18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Поняття про рН розчину (без математичних розрахунків).

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 14 разів
11 запитань
Запитання 1

Ступінь кислотності або лужності розчину визначають за допомогою показника

варіанти відповідей

pОH

pH

Запитання 2

Показник рН — величина, що характеризує концентрацію

варіанти відповідей

йонів Оксигену в розчинах.

йонів Нітрогену в розчинах.

йонів Гідрогену в розчинах.

атомів Гідрогену в розчинах.

Запитання 3

Вода є

варіанти відповідей

сильним електролітом.

неелетроліт

дуже сильним електролітом.

слабким електролітом.

Запитання 4

Для чистої води

варіанти відповідей

pH = 1

pH = 14

pH = 7

pH = 5

Запитання 5

рН < 7 - це

варіанти відповідей

нейтральне середовище

кисле середовище

лужне середовище

Запитання 6

Із зростанням рН кислотність послаблюється, а нейтральність та основність середовища

варіанти відповідей

послаблюється

посилюється

залишається незмінною

Запитання 7

рН = 7 — середовище

варіанти відповідей

кисле

нейтральне

лужне

Запитання 8

рН > 7 — середовище

варіанти відповідей

лужне

кисле

нейтальне

Запитання 9

рН можна визначити за допомогою

варіанти відповідей

універсального індикатора

дистильованої води

фенолфталеїну

лакмусу

Запитання 10

H2SO4 - має

варіанти відповідей

лужне середовище

кисле середовище

нейтральне середовище

Запитання 11

Показник рН має велике практичне значення в природі, у виробни-

чих процесах, оберіть декілька варіанів відповіді

варіанти відповідей

хімічної промисловості

біологічної промисловості

текстильної промисловості

харчової промисловості

сільському господарстві

лабораторній практиці

нафтовому виробництві

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест