Постійний струм - теорія

Додано: 2 квітня 2022
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 68 разів
24 запитання
Запитання 1

Позначення сили струму:

варіанти відповідей

R

 I

q

 U

Запитання 2

Позначення напруги:

варіанти відповідей

 R

 U

I

q

Запитання 3

Позначення електричного опору:

варіанти відповідей

q

  I

U

 R

Запитання 4

Одиниця вимірювання сили струму:

варіанти відповідей

В

А

Ом

Кл

Запитання 5

Закон Ома для ділянки кола  

варіанти відповідей

 I(R+r)

U/I

 ρ⋅l/S

U/R

Запитання 6

Закон Ома для повного кола

варіанти відповідей

 ε/(R+r)

R(U+I)

  U/R

  I(R+r)

Запитання 7

За допомогою якого прилада вимірюють вимірюють напругу в електричному колі?

варіанти відповідей

вольтметр

амперметр

реостат

омметр

Запитання 8

За якою формулою обчислюється сила струму?

варіанти відповідей

U/R 

 ρ⋅l/S

q/t

 R/U

Запитання 9

Впорядкований рух заряджених часток під дією сил електричного поля - це...

варіанти відповідей

електрична напруга

 електричний струм

 коротке замикання

 електричний опір

Запитання 10

Який прилад використовують для регулювання сили струму на певній ділянці кола?

варіанти відповідей

омметр

  амперметр

  реостат

вольтметр

Запитання 11

Який з наведених елементів обов'язково під'єднуєть у коло паралельно?

варіанти відповідей

  електрична лампа 

 амперметр

 гальванометр

вольтметр

Запитання 12

Який з наведених елементів обов'язково під'єднуєть у коло послідовно?

варіанти відповідей

 вольтметр

 амперметр

 реостат

 електрична лампа

Запитання 13

Опір провідника залежить від …


варіанти відповідей

довжини, питомого опору та площі поперечного перерізу

довжини та питомого опору

сили струму та напруги

сили струму, геометричних розмірів і від матеріалу провідника

Запитання 14

Одиницею вимірювання напруги в СІ  є

варіанти відповідей

А

Кл

В

Дж

Запитання 15

Яке значення вимірюваної величини показує прилад?

варіанти відповідей

140 В

0,14 А

150 мА

1,2 mА

Запитання 16

Всередині джерела струму відбувається


варіанти відповідей

Хімічна реакція

Робота по нагріванню провідників

Робота з розділення електричних зарядів

Освітлення провідників

Запитання 17

Чим гальванічні елементи відрізняються від акумуляторів?варіанти відповідей

В гальванічних елементах не відбуваються хімічні реакції

Відмінностей немає

Перші це фізичні джерела, а другі хімічні

Акумулятори можна багаторазово заряджати

Запитання 18

Як позначають у фізиці електричний струм та електричну напругу?

варіанти відповідей

I - електричний струм; q - електрична напруга

U - електричний струм; I - електрична напруга

q - електричний струм; t - електрична напруга

I - електричний струм; U - електрична напруга

Запитання 19

Яке значення вимірюваної величини показує прилад?

варіанти відповідей

2 В

0,2 В

2 А

0,2 А

Запитання 20

Речовини та матеріали, які погано проводять електричний струм називаються..

варіанти відповідей

провідниками;

напівпровідниками;

діелектриками;

напівдіелектриками;

Запитання 21

Потужність електричного струму і одиниці її вимірювання:

варіанти відповідей

А, Дж

P, Вт

R, Ом

Р, Дж

Запитання 22

Роботу струму вимірюють:


варіанти відповідей

амперметром


лічильником


вольтметром


омметром


Запитання 23

Закон Ома для ділянки кола записується так:

варіанти відповідей

І=R/U

Р=А/t  

І=U/R   

Р=І*U

Запитання 24

Поставте у відповідність назви фізичних величин та їх позначення:

1) Робота, 2)Заряд, 3)Напруга, 4) Енергія

А) U   Б) q    В) А   Г) W


варіанти відповідей

1) В, 2) Б, 3) А, 4) Г

1) А, 2) Б, 3) В, 4) Г

1) Г, 2) В, 3) Б, 4) А

1) Б, 2) В, 3) А, 4) Г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест