Повторення( Координати на площині)

Додано: 12 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 25 разів
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть координати точки С - середини відрізка АВ, якщо А(-3;8),В (5;2)

варіанти відповідей

(-4;5)

(4;5)

(1;5)

(1;3)

Запитання 2

Знайти довжину відрізка АВ,якщо А(-3;8),В(5;2)

варіанти відповідей

10

√10

√140

√104

Запитання 3

Укажіть рівняння прямої,що проходе через точки А(-3;8),В(5;2)

варіанти відповідей

4х+3у-23=0

3х-4у-23=0

3х+4у+23=0

3х+4у-23=0

Запитання 4

Укажіть рівняння кола,діаметром якого є відрізок АВ,якщо А(-3;8),В(5;2)

варіанти відповідей

(х-1)2+(у-5)2=10

(х-1)2+(у-5)2=25

(х+1)2+(у-5)2=10

(х+1)2+(у-5)2=25

Запитання 5

Укажіть правильне тверження ,якщо А(-3;8),В(5;2).

варіанти відповідей

Відрізок АВ перетинає вісь абцис

Відрізок АВ перетинає вісь ординат

Пряма АВ проходить через початок координат

ВІлрізок АВ не перетинає жодну з координатних вісей

Запитання 6

Укажіть точки, які належать кругу,обмеженому колом,заданим рівнянням (х-4)2+(у-3)2=16

варіанти відповідей

А(-3;8)

В(5;2)

С(-3;-8)

Р(5;-2)

Запитання 7

Установіть відповідність між рівняннями прямої (1-4) та умовою (А-Д)

1. 3х-9у=0 А.пряма,паралельна вісі абсцис

2.3у-9=0 Б.пряма ,паралельна осі ординат

3.3х+у+9=0 В.пряма,паралельна прямій,заданій рівнянням 3х+у-9=0

4.3-9х=0 Г.пряа,паралельна прямій 3х-у+9=0

Д.пряма,що проходить через початок координат

варіанти відповідей

1-Д,2-А,3-В,4-Б

1-Б,2-А,3-В,4-Д

1-А,2-В,3-Д,4-Г

1-Г,2-Д,3-А,4-Б

Запитання 8

А(4;-2),В(-1;3),С(2;4) - вершини трикутника АВС.Установіть відповідність між елементами трикутника (1-4) та його довжиною(А-Д)

1.сторона АВ А √10

2.сторона ВС Б 2√10

3.сторона АС В 2,5√10

4.медіана ,проведена до найбільшої сторони трикутника Г 5√2

Д 5√10

варіанти відповідей

А В Г Д

В А Г Д

Г А Б В

Д А В Б

Запитання 9

Визначити радіус кола ,заданого рівнянням х2+ у2 -2х +6у -26 =0

варіанти відповідей

8

10

12

6

Запитання 10

Знайдіть ординату точки , яка належить осі ординат і рівновіддалена від точок А(3;2) і С(1;-6)

варіанти відповідей

-2,5

-1,5

2

-1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест