграція українців наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

аграрним перенаселенням українських земель


прагненням російського та австрійського урядів позбутися українського населення


нерозвиненість міського життя на українських землях

одвічне прагнення до нових пригод і відкриттів


Запитання 11

Яка течія в українському русі на західноукраїнських землях стала домінуючою наприкінці ХІХ ст.?варіанти відповідей

москвофільська

народовська

старорусинська

радикальна


Запитання 12

Яку кооперативну організацію було засновано у Галичині в 1883 р. В. Нагірним?

варіанти відповідей

Сільський господар»«Просвіта»


«Дністер»

«Маслосоюз»

Запитання 13

Русь Галицка, Угорска, Києвска, Московська, Тобольська і пр. под виглядом етнографіческим, лексикальним, літературним, обрядовим єсть одна тая же самая Русь» — це точка зору:

варіанти відповідей

хлопоманів

народовців

москвофілів

радикалів

Запитання 14

Назвіть першу українську політичну партію Західної України: 

варіанти відповідей

РУП

УНДП

УСДП

РУРП

Запитання 15

Розташуйте події в хронологічній послідовності.

А. утворення УНДП;              

Б. утворення РУРП;

В. публікація "Україна irredenta" Ю.Бачинського;  

Г. створення Народної ради.

варіанти відповідей

ВБАГ

АГВБ

ГБВА

ВАБГ

Запитання 16

Українська національно-демократична партія утворилася …


варіанти відповідей

1890

1899

1898

1893

Запитання 17

1.Укажіть, як називалася перша українська політична партія.

А)Головна Руська Рада;   Б)Русько-Українська радикальна партія;  В)Українська 

варіанти відповідей

Головна Руська Рада; 

Русько-Українська радикальна партія; 

Українська національно-демократична партія;  

Українська соціал-демократична партія;  

Запитання 18

Які підприємства фабрично-заводського типу виникають у 80-х рр. ХІХ ст. на західноукраїнських землях?

(2 відповіді)


 


   

 

варіанти відповідей

 лісопільні

   цукрові

 нафтодобувні

   вугільні

Запитання 19

Перша залізниця в зуз і в Україні була прокладена від

варіанти відповідей

Перемишля до Львова у 1861 році

Балти до Одеси у 1865 році

Перемишля до Чернівців у 1862 році

Львова до Одеси 1863 році

Запитання 20

Брошура "Україна irredenta" вийшла друком у:

варіанти відповідей

1890р.

1895р.

1899р.

1900р.

Запитання 21

Якому регіону України дає таку оцінку М.Грушевський?

"В останнє десятиріччя XIX ст., незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування , стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного арсеналу, де створювалися і вдосконалювалися засоби національного, культурного та політико-громадського відродження українського народу."

варіанти відповідей

А Північній Буковині

Б Східній Галичині

В Правобережній Україні

Г Лівобережній Україні

Запитання 22

Яку українську політичну партію створили М. Ганкевич, С. Вітик, Ю. Бачинський?

варіанти відповідей

УНП

РУРП

УСДП

УНДП

Запитання 23

Яка національна ідея була визначена в книзі Ю. Бачинського «Ukraina irredenta»?

варіанти відповідей

Об’єднання Східної Галичини та Північної Буковини в окремий автономний край

поділ Галичини на Східну (українську) і Західну (польську) з наданням автономії обом частинам

необхідність об’єднання українців та створення власної незалежної держави

перетворення Австро-Угорщини на федерацію у складі Австрії, Угорщини, Польщі, України

Запитання 24

Прочитайте уривок і вкажіть місто, про яке йдеться в тексті.

"Товариство "Просвіта" не могло забезпечити необхідну кваліфіковану допомогу та організувати спеціальні кооперативи. Цю потребу взявся задовольнити інженер - архітектор Василь Нагірний - піонер західноукраїнського кооперативного руху, котрий протягом 10 років вивчав досвід швейцарських кооперативів. У 1883 р. він організував споживчий кооператив "Народна торгівля".

варіанти відповідей

Львів

Станіслав

Тернопіль

Чернівці

Запитання 25

Громадська організація у Львові, створена шляхом реорганізації Львівського товариства, яка тривалий час відіграла роль української академії наук:

варіанти відповідей

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Собор руських учених

Ставропігійний інститут

Товариство "Руська бесіда"

Запитання 26

Діяч, який у 1897 - 1913 рр. очолював НТШ:

варіанти відповідей

Михайло Грушевський

Олександр Кониський

Володимир Федорович

Іван Франко

Запитання 27

Прочитайте уривок з програми організації та вкажіть її назву:

"У справах суспільно - економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, тобто хочемо колективного устрою праці та колективної власності засобів продукційних. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин, товариств, друку і сумління... У справах культурних стоїмо на грунті позитивної науки сталися власністю всього народу".

варіанти відповідей

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Русько - Українська радикальна партія

Товариство "Просвіта"

Українська національно - демократична партія

Запитання 28

Вкажіть правильний варіант заповнення пропусків у тексті

У середині 70-х рр. ХІХ ст в українському національно-визвольному русі з'являється ____ течія, представники якої не погоджувалися з обмеженням діяльностіукраїнських патріотів рамками ____ роботи, вони прагнули надати їй ____ характеру.

варіанти відповідей

Радикальна, мирної, збройного

Консервативна, ідеологічно-просвітницького, політичного

Радикальна, культурно-освітньої, політичного

Консервативна, культурно-освітньої, збройного

Запитання 29

Сутність назви Галичини "Український П'ємонт":

варіанти відповідей

порівняння економічного розвитку Галичини з розвитком італійського П'ємонту, можливість для Галичини стати промисловим лідером україни

порівняння консерватизму та провінційності галичан з п'ємонтцями, що може мати серйозні проблеми для національного руху, як колись в Італії

порівняння лідерських якостей у боротьбі за національні права Галичини та П'ємонту, підкреслення того, що Галичина має стати для українців тим, чим був П'ємонт для італійців

порівняння мистецьких досягнень Галичини та П'ємонту, переконання, що край у майбутньому матиме таку ж культурну славу, як відповідна частина Італії

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест