Повторення початкових понять про органічні речовини

Додано: 29 червня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
30 запитань
Запитання 1

Укажіть валентність атома Карбону в органічних речовинах:

варіанти відповідей

3

2

4

1

Запитання 2

Укажіть формулу гомологічної різниці.

варіанти відповідей

-CH3

-CH2-

CH4

-NH2-

Запитання 3

Укажіть тип хімічного зв'язку, що переважає в органічних сполуках:

варіанти відповідей

водневий

металічний

йонний

ковалентний

Запитання 4

Укажіть загальну формулу алканів.

варіанти відповідей

CnH2n

CnH2n + 2

CnH2n +1

CnHm

Запитання 5

Які продукти утворюються під час повного окиснення етену?

варіанти відповідей

етиленгліколь

вуглекислий газ і вода

чадний газ і вода

етанол і вода

Запитання 6

Сума індексів у формулі бутану дорівнює

варіанти відповідей

14

16

18

20

Запитання 7

Визначте число атомів Карбону в молекулі насиченого вуглеводню, відносна молекулярна маса якого дорівнює 100.

варіанти відповідей

7

5

6

9

Запитання 8

Для аналітичного виявлення алкенів та алкінів використовують розчин

варіанти відповідей

бромоводню

бромної води

фенолфталеїну

сульфатної кислоти

Запитання 9

Етин належить до вуглеводнів, загальна формула яких

варіанти відповідей

CnHm

CnH2n

CnH2n - 2

CnH2n + 2

Запитання 10

Відносна густина етену за воднем дорівнює

варіанти відповідей

12

13

14

15

Запитання 11

Етанол належить до

варіанти відповідей

альдегідів

вуглеводів

карбонових кислот

одноатомних спиртів

Запитання 12

Молекула етанолу складається з

варіанти відповідей

2 атомів Карбону, 6 атомів Гідрогену, 1 атома Оксигену

1 атома Карбону, 6 атомів Гідрогену, 1 атома Оксигену

2 атомів Карбону, 6 атомів Гідрогену, 2 атомів Оксигену

2 атомів Карбону, 5 атомів Гідрогену, 1 атома Оксигену.

Запитання 13

Ксиліт - натуральний замінник цукру з корисними для зубів і ясен властивостями. Формула ксиліту

CH2OH -(CHOH)3 - CH2OH. Ксиліт належить до

варіанти відповідей

карбонових кислот

вуглеводів

одноатомних спиртів

багатоатомних спиртів.

Запитання 14

Укажіть якісний реагент на гліцерол

варіанти відповідей

аргентум(I)нітрат

купрум(II)гідроксид

йод

бромна вода

Запитання 15

Укажіть систематичну назву деревного спирту

варіанти відповідей

пропанол

метанол

етанол

бутанол

Запитання 16

Укажіть, де використовують гліцерол завдяки його гігроскопічності

варіанти відповідей

основа для виготовлення динаміту

добавка до мила

як ліки при серцевих захворюваннях

для знезараження приміщень

Запитання 17

Укажіть, який колір матиме лакмус у розчині метанової кислоти

варіанти відповідей

синій

червоний

фіолетовий

оранжевий

Запитання 18

Позначте сполуку, з якою взаємодіють карбонові кислоти

варіанти відповідей

ацетилен

ферум(III)хлорид

натрій карбонат

метан

Запитання 19

Вкажіть назву органічного продукту, що утворюється при взаємодії етанової кислоти з кальцій оксидом

варіанти відповідей

кальцій ацетат

кальцій етилат

вода

кальцій етанат

Запитання 20

Укажіть, до якого класу сполук за хімічною будовою належать жири

варіанти відповідей

солі

естери

альдегіди

карбонові кислоти

Запитання 21

Відносна молекулярна маса глюкози більша за відносну молекулярну масу етану у

варіанти відповідей

6 разів

5 разів

7 разів

4 рази

Запитання 22

Укажіть назву речовини, формула якої C12H22O11

варіанти відповідей

глюкоза

фруктоза

сахароза

сорбіт

Запитання 23

Серед наведених нижче речовин укажіть природний полімер

варіанти відповідей

целюлоза

сахароза

глюкоза

лактоза

Запитання 24

Укажіть характеристичні групи, які входять до складу амінокислот

варіанти відповідей

нітрогрупа

аміногрупа

карбоксильна

гідроксигрупа

Запитання 25

Укажіть, реакція з якою речовиною визначає основні властивості амінокислот

варіанти відповідей

з основою

з кислотою

зі спиртом

з основним оксидом

Запитання 26

Укажіть, яка зі структур білка є послідовністю амінокислотних залишків

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 27

Укажіть молярну масу аміноетанової кислоти (г/моль)


варіанти відповідей

72

75

89

103

Запитання 28

Укажіть наслідок перебігу ксантопротеїнової реакції для білка:

варіанти відповідей

газ із характерним запахом

блакитний драглистий осад

жовте забарвлення

фіолетове забарвлення

Запитання 29

Що є продуктами гідролізу бідків?

варіанти відповідей

глюкоза

амінокислоти

карбонові кислоти

глюкоза і фруктоза

Запитання 30

Пептидний зв'язок - це

варіанти відповідей

- COOH-

- NO - CH2 -

- CO - NH -

- CO2 - NH3 -

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест