Предмет та методи економічної науки

Додано: 10 вересня 2023
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 477 разів
13 запитань
Запитання 1

Укажіть, до яких наук відноситься економічна теорія

варіанти відповідей

Точних


Природничих


Гуманітарних


Суспільних

Запитання 2

Визначте, що досліджує такий розділ економічної науки, як «Макроекономіка»


варіанти відповідей

поведінку окремих господарських суб’єктів


поведінку споживачів на ринку окремих товарів


поведінку фірм на ринку ресурсів


поведінку економіки в цілому 

Запитання 3

Виберіть метод економічної теорії , який полягає у виявленні характерних рис  та особливостей окремих фактів і явищ та підсумовуванні  їх:


варіанти відповідей

аналіз


економічне моделювання


абстрагування


узагальнення

Запитання 4

Визначте, хто з відомих економісті вважається «батьком» економічної науки

     

варіанти відповідей

 Ксенофонт

    

  Монкретьєн

      

Сміт

        

Аристотель

Запитання 5

Укажіть, яка з перелічених проблем є предметом дослідження мікроекономіки

 

варіанти відповідей

  Встановлення розміру заробітної плати програмісту Іванову дирекцією підприємства «Мікросистема»


  Встановлення розміру мінімальної заробітної плати урядом України

  

Розподіл національного доходу на споживання і заощадження

   

Зменшення доходів населення внаслідок інфляції

Запитання 6

Укажіть, які дійові особи є суб’єктами макроекономічних відносин:

 

варіанти відповідей

 Виробники, оптові та роздрібні продавці і покупці певного товару

  

Власники  підприємств, директори підприємств, найманні працівники

  

 Засновники акціонерних товариств, менеджери,акціонери.

   

Домогосподарства, фірми, держава, закордон. 

Запитання 7

Укажіть, які з наведених положень не мають відношення до визначення предмета економічної науки:


варіанти відповідей

раціональне використання наявних ресурсів

    

необмежені виробничі ресурси

     

якнайповніше задоволення потреб

    

безмежні та зростаючи потреби 

Запитання 8

Виберіть найбільш точну відповідь на питання, що є предметом економічної науки:


варіанти відповідей

  розподіл працездатного населення між галузями народного господарства

 

порівняння ефективності використання техніки та обладнання

  

способи задоволення потреб багатими та бідними родинами

 

використання обмежених ресурсів для найповнішого задоволення потреб

 

 використання грошей в процесі обміну

Запитання 9

Визначте, правильним чи неправильним є наведене твердження " Основна мета вивчення економічної науки полягає в тому, щоб забезпечувати успіх у бізнесі".

варіанти відповідей

ТАК, вірно

НІ, не вірно

Запитання 10

Визначте, правильним чи неправильним є наведене твердження " Абстракція – метод економічного дослідження, який передбачає ігнорування певних впливів, акцентування в чомусь головному, суттєвому"

варіанти відповідей

Так, вірно

НІ, не вірно

Запитання 11

Визначте, хто з вчених вперше застосував термін "економіка"

варіанти відповідей

Аристотель

Ксенофонт

Адам Сміт

Монкретьєн

Запитання 12

Відображення головних зв’язків між економічними величинами (змінними) за допомогою формул або графіків - цей метод економічного дослідження називається......

варіанти відповідей

Дедукція

Класифікація

Узагальнення

Моделювання

Абстракція

Запитання 13

Кому із відомих економістів (17-18 століття) належить крилатий вислів "Праця- батько багатства, земля-його мати"

варіанти відповідей

Адам Сміт

Вільям Петті

Джон Кейнс

Альфред Маршалл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест