Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

Тест складено до § 16 підручника "Фізика 10" під редакцією В. Г. Бар'яхтара

Додано: 18 листопада 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 557 разів
13 запитань
Запитання 1

Механічна енергія Е - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі.

фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконати роботу

енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою.

фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси m тіла на квадрат швидкості v  його руху

Запитання 2

Потенціальна енергія Ер - це ...

варіанти відповідей

фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси m  тіла на квадрат швидкості v його руху

фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує або віддає під час теплопередачі

фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконати роботу

енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою

Запитання 3

Потенціальна енергія позначається

варіанти відповідей

Е

Ек

Ер

Р

Запитання 4

Енергія вимірюється в

варіанти відповідей

Н

Вт

Дж

Н⋅м

Запитання 5

Формула для обчислення потенціальної енергії піднятого тіла

варіанти відповідей

Еp0 +Ek0 = Ep + Ek

E = kΔx2/2

E = mgh

E = mv2/2

Запитання 6

Потенціальна енергія піднятого тіла залежить від

варіанти відповідей

маси тіла

маси та швидкості тіла

маси тіла та висоти над поверхнею землі .

висоти над поверхнею землі

Запитання 7

Формула для обчислення потенціальної енергії пружно деформованого тіла

варіанти відповідей

E = mgh

E = kΔx2/2

E = mv2/2

P = Fv

Запитання 8

Потенціальна енергія пружно деформованого тіла залежить

варіанти відповідей

від маси тіла

від висоти тіла над землею та маси тіла

від жорсткості пружини та видовження

від жорсткості пружини

Запитання 9

Повна механічна енергія системи тіл

варіанти відповідей

це фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконати роботу.

це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою.

це сума кінетичної і потенціальної енергій системи.

це фізична величина, яка характеризує механічний стан рухомого тіла і дорівнює половині добутку маси m тіла на квадрат швидкості v його руху

Запитання 10

Система тіл -

варіанти відповідей

декілька тіл, що взаємодіють одне з одним.

система координат.

система відліку

інерціальна система відліку

Запитання 11

Замкнена система -

варіанти відповідей

система тіл, якщо на тіла системи не діють зовнішні сили, або зовнішні сили зрівноважені або набагато менші від внутрішніх сил.

 система тіл, в якій не діє сила тертя.

система тіл, в якій не діє сила тяжіння

система тіл, в якій не діють сили взагалі

Запитання 12

Закон збереження повної механічної енергії

варіанти відповідей

це фізична величина, яка характеризує здатність тіла (системи тіл) виконати роботу

робота рівнодійної всіх сил, які діють на тіло, дорівнює зміні кінетичної енергії тіла

робота всіх консервативних сил, які діють на тіло, дорівнює зміні потенціальної енергії тіла, взятій із протилежним знаком

У замкненій системі тіл, які взаємодіють тільки консервативними силами, повна механічна енергія залишається незмінною (зберігається)

Запитання 13

Закон збереження повної механічної енергії виконується тільки в тому випадку, якщо в системі діють

варіанти відповідей

сила тяжіння і сила пружності

сила пружності і сила тертя

сила тяжіння і сила тертя

сила тяжіння, сила пружності та сила тертя

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест