Повторення

Додано: 21 грудня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 313 разів
19 запитань
Запитання 1

Що буде з періодом власних коливань в контурі, якщо збільшувати його індуктивність?

варіанти відповідей

Буде збільшуватись

Буде зменшуватись

Не зміниться

Запитання 2

Який індуктивний опір провідника, індуктивність якого дорівнює 0,4 Гн, а частота струму 50 Гц?

варіанти відповідей

125,6 Ом

200 Ом

20 Ом

Запитання 3

Сила струму на ділянці кола змінюється за законом І=10sin157t, А. Визначити амплітудне значення сили струму та частоту зміни сили струму?

варіанти відповідей

10 А, 400 Гц

1 А, 25 Гц

10 А, 25 Гц

Запитання 4

Період коливань позначається:

варіанти відповідей

ν

ω

Т

Запитання 5

Коливальний контур - це фізичний пристрій, який складається з...

варіанти відповідей

послідовно з'єднаних конденсатора і котушки

 паралельно з′єднаних котушки та конденсатора

послідовно з′єднаних резистора і котушки.

Запитання 6

Формула Томсона має вигляд:

варіанти відповідей

T=2π ⁄ ω

ω=2πν

Т=2π√LC

Запитання 7

Які величини періодично змінюються в коливальному контурі під час електромагнітних коливань?

варіанти відповідей

Сила струму

Електричний заряд

Напруга

 Сила струму, напруга, електричний заряд

Запитання 8

Для чого служить коливальний контур?

варіанти відповідей

Для випрямлення змінного струму

Для отримання вільних електромагнітних коливань

Для отримання вимушених електромагнітних коливань

Запитання 9

Ударний вузол перфоратора здійснює коливання з частотою 5Гц. З яким періодом коливається ударний механізм?

варіанти відповідей

5 с

10с

0,2с

0,5с

0,10с

Запитання 10

Період коливань тіла дорівнює 6 с, амплітуда 20 см, початкова фаза дорівнює нулю. Коливання почалися з максимального відхилення від точки рівноваги. Визначте рівняння коливання тіла.

варіанти відповідей

х=0.2 соs (π/3⋅ t)

х=20 соs (π/3⋅ t)

х=0.2 соs (π/6 ⋅t)

х=20 соs (π/6⋅ t)

х=20 Sin (π/6⋅ t)

х=0.2 Sin(π/3⋅ t)

Запитання 11

Частота коливань дорівнює 2 Гц. Визначте циклічну частоту коливань

варіанти відповідей

12,56 рад/с

0,5 рад/с

2 рад/с

0,56рад/с

Запитання 12

За якою з наведених формул можна розрахувати діюче значення сили змінного струму?

варіанти відповідей
Запитання 13

За якою формулою можна обчислити фокусну відстань лінзи?  

варіанти відповідей
Запитання 14

В яких випадках утворюється електромагнітна хвиля? 

варіанти відповідей
Запитання 15

Фокусна відстань F лінзи - це ...


варіанти відповідей

відстань від оптичного центра лінзи до її країввідстань від оптичного центра лінзи до її головного фокусавідстань від оптичного центра лінзи до її подвійного фокуса


Запитання 16

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом:

варіанти відповідей

Дифракції світла                              

Інтерференції світла

Дисперсії світла                            

Поглинання світла

Запитання 17

Оптика - це розділ фізики, що вивчає ...

варіанти відповідей

властивості й фізичну природу світла, особливості його випромінювання, поширення та взаємодії з речовиною.

властивості й хімічну природу світла, особливості його випромінювання, руху та взаємодії з речовиною.

якісну й фізичну природу світла, особливості його поглинання, поширення та змішування з речовиною.

якісну й хімічну природу світла, особливості його випромінювання, поширення та змішування з речовиною.

Запитання 18

Оптична сила лінзи - 4 дптр. Чому дорівнює фокусна відстань лінзи і яка це лінза?

варіанти відповідей

0,25 м, розсіювальна

2,5 см, збиральна

40 см, збиральна

0,1 см, розсіюальна

0,4 м розсіювальна

Запитання 19

лінза це...

варіанти відповідей

прозоре тіло, яке огорожено з двох боків сферичними поверхнями

прозоре тіло, яке огорожено з двох боків плоскими поверхнями

прозоре тіло, яке огорожено з одного боку сферичною поверхнею, а з іншого плоскою поверхнею

будь яке прозоре тіло

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест