Самостійна робота: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга».

Додано: 26 травня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 60 разів
9 запитань
Запитання 1

ABCD - квадрат; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчисліть радіус R якщо r=8 см

варіанти відповідей

А) 4 см

Б) 16 см

В) 4√2

Г) 8√2

Запитання 2

∆ABC - правильний зі стороною a; R i r - радіуси описаного і вписаного кіл. Обчислити r, якщо а = 12 см

варіанти відповідей

А) 4√3

Б) 2√3

В) 6√2

Г) 6√3

Запитання 3

Площа квадрату дорівнює 36 см2. Знайдіть радіус кола, вписаногов даний квадрат.

варіанти відповідей

А) 3 см

Б) 6 см

В) 3√2 см

Г) 9

Запитання 4

Визначте кількість сторін правильного многокутника, в якому сума кутів дорівнює 540°

варіанти відповідей

А) 4

Б) 5

В) 7

Г) 6

Запитання 5

Чому дорівнює площа круга, вписаного в квадрат зі стороною 8 см?

варіанти відповідей

А) 16 π см2

Б) 6 π см2

В) 8 π см2

Г) 9 π см2

Запитання 6

Чому дорівнює площа круга, довжина кола якого дорівнює 10 π см?

варіанти відповідей

А) 100 π см2

Б) 144 π см2

В) 25 π см2

Г) 36 π см2

Запитання 7

Знайдіть радіус кола, вписаного в правильний трикутник, периметр якого дорівнює 27√3 см


(розв'язок завдання по завершенню теста надіслати в гугл клас, без розв'язку завдання не зараховується)

варіанти відповідей

А) 4,5

Б) 5

В) 9

Г) 4

Запитання 8

Знайдіть площу круга, описаного навколо прямокутника, в якому кут між діагоналями 60°, а менша сторона дорівнює 10 см.


(розв'язок завдання по завершенню теста надіслати в гугл клас, без розв'язку завдання не зараховується)

варіанти відповідей

А) 100π см2

Б) 144π см2

В) 25π см2

Г) 36π см2

Запитання 9

Знайдіть кількіть сторін равильного многокутника, якщо довжина кола, вписаного в нього, і довжина його сторони відповідно дорівнюють: 6 π см і 2√3 см.


(розв'язок завдання по завершенню теста надіслати в гугл клас, без розв'язку завдання не зараховується)

варіанти відповідей

А) 4

Б) 5

В) 6

Г) 7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест