Потенціал

Додано: 18 квітня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 197 разів
12 запитань
Запитання 1

Будь-яке електростатичне поле є ...., тому що робота електростатичних сил ... від форми траєкторії, якою переміщується заряд, визначається початковим і кінцевим ... заряду

варіанти відповідей

потенціальним ... не залежить ... положеннями

еквіпотенціальним ... не залежить ... положеннями

потенціальним ... залежить ... значенням

еквпотенціальним ... залежить ... значенням

Запитання 2

Еквіпотенціальні поверхні на малюнку позначені ...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

У випадку замкненої траєкторії руху заряду робота сил електростатичного поля ...

варіанти відповідей

більше нуля

менше нуля

дорівнює нулю

Запитання 4

Потенціал електростатичного поля в даній точці — це ... фізична величина, яка характеризує ... властивості поля, позначається ..., її одиниця в СІ ....

варіанти відповідей

скалярна ... енергетичні... φ ... В

скалярна ... енергетичні... U ... В

векторна ... силові... U ... В

скалярна ... силові... φ ... В

векторна ... енергетичні... φ... В

векторна ... енергетичні... U... В

Запитання 5

З якою формулою розраховують потенціал поля точкового заряду?

варіанти відповідей
Запитання 6

Якщо електричний заряд переміщується по еквіпотенціальній поверхні, то робота поля ...

варіанти відповідей

дорівнює нулю

більше нуля

менше нуля

Запитання 7

Ця формула  визначає ...  електростатичного поля

варіанти відповідей

зміну потенціалу

різницю потенціалів 

і зміну потенціалу, і різницю потенціалів 

Запитання 8

На малюнку синя лінія позначає ...

варіанти відповідей

силову лінію

еквіпотенціальну поверхню поля

і еквіпотенціальну поверхню, і силову лінію

Запитання 9

Коли в електростатичному полі роботу з переміщення заряду q між двома довільними точками 1 і 2 можна розраховувати за формулою ?

варіанти відповідей

в будь-якому випадку

коли поле однорідне

коли поле неоднорідне

Запитання 10

Заряд переміщують із точки A у точку B трьома різними траєкторіями. У якому випадку виконується найбільша робота?

варіанти відповідей

1

2

3

робота однакова

Запитання 11

В електростатичному полі робота з переміщення заряду q між двома довільними точками 1 і 2 визначається формулою...

варіанти відповідей
Запитання 12

Оберіть правильне твердження

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест