Послідовне з'єднання провідників

Додано: 23 березня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
Тест виконано: 667 разів
12 запитань
Запитання 1

Оберіть величину, яка є однаковою при послідовному з'єднанні провідників.

варіанти відповідей

Сила струму

Напруга

Електричний заряд

Опір

Запитання 2

Визначте опір першого елемента, якщо опір другого елемента становить 10 Ом, опір третього елемента становить 15 Ом, а загальний опір ділянки 35 Ом.

варіанти відповідей

5 Ом

10 Ом

15 Ом

20 Ом

Запитання 3

Якщо один із послідовно з’єднаних провідників вийде з ладу, то решта ... , бо коло буде ...

варіанти відповідей

не працюватимуть ....розімкненим

працюватимуть... не розімкненим

працюватимуть... все залишиться без змін

Запитання 4

Електричне коло, що не має розгалужень називають ...

варіанти відповідей

послідовним

паралельним

мішаним

Запитання 5

Оберіть величини, які є різними при послідовному з'єднанні провідників (2 відповіді)

варіанти відповідей

Сила струму

Опір

Напруга

Запитання 6

Визначте загальний опір ділянки, якщо опір другого елемента становить 12 Ом, опір третього елемента становить 7 Ом, а першого елемента 11 Ом.

варіанти відповідей

11 Ом

30 Ом

7 Ом

Правильної відповіді немає

Запитання 7

Як зміниться загальний опір ділянки кола, якщо до неї послідовно приєднати ще один провідник?

варіанти відповідей

Збільшиться

Зменшиться

Не зміниться

Запитання 8

Ділянка кола складається з послідовно з’єднаних провідників. Яким є співвідношення між загальною силою струму в ділянці та силою струму в кожному провіднику?

варіанти відповідей

І=І123=...Іn

І=І123+...Іn

U=U1=U2=U3= ...Un

U=U1+U2+U3+ ...Un

Запитання 9

Ділянка кола складається з послідовно з’єднаних провідників. Яким є співвідношення між загальною напругою в ділянці та напругою в кожному провіднику?

варіанти відповідей

І=І123=...Іn

І=І123+...Іn

U=U1=U2=U3= ...Un

U=U1+U2+U3+ ...Un

Запитання 10

Ділянка кола складається з послідовно з’єднаних провідників. Яким є співвідношення між загальним опором на ділянці та опором в кожному провіднику?

варіанти відповідей

I=I123=...Іn

R=R1+R2+R3+...Rn

U=U1=U2=U3= ...Un

U=U1+U2+U3+ ...Un

Запитання 11

Загальний опір ділянки кола, яка складається з послідовно з’єднаних провідників, що мають однаковий опір, можна розрахувати за формулою...

варіанти відповідей

R= n⋅R0

R= R0

R= R1+R2+R3+....Rn

Запитання 12

Загальний опір послідовно з’єднаних провідників ... за опір кожного з цих провідників

варіанти відповідей

менший

більший

вони однакові

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест