Повторення

Додано: 9 червня 2020
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
11 запитань
Запитання 1

Знайти похідну функції f(x) =3x2-7x3+3

варіанти відповідей


6x-21x2+3x

6x-21x2

6x-21x2+3

6x-7x2

Запитання 2

Знайдіть кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка функції y=f(x) у точці х0, якщо дотична утворює з додатним напрямом осі абсцис кут 60°.

варіанти відповідей

√3/3


-√3

√3

 -√3/3

Запитання 3

Тіло рухається прямолінійно за законом s(t)=0,2t5-4t2+3t-6 ( час t вимірюється у секундах, переміщення s - у метрах) . Знайдіть швидкість руху у момент часу t=2 c.

варіанти відповідей

5 м/с

3 м/с

4 м/с

 2 м/с

Запитання 4

Знайдіть критичні точки функції f(x) = х3 - 3х2.

варіанти відповідей

0;3

0;2

1;3

1;2

Запитання 5

Знайти точки екстремуму функції у = 2х4 - 4х3

варіанти відповідей

хmax = 1,5; xmin = 0

xmax = 0

xmin = 1,5

ymax = 1, ymin = 0

Запитання 6

Знайдіть найбільше значення функції у = 6х −х2 на проміжку [2; 5]

варіанти відповідей

16

8

5

9

Запитання 7

Знайдіть проміжок зростання функції

у = -3х2 -12х +5

варіанти відповідей

[2;∞)

(-∞;2]

[-2;∞)

(-∞;-2]

Запитання 8

Знайти тангенс кута нахилу дотичної до графіка функції

у= х3 - х2 ,в точці х0 =-1

варіанти відповідей

-5

0

1

5

Запитання 9

Знайдіть проміжки зростання і спадання функції:f(x)=х3+3х2-9х


варіанти відповідей

Зростає (-∞; -3] і [-1; +∞), спадає [-3;-1)

Зростає (-∞; -3] і [1; +∞), спадає [-3;1]

Зростає (-∞; -3] і [-1; +∞), спадає [-3;-1]

Зростає (-∞; 1] і [3; +∞), спадає [1;3]

Запитання 10

Укажіть точки максимуму.


варіанти відповідей

-2

-2 і 4

0 і 4

3 і 4

Запитання 11

Знайдіть найбільше значення функції f(x) = x+4/x на проміжку [1;3]

варіанти відповідей

інша відповідь

5

4

5⅓

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест