Правопис префіксів (повторення)

Додано: 25 квітня
Предмет: Українська мова, 9 клас
Тест виконано: 152 рази
12 запитань
Запитання 1

Літеру и треба писати на місці обох пропусків у рядку


варіанти відповідей

Пр..дніпровська залізниця, пр..вабливі ціни

пр..зупинити виробництво, пр..чудовий зразок

пр..бічники реформ, пр..зирливе ставлення

виконати пр..погано, подарунковий пр..мірник


кадрове пр..значення, пр..звище секретаря

Запитання 2

Літеру с на місці пропуску потрібно писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

.терти, ..чепитися, ..кинути

..творити, ..класти, ..хибити

..казати, ..цідити, ..хитрувати

..пекти, ..шити, ..формувати

..клеїти, ..простити, ..цілити

Запитання 3

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пр..бічник, пр..славний, пр..леглий

пр..ховати, пр..звище, пр..гріти

пр..подобний, пр..бій, пр..ваба

пр..буток, пр..крашений, пр..своїти

Запитання 4

Правильно написано всі слова в рядкуваріанти відповідей

зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз’їхалися

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

безсторонній, розмноження, схопити,премара, безлад

Запитання 5

Префікс з- треба писати в обох словах рядка


варіанти відповідей

[с]плутати, [ш]шивати

[с]касувати, [с]ціпити

[с]хотіти, [ж]жалитися

[с]формувати, [ш]шаленіти

[с]сунути, [с]цілювати

Запитання 6

Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пр..бувати, пр..гарний, пр..кручений

пр..вертати, пр..балтійський, пр..сяга

пр..вітний, пр..добрий, пр..тримати

пр..кручувати, пр..смачний, пр..вітання

пр..кликаний, пр..чисто, пр..нести

Запитання 7

Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пере..кочити, ..формувати, ..питати

бе..коштовний, ..казати, ..керований

..плетений, ..фотографувати, ..шити

не..терпний, ..тягнути, ро..тлумачити

..фальшувати, бе..смертя, ..хвалити

Запитання 8

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка


варіанти відповідей

бе..перечно, ..хопити, не..простовний

нав..коси, ро..чулення, ..тримувати

...просоння, чере..сідельник, ..чистити

до..хочу, не..тримно, ..фокусувати

..шити, ..краплений, ро..повідати

Запитання 9

Префікс при- пишеться в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пр..бувати, пр..гарний, пр..везений, пр..писаний

пр..вертати, пр..балтійський, пр..леглий, пр..сяга

пр..клеєний, пр..сісти, пр..тримати, пр..веселий

пр..кручувати, пр..старий, пр..вітання, пр..вітний

пр..кликаний, пр..класти, пр..дивний, пр..нести

Запитання 10

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

спитати, росхвалений, прибічник, беззбройний

скаламутити, безквитковий, розжувати, приточений

призвище, зціпити, безхарактерний, розквіт

розказати, бесхатько, зцементувати, примазатись

зчавлений, розпилення, препізнитися, безкрай

Запитання 11

Правильно написано всі слова в рядку


варіанти відповідей

скасований, розтривожений, безтурботний, припинений

схвалення, безапеляційний, розмовний, преморожений

безконтактний, призвісько, розрекламований, списаний

пресмачний, сфотографований, безмірний, росщеплений

Запитання 12

Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка


варіанти відповідей

пр…тензія, пр…звисько, пр...гріти

пр…славний, пр…леглий, пр...тендент

пр…велебний, пр...освященство, пр…вентивний

пр...зентація, пр..зидія, пр..чал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест