Контрольна робота "Правильні многокутники.Коло.Круг"

Додано: 26 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 70 разів
21 запитання
Запитання 1

Як називаться кут, під яким видно сторону правильного многокутника ?

варіанти відповідей

 Внутрішній кут


  Зовнішній кут

Вписаний кут

 Центральний кут

Запитання 2

Укажіть градусну міру центрального кута правильного п`ятнадцятикутника

варіанти відповідей

360

450

1200

240

Запитання 3

Знайдіть довжину кола, діаметр якого дорівнює 10 см.

варіанти відповідей

2,25π см

4,5 см

10π см

5π см

Запитання 4

Відмітьте правильні варіанти формул для обчислення довжини кола

варіанти відповідей

 C = πR

 C = 2R

C= 2π

 C= 2πD

С = 2πR


Запитання 5

Знайдіть радіус кола, довжина якого дорівнює 18π см.

варіанти відповідей

9 см

 18 см

36π см

 9π см

Запитання 6

Многокутник називають правильним, якщо в нього ...

варіанти відповідей

всі кути рівні

всі сторони рівні

всі кути і сторони рівні

всі кути прямі

Запитання 7

Знайти кількість сторін правильного многокутника, якщо його внутришній кут дорівнює 150 º.

варіанти відповідей

8 сторін

10 сторін

12 сторін

15 сторін

Запитання 8

За якою формулою можна знайти суму кутів правильного многокутника?

варіанти відповідей

3600/n

1800(n -1)

1800(n-2)

1800(n-2)/n

Запитання 9

Знайти суму кутів правильного 6-кутника:

варіанти відповідей

3600⁰

360⁰

720⁰

540⁰

Запитання 10

Площу сектора круга (за наданим малюнком)

можна обчислити за формулою...

варіанти відповідей

Sсектора = Sсегмента + Sтрикутника

Sсектора = Sтрикутника+ Sсегмента

Sсектора = Sсегмента − Sтрикутника

Sсектора = Sтрикутника − Sсегмента

Запитання 11

Вкажіть на якому малюнку зображено коло описане навколо многокутника.

варіанти відповідей
Запитання 12

Многокутник називають описаним навколо кола, якщо

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі сторони дотикаються до кола

в нього можна вписати коло

всі вершини лежать на колі

Запитання 13

Многокутник називають вписаним у коло, якщо

варіанти відповідей

навколо нього можна описати коло

всі сторони дотикаються до кола

в нього можна вписати коло

 всі його вершини лежать на колі

Запитання 14

На якому з малюнків зображено сегмент?


Площа круга та його частин. Тест 17 (Геометрія 9 клас)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 15

На якому з малюнків зображено сектор?

Площа круга та його частин. Тест 17 (Геометрія 9 клас)

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 16

Площа круга дорівнює 36π см2. Знайдить діаметр круга.

варіанти відповідей

6

18

12

9

Запитання 17

В квадрат зі стороною 5 см вписано коло. Знайдіть його довжину.

варіанти відповідей

2,5π см

5π см

5π√2 см

2,5π√2 см

Запитання 18

Довжина описаного кола дорівнює 12 π см. В коло вписано правильний шестикутник. Знайдіть площу круга вписаного в даний шестикутник.

варіанти відповідей

 3π√3 см2

9π√3 см2

  9π см2


27π см2

Запитання 19

Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

16π см2


  64π см2

  

  32π см2


  36π см2

Запитання 20

Правильний чотирикутник це ...

варіанти відповідей

ромб

квадрат

прямокутник

паралелограм

Запитання 21

Формула С=2πR для обчислення

варіанти відповідей

Довжини кола

 

  

  Площі круга

 


  Кругового сегменту

 

    Кругового сектора


    Діаметра кола

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест