Постійний електричний струм В-5

Додано: 17 липня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 103 рази
10 запитань
Запитання 1

Електричний струм -це

варіанти відповідей

напрямлений (упорядкований) рух частинок, які мають електричний заряд.

хаотичний (упорядкований) рух частинок, які мають електричний заряд

напрямлений (упорядкований) рух частинок, які мають нейтральний заряд.

напрямлений (упорядкований) рух елнктронів


Запитання 2

Назвіть ,які носії електричного струму в металах та газах?

варіанти відповідей

 в газах — електрони та позитивні й негативні йони,в металах позитивні й негативні йони

 в газах — електрони та позитивні

йони,в металах позитивні й негативні йони

в газах — електрони та позитивні й негативні йони,в металах вільні електрони


в газах — електрони та позитивні

йони,в металах

негативні йони та вільні електрони

Запитання 3

Чому позитивні йони зміщуються в напрямку напруженості електричного поля, а негативні — в протилежному напрямку?

варіанти відповідей

Якщо q > 0, то сила Кулона та вектор напруженості електричного поля напрямлені однаково, якщо q < 0, то протилежно


Якщо q > 0, то сила Кулона та вектор напруженості електричного поля напрямлені протилежно,Якщо q > 0, то сила Кулона та вектор напруженості електричного поля напрямлені протилежно,

якщо q < 0, то однаково

Якщо q > 0,q < 0, то сила Кулона та вектор напруженості електричного поля напрямлені однаково

Запитання 4

Умови існування електричного струму:

варіанти відповідей

наявність замкненого електричного кола

 наявність вільних заряджених частинок — носіїв струму

наявність електричних зарядів та джерела струму

 наявність електричного поля,яке виконує роботу по переміщенню зарядженних частинок

Запитання 5

 Які пристрої називають джерелами електричного струму?

варіанти відповідей

 пристрої, які перетворюють різні види механічної енергії на електричну енергію

 пристрої, які перетворюють різні види енергії на електричну енергію.

пристрої,які виконують механічну роботу за рахунок електричної енергії

пристрої,у яких виконується робота з розділення різнойменних електричних зарядів, у результаті чого один полюс джерела набуває позитивного заряду, а другий — негативного; у такий спосіб створюється електричне поле. 

Запитання 6

. На рисунку подано вольт-амперну характеристику ніхромового дроту із площею поперечного перерізу 0,55 мм2. Визначте довжину дроту

варіанти відповідей

2 м

1,8 м

3 м

5 м

Запитання 7

Закон струмів для паралельного з'єднання

варіанти відповідей

I1=I2=I3=...

I=I1+I2+I3+...

U=U1+U2

U=U1=U2=U3=...

Запитання 8

До ділянки кола, яка містить два резистори, подано напругу 72 В. Коли резистори з’єднані послідовно, сила струму в ділянці дорівнює 0,6 А, а коли паралельно — 3,2 А. Визначте опір кожного резистора

варіанти відповідей

10 Ом та 30 Ом

50 Ом та 70 Ом

90 Ом та 30 Ом

20 Ом та 60 Ом

Запитання 9

До джерела струму спочатку підключили резистор 24 Ом, а потім паралельно з ним - ще один такий самий. За підключення одного резистора сила струму через джерело становила 1 А, а після підключення другого стала 1,8 А. Знайти внутрішній опір джерела струму.

варіанти відповідей

0,125 Ом

3 Ом

12 Ом

24 Ом

Запитання 10

Напруга мережі, від якого працює електродвигун підйомного крану дорівнює 380 В. Двигун споживає силу струму 39,5 А. Визначте ККД підйомного крану, якщо груз масою 2 т кран піднімає на висоту 25 м за 44,4 с.

варіанти відповідей

80%

90%

65%

75%

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест