25 вересня о 19:00Вебінар: Співпраця вчителя та батьків: модернізовані підходи та нетипові форми взаємодії

Підсумкова кр з математики (26.05.2020) Резерв

Додано: 12 червня
Предмет: Математика, 10 клас
Тест виконано: 76 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рисунок, на якому зображено графік непарної функції

варіанти відповідей
Запитання 2

Обчисліть:

варіанти відповідей

27

9

1

Запитання 3

Знайдіть похідну функції: y = −ctgx + 2x5

варіанти відповідей
Запитання 4

Знайдіть критичні точки функції y = x3/3 - 3x2 + 5x

варіанти відповідей

5 і 1

−5 і 1

−5 і −1

5 і −1

Запитання 5

Розв'яжіть рівняння:

sin2x = 1 ∕ 2.

варіанти відповідей

 (-1)k π ∕ 12 + πk ∕ 2, k ∈ Z

± π ∕ 12 +πk, k ∈ Z

 (-1)k π ∕ 3 + 2πk, k ∈ Z

± π ∕ 3 + 4πk, k ∈ Z

Запитання 6

Установіть відповідність між тригонометричними виразами (1-4) і тригонометричними виразами, що їм тотожно дорівнюють (А-Д)

А. −sinα

Б. 2cosα

В. 0

Г. cosα

Д. sinα

варіанти відповідей

1 - Г

2 - Б

3 - А

4 - Д

1 - Г

2 - А

3 - Д

4 - В

1 - А

2 - Г

3 - В

4 - Д

1 - Б

2 - А

3 - Г

4 - В

Запитання 7

Дослідіть функцію: y = −2x2 + 6x + 9

Серед запропонованих варіантів оберіть МАКСИМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ

варіанти відповідей

1,5

0

Максимального значення не існує

13,5

Запитання 8

Які з наведених тверджень є правильними?

I. Якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які лежать в одній площині, то ця пряма перпендикулярна до цієї площини.

II. Кут між прямою і площиною - це кут між прямої та її проекцією на цю площину.

III. Через пряму і точку, що їй не належить, можна провести єдину площину.

варіанти відповідей

Лише I і II

I, II і III

Лише II

Лише I і III

Запитання 9

Знайдіть відстань від точки N (−4; 2; 3) до площини Oyz.

варіанти відповідей

−4

4

√29

3

Запитання 10

Знайдіть скалярний добуток векторів m (−1; 3; −2) і n (0; −1; 5)

варіанти відповідей

0

7

−14

−13

Запитання 11

На рисунку зображено куб. Установіть відповідність між кутами (1-4) та їх градусними мірами (А-Д)

1. Кут між прямими BC1 і AD1

2. Кут між прямими DC1 і BB1

3. Кут між прямими D1B1 і DC1

4. Кут між прямими AD і CC1


A. 0⁰

Б. 60⁰

В. 30⁰

Г. 90⁰

Д. 45⁰

варіанти відповідей

1 - А

2 - Д

3 - Б

4 - Г

1 - А

2 - Г

3 - Б

4 - В

1 - Г

2 - Б

3 - В

4 - А

1 - В

2 - Д

3 - Б

4 - А

Запитання 12

З точки до площини проведено дві похилі, довжини яких 5 см і 7 см, а різниця їх проекцій - 4 см. Знайдіть довжину меншої проекції.

варіанти відповідей

2 см

1 см

4 см

3 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест