ПРАКТИЧНА РОБОТА №2 ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСНОВНИХ КЛАСІВ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Додано: 11 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 1046 разів
11 запитань
Запитання 1

Cульфатній кислоті характерні всі хімічні властивості кислот, а саме:

варіанти відповідей

- змінює колір індикаторів

- взаємодіє з металами, що стоять у ряду активності металів ліворуч від водню

- взаємодіє з основними оксидами,

 взаємодіє з основами (розчинними і нерозчинними),

- взаємодіє з солями,

- взаємодіють з оксидами неметалів

Запитання 2

не можна виявити кислоту

варіанти відповідей

 фенолфталеїном 

лакмусом

метилоранжем

Запитання 3

реакція нейтралізації

варіанти відповідей

H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2↑ 

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2

H2SO4 + Na2O = Na2SO4 + H2

Запитання 4

Який реактив ще необхідний, аби довести, що реакція нейтралізації сульфатної кислоти розчином натрій гідроксиду і розчин у пробірці - нейтральний?

варіанти відповідей

Необхідний реактив - індикатор

Необхідний реактив - кислота

Необхідний реактив - луг

Запитання 5

До пробірки з розчином натрій гідроксиду додаємо 1-2 краплі лакмусу. Спостерігаємо, що лакмус забарвлюється у синій колір. До вмісту пробірки краплями додаємо розбавлену сульфатну кислоту до повної нейтралізації лугу. Спостерігаємо зміну кольору з синього на фіолетовий

варіанти відповідей

що свідчить про зникнення лугу і утворення нейтрального середовища

що свідчить про зникнення лугу і утворення кислого середовища

що свідчить про зникнення кислоти і утворення лужного середовища

Запитання 6

Вірні твердження:

варіанти відповідей

При нагріванні луги плавляться й киплять без розкладання

При нагріванні нерозчинні у воді основи розкладаються на оксид металічного елемента (основний оксид) і воду.

При нагріванні нерозчинні у воді основи розкладаються

При нагріванні луги розкладаються на оксид металічного елемента (основний оксид) і воду.

Запитання 7

Пробірку з блакитним осадом Cu(OH)2↓ закріплюємо в пробіркотримачі і обережно нагріваємо в полум'ї спиртівки. Спостерігаємо появу на стінках пробірки крапель води і утворення нової твердої речовини чорного кольору купрум (ІІ) оксиду,.Це

варіанти відповідей

розкладання на основний оксид і воду

Cu(OH)2↓ = CuO + H2O

плавління й кипіння без розкладання

Запитання 8

Оберіть вірне

варіанти відповідей

Тільки розчинні основи (луги) реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

Тільки нерозчинні основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

Розчинні (луги) і нерозчинні основи реагують з кислотами (реакція нейтралізації)

Запитання 9

 дві різні солі вступати одна з одною в реакцію обміну за умови

варіанти відповідей

 коли дві різні вихідні солі є розчинними у воді

коли хоча б одна з новоутворених солей випадає в осад

коли хоча б одна з новоутворених солей є леткою

коли присутній індикатор

Запитання 10

Для того, щоб визначити, чи є сіль розчинна, треба скористатися

варіанти відповідей

періодичною системою елементів

таблицею розчинності

рядом активності металів

Запитання 11

 Для здійснення реакції нейтралізації сульфатної кислоти розчином натрій гідроксиду додають індикатор

варіанти відповідей

щоб реакція відбулась

щоб побачити реакцію

щоб утворилася сіль

щоб утворилася вода

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест