Повторення початкових понять про органічні речовини.

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
23 запитання
Запитання 1

Назви насичених одноатомних спиртів за систематичною номенклатурою мають суфікс:

варіанти відповідей

-ол

-аль

-діол

-ен

-ин

-ан

Запитання 2

Укажіть формулу етанолу:

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С3Н7ОН

С3Н8О3

С2Н4(ОН)2

С2Н3ОН

Запитання 3

Вкажіть назву характеристичної(функціональної) групи в молекулах спиртів:

варіанти відповідей

гідроксильна група

карбонільна група

альдегідна

аміногрупа

карбоксильна

Запитання 4

Відомо,що 10 мл цього спирту викликає сліпоту, а 25-50 мл спирту можуть спричинити смерть? Вкажіть назву та молекулярну формулу цього спирту:

варіанти відповідей

С2Н5-ОН

етанол

СН3-ОН

метанол

С4Н9-ОН

бутанол

С3Н7-ОН

пропанол

Запитання 5

Які продукти утворюються внаслідок повного окиснення ( горіння) етанолу?

варіанти відповідей

СО2 та Н2О

СО та Н2О

С та Н2О

С та Н2

Запитання 6

Як називається звязок, який виникає між молекулами спиртів і впливає на їх властивості?

варіанти відповідей

водневий

йонний

ковалентний полярний

металічний

ковалентний неполярний

гідрогенний

Запитання 7

До яких сполук відносять спирти?

варіанти відповідей

До вуглеводів

До оксигеновмісних

До нітрогеновмісних

До неорганічних

До органічних

До вуглеводнів

Запитання 8

Складіть рівняння реакції горіння етанолу та вкажіть суму коефіцієнтів^

варіанти відповідей

9

10

11

14

Запитання 9

Де застосовують алкени?

варіанти відповідей

сировина для добування ацетилену, водню

виготовлення свічок, пакувального матеріалу

виробництво поліетилену і поліпропілену

виробництво етилового спирту

Запитання 10

Назвіть речовину формула якої: CH3-CH2-CH=CH-CH3

варіанти відповідей

Пентен

Пент-2-ен

Пент-3-ен

Пентан

Запитання 11

Сполуки, що мають подібну будову молекул і подібні хімічні властивості, але різняться між собою на одну чи кілька груп -СН2 , називаються

варіанти відповідей

ізомерами

алотропними модифікаціями

гомологами

рудиментами

Запитання 12

Відносну молекулярну масу 128 має алкан

варіанти відповідей

октан

гептан

нонан

пентан

Запитання 13

CH4+2O2=CO2 +2H2O. Це реакція:

варіанти відповідей

термічний розклад метану

термічний розклад з розривом С-С звязку

повного окиснення алканів

Запитання 14

Для алканів не характерні реакції:

варіанти відповідей

Розкладу.

Заміщення.

Приєднання

Горіння.

Запитання 15

Для алкенів не характерні реакції:

варіанти відповідей

Приєднання.

Гідратації.

Заміщення.

Окиснення.

Запитання 16

Алкіни — це вуглеводні які відповідають загальній формулі
варіанти відповідей

а) CnH2n і містять один подвійний зв'язок між атомами Карбону

б)  CnH2n+2 і містять одинарні зв'язки між атомами Карбону

в)  CnH2n-2 і містять один потрійний зв'язок між атомами Карбону

г)  CnH2n-2 і містять два подвійних зв'язка між атомами Карбону

Запитання 17

Представником алкінів є:

варіанти відповідей

C2H6

C3H4

C2H2

CH3Br

Запитання 18

Оберіть назву вуглеводня C2H6 .

варіанти відповідей

метан

етин

 етан

пропен

Запитання 19

Укажіть валентність атома Карбону в органічних сполуках:

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 20

Гомологія також є однією з причин багатоманітності органічних речовин. Гомологія - це явище існування гомологів. Гомологи - це речовини

варіанти відповідей

однакові за складом, різні за хімічною будовою

однакові за хімічною будовою та складом

подібні за хімічною будовою, склад яких відрізняється на одну або більше груп СН2

різні за хімічною будовою, а склад яких відрізняється на Н2

Запитання 21

Які речовини відносяться до насичених вуглеводнів?

варіанти відповідей

октен

гексан

етин

пропан

ацетилен

етилен

метан

Запитання 22

Формула аміноетанової кислоти:


варіанти відповідей

NH2-CH2-COOH

CH3NH2

CH3-CH2-NH2

CH3COOH

Запитання 23

Формула оцтової кислоти:

варіанти відповідей

СH3CH2COOH

CH3COOH

CH3COH

HCOOH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест