Правильні многокутники. Коло та круг. Площа круга

Додано: 17 квітня
Предмет: Геометрія
Тест виконано: 36 разів
22 запитання
Запитання 1

Два різних кола є дотичними. Скільки спільних точок вони можуть мати? 

варіанти відповідей

жодної

1

2

3

безліч

Запитання 2

Діаметр з будь-якої точки кола видно під кутом …

варіанти відповідей

60°

 90°

120°

180°

Запитання 3

Сума кутів опуклого n-кутника дорівнює

варіанти відповідей

180(n+2)

180(n-2)

180(n*2)

180(n:2)

Запитання 4

Периметр многокутника дорівнює?

варіанти відповідей

Сума довжин усіх його сторін

Добуток довжин усіх його сторін

Сума довжин його першої та остальної сторіни

Різницю довжин усіх його сторін

Запитання 5

На якому з рисунків зображено многокутники, які не є опуклими?

варіанти відповідей

 а, б, г, е, є

а, б, е, є

в, д

 в, г, д

Запитання 6

Визначити кількість сторін многокутника,якщо кожен зовнішній кут при вершині 30º

варіанти відповідей

6

12

18

10

Запитання 7

Скільки діагоналей має многокутник,якщо сума його внутрішніх кутів 1620º?

варіанти відповідей

13

54

24

44

Запитання 8

Знайти суму внутрішніх кутів п'ятикутника.

варіанти відповідей

7200

3600

 5400

1800

Запитання 9

Відрізок, що сполучає дві точки кола та проходить через центр кола, називають …

варіанти відповідей

діаметром

 хордою

радіусом

Запитання 10

Укажіть рисунок, на якому відрізки ВО і АВ є відповідно радіусом і діаметром кола з центром у точці О.

варіанти відповідей
Запитання 11

Якщо радіус кола дорівнює 11 см, то найбільша хорда дорівнює 22 см.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 12

Хорда кола - це відрізок, що сполучає центр кола і точку кола.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 13

Дотична до кола перпендикулярна до...

варіанти відповідей

радіуса

медіани

діаметра

хорди

Запитання 14

Знайдіть радіус кола, якщо його діаметр дорівнює 15,4 см.

варіанти відповідей

23,1 см

7,7 см

30,8 см

15,4 см

Запитання 15

Відрізок, що сполучає центр з будь-якою точкою кола, називають …

варіанти відповідей

радіусом

хордою

діаметром

Запитання 16

Виберіть на якому з малюнків зображений круг.

варіанти відповідей
Запитання 17

На малюнку точка А – центр кола. Знайдіть величину кута D, якщо кут С дорівнює 48°?

варіанти відповідей

 48°

 90°

42°

132°

Запитання 18

Знайдіть діаметр кола, якщо його радіус дорівнює 7 см.

варіанти відповідей

12 см

3,5 см

14 см

17 см

Запитання 19

На якому з малюнків зображено коло, що є вписаним у трикутник?

варіанти відповідей
Запитання 20

Дотична до кола має з колом ....... спільні точки

варіанти відповідей

дві

одну

три

більше однієї

Запитання 21

Знайдіть площу круга, довжина кола якого дорівнює 30π см

варіанти відповідей

2,25π

22,5π

225π

252π

Запитання 22

Знайдіть площу сектора кола радіусом 3 см, якщо відповідний центральний кут дорівнює 280 градусів.

варіанти відповідей

19π

28π

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест