Поляризація світла. Поляроїди

Додано: 13 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 10 разів
10 запитань
Запитання 1

Явище поляризації світла доводить, що світло - ...

варіанти відповідей

стояча хвиля

поздовжня хвиля

поперечна хвиля

плоска хвиля

Запитання 2

Світлова хвиля характеризується вектором напруженості Е̅ і вектором індукції В̅, які коливаються ...

варіанти відповідей

у взаємно перпендикулярних площинах

у паралельних площинах

у одній площині

у площинах, не можна сказати, як розташованих одна відносно одної

Запитання 3

Якщо світлова хвиля містить коливання векторів Е̅ у всіх площинах, перпендикулярних напрямку променя, а середня амплітуда коливань у кожній площині одинакова, то така хвиля називається...

варіанти відповідей

штучна (неполяризована)

природна (неполяризована)

природна (поляризована)

штучна (поляризована)

Запитання 4

Якщо світлова хвиля містить коливання векторів Е̅ тільки в одній площині, перпендикулярній напрямку променя, то таке світло (хвиля) називається...

варіанти відповідей

неполяризованим

природним

плоскополяризованим (лінійно поляризованим)

хемілюмінесцентним

Запитання 5

Пристрій, що перетворює природне світло в поляризоване, називається...

варіанти відповідей

синтезатором

стабілізатором

аналізатором

поляризатором

Запитання 6

Якщо поляризатор і аналізатор (ще один поляризатор) розташовані так, що осі їх кристалів взаємно перпендикулярні, то світло....

варіанти відповідей

проходить, не змінюючись

не проходить

проходить, послаблюючись

проходить, посилюючись

Запитання 7

Якщо поляризатор і аналізатор (два кристали турмаліну) розташовані так, що осі їх кристалів паралельні, то світло....

варіанти відповідей

проходить, послаблюється інтенсивність

не проходить зовсім

проходить, підсилюється інтенсивність

обгинає поляризатор і аналізатор

Запитання 8

Часткова поляризація світла відбувається при падінні і відбиванні світла ...

варіанти відповідей

всередині діелектрика

всередині рідини

на поверхні діелектрика

на поверхні металу

Запитання 9

Для кожної пари прозорих середовищ існує кут падіння α, при якому відбите світло стає повністю плоскополяризованим:

tg α = n21

Це закон ...

варіанти відповідей

Гюйгенса

Брюстера

Снелліуса

Френеля

Запитання 10

При виготовленні поляроїдних фільтрів у фотографії, сонцезахисних окулярів, вітрового скла, фар тощо враховують явище...

варіанти відповідей

дисперсії світла

поляризації світла

дифракції світла

інтерференції світла

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест