Популяції.Видоутворення

Додано: 24 березня 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 556 разів
12 запитань
Запитання 1

Співвідношення особин чоловічої і жіночої статей у популяції - це

варіанти відповідей

статева структура

вікова структура

просторова структура

етологічна структура

Запитання 2

Популяція це :

варіанти відповідей

сукупність особин одного виду;

сукупність особин одного виду , що займають обмежений ареал ;

сукупність особин одного виду , що займають обмежений ареал та ізольовані від інших популяцій даного виду

Запитання 3

Територія, в межах якої живуть особини певного виду

варіанти відповідей

ареал

флора

домівка

популяція

Запитання 4

Елементарною одиницею еволюційного процесу є:

варіанти відповідей

особина

вид

популяція

клас

Запитання 5

Дніпро є межею ареалів двох видів ховрахів: на правому березі мешкає крапчастий, а на лівому — сірий. Завдяки якому механізму видоутворення це можливо? 

варіанти відповідей

географічне

 генетичне

екологічне

популяційні хвилі

Запитання 6

Який критерій виду характеризує схожість зовнішньої і внутрішньої будови організмів одного виду?


варіанти відповідей

генетичний

 географічний

  екологічний

морфологічний

фізіологічний

Запитання 7

Еволюційні процеси , які відбуваються на рівні популяцій називають:

варіанти відповідей

 мініеволюцією

 мікроеволюцією

  макроеволюцією

мегаеволюцією

Запитання 8

З часів Дарвіна галапагоські в'юрки вважаються класичним прикладом швидкого видоутворення в умовах  

варіанти відповідей

екологічної ізоляції

 географічної ізоляції

 механічної ізоляції

 часової ізоляції

Запитання 9

Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв*язки:

варіанти відповідей

 паразитизм

 хижацтво

конкуренція

 ніяких зв*язків не існує

Запитання 10

Укажіть форму ізоляції, яку спостерігають за умов роз'єднання популяцій певними просторовими перешкодами

варіанти відповідей

екологічна

географічна

сезонна

генетична

Запитання 11

Прикладом міжвидової боротьби за існування є

варіанти відповідей

самозрідження хвойного лісу

викидання птахами з гнізда ослаблених пташенят

конкуренція між бур'янами та культурними рослинами на полі

виникнення мікроорганізмів,стійких до дії антибіотиків

Запитання 12

Біологічною рушійною силою антропогенезу є

варіанти відповідей

суспільна праця

природний добір

родинний спосіб життя

виготовлення знарядь праці

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест