23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Українські землі у складі Російської імперії у другій половині 19 ст

Додано: 10 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
40 запитань
Запитання 1

У якому році було скасовано кріпацтво в підросійській Україні?

варіанти відповідей

1848 р.

1861 р.

1863 р.

1876 р.

Запитання 2

Виберіть дати указів, циркулярів царського уряду, які обмежували використання української мови:

варіанти відповідей

1848 р., 1861 р.

1853 р., 1856 р.

1863 р, 1876 р.

1861 р, 1873 р.

Запитання 3

Виберіть варіант, у якому названо членів Київської громади ( початок 1860-х років):

варіанти відповідей

В. Антонович, Ф. Вовк, П. Чубинський

Я. Головацький, М. Шашкевич, І. Вагилевич

М. Костомаров, П. Куліш, В. Білозерський

І. Липа, М. Міхновський, Б. Грінченко

Запитання 4

Оберіть один із наслідків селянської реформи в Україні:

варіанти відповідей

Ліквідація поміщицького землеволодіння

Усунення перешкод для розвитку капіталістичних відносин на селі

Подолання безземелля та малоземелля селян

Зрівняння селян в правах з іншими верствами населення

Запитання 5

Перша залізниця в підросійській Україні:

варіанти відповідей

Київ-Харків

Одеса-Херсон

Одеса-Балта

Львів-Краків

Запитання 6

Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з:

варіанти відповідей

Політизацією українського національно-визвольного руху

Викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства

Об’єднанням українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

Організацією видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження

Запитання 7

За часів царювання якого російського імператора відбулися реформи?

варіанти відповідей

Олександра І

Олександра ІІ

Миколи ІІ

Миколи І

Запитання 8

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися:

варіанти відповідей

Запровадити мережу недільних україномовних шкіл

Організувати систематичні українознавчі дослідження

Поширювати нелегальну марксистську літературу

Створити українську політичну партію

Запитання 9

У якому році царською владою ухвалено документ, уривок з якого процитовано: «…Зважаючи… на теперішнє тривожне становище суспільства… міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…»?

варіанти відповідей

1876 р.

1861 р.

1905 р.

1863 р.

Запитання 10

Вкажіть роки діяльності "Братства тарасівців":

варіанти відповідей

1873-1875 рр.

1893-1895 рр.

1891-1893 рр.

1882-1883 рр

Запитання 11

В якому році було видано указ царя, в якому проголошувалося: „...не допускати ввозу в межі імперії ... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...”?

варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

1876 р.

1882 р.

Запитання 12

Визначте про кого йдеться в наведеному уривку: "На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережної України відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами".

варіанти відповідей

Хлопомани

Тарасівці

Громадівці

Радикали

Запитання 13

Напівлегальні об'єднання української інтелігенції другої половини XIX ст., діяльність яких мала культурницьке і суспільно-політичне спрямування, називалися:

варіанти відповідей

Братства

Земства

Громади

Народники

Запитання 14

Наслідком видання Валуєвського циркуляру було:

варіанти відповідей

Згортання роботи Київської громади, припинення видання журналу "Основа"

Скасування кріпацтва, формування ринку вільнонайманої сили

Заборона діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Створення мережі недільних українськомовних шкіл

Запитання 15

Яке поняття виникло у зв'язку з проведенням селянської реформи 1861 р.?

варіанти відповідей

Панщина

Тимчасовозобов'язані селяни

Хутір

Відрізки

Запитання 16

Де та коли була утворена перша Українська громада?

варіанти відповідей

Петербург, 1859 р.

Київ, 1861 р.

Харкові, 1858 р.

Олександрівськ, 1876 р.

Запитання 17

Хто був лідером хлопоманів?

варіанти відповідей

П. Куліш

Т. Шевченко

В. Антонович

П. Валуєв

Запитання 18

Хто такий Ісмаїл Гаспринський?

варіанти відповідей

Видатний представник кримськотатарського народу

Священнослужитель

Революціонер

Учасник першої татарської політичної організації

Запитання 19

Східна (Кримська) війна була у:

варіанти відповідей

1853-1856 рр.

1851-1857 рр.

1848-1849 рр.

1853-1861 рр.

Запитання 20

Установіть послідовність суспільно-політичних подій в Російській імперії в другій половині ХІХ ст.

А) Підписання імператором Олександром ІІ Емського указу про повну заборону використання української мови.

Б) Видання міністром внутрішніх справ П. Валуєвим циркуляру про обмеження видання книг українською мовою.

В) Підписання імператором Олександром ІІ Маніфесту про скасування кріпосного права.

Г) Створення Південно-західного відділу Російського географічного товариства.

варіанти відповідей

В; Б; Г; А

Б; В; Г; А

А; Б; В; Г

В; Б; А; Г

Запитання 21

Встановіть послідовність подій.

А) Діяльність таємної студентської організації "Братство тарасівців".

Б) Початок Польського національно-визвольного повстання.

В) Міська реформа.

Г) Введення єдиної системи початкової освіти.

варіанти відповідей

Б; В; А; Г

А; Б; Г; В

Б; Г; В; А

В; А; Б; Г

Запитання 22

Встановіть відповідність.

1. Донбас.

2. Криворіжжя.

3. Правобережжя.

4. Степова Україна.


А) Видобування залізної руди.

Б) Видобування калійної солі.

В) Видобування кам'яного вугілля.

Г) Зернове торговельне господарство.

Д) Цукробурякове виробництво.

варіанти відповідей

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Г

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Д

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

Запитання 23

Встановіть відповідність.

1. Громадівський рух.

2. Земство.

3. Радикалізм.

4. Модернізація.


А) Культурно-освітня діяльність інтелігенції.

Б) Оновлення, осучаснення.

В) Орган місцевого самоврядування за реформою 1864 р.

Г) Селянський рух у 1855 р.

Д) Політична течія, прихильники якої вимагали рішучого проведення реформ силовими методами.

варіанти відповідей

1-Д; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-В; 2-Д; 3-Б; 4-А

1-А; 2-В; 3-Д; 4-Б

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

Запитання 24

Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії

варіанти відповідей

19 лютого 1861 року

18 липня 1863 року

21 травня 1876 року

13 вересня 1848 року

Запитання 25

Валуєвський циркуляр

варіанти відповідей

1848

1863

1876

1892

Запитання 26

19 лютого 1861 року -

варіанти відповідей

Валуєвський циркуляр

Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії

Емський указ

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі

Запитання 27

1863 рік -

варіанти відповідей

Валуєвський циркуляр

Емський указ

Відкриття університету в м. Київ

Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії

Запитання 28

1876 рік -

варіанти відповідей

Видання «Русалки Дністрової»

Валуєвський циркуляр

Емський указ

Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі

Запитання 29

Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російській імперії

варіанти відповідей

19 лютого 1861 року

18 липня 1863 року

21 травня 1876 року

13 вересня 1848 року

Запитання 30

Валуєвський циркуляр

варіанти відповідей

1848

1863

1876

1892

Запитання 31

Польське національно-визвольне повстання (Січневе повстання)

варіанти відповідей

1833-1837 рр.

1848-1849 рр.

1846-1847 рр.

1863-1864 рр.

Запитання 32

Емський указ

варіанти відповідей

1863

1864

1874

1876

Запитання 33

19 лютого 1861 року імператор Олександр ІІ

варіанти відповідей

Проголосив Маніфест про скасування кріпосного права

Провів міську реформу

Провів військову реформу

Повернув університетам автономію

Запитання 34

Військова реформа була проведена у ...

варіанти відповідей

1864 р.

1865 р.

1870 р.

1874 р.

Запитання 35

Діясність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

варіанти відповідей

1873-1876рр.

1863-1864рр.

1867р.

1878р.

Запитання 36

Зміст Валуєвського циркуляра.

варіанти відповідей

Української мови "не було, нема і бути не може"

Заборонено видання газети "Київський телеграф" українською мовою.

Заборонено друкувати українською мовою навчальні книги.

Дозволено друк українською мовою художньої літератури

Запитання 37

Місцеве самоврядування, губернські та повітові збори, установи проголошувались:

варіанти відповідей

аграрною реформою

земською реформою

міською реформою

судовою реформою

Запитання 38

Реформи 60 - 70-х років ХІХ ст. сприяли поширенню у Наддніпрянській Україні:

варіанти відповідей

фабрично-заводської промисловості

фільваркового господарства

мануфактурного виробництва

кооперативного землеволодіння

Запитання 39

Вкажіть учасників громадівського руху 60 - 70 років ХІХ ст.:

варіанти відповідей

В.Антонович, М.Драгоманов, І.Липа

В.Антонович, П.Валуєв, І.Липа

М.Юзефович, М.Драгоманов, І.Липа

В.Антонович, М.Драгоманов, Я.Головацький

Запитання 40

В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський були активними учасниками й лідерами:

варіанти відповідей

громадівського руху

руху народовців

руху декабристів

кооперативного руху

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест