Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Презентація"Коливальний рух. Вільні коливання. Рівняння гармонічних коливань Амплітуда, Період, частота"

Додано: 17 березня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 621 раз
12 запитань
Запитання 1

Що називають коливанням?

варіанти відповідей

процес ,який частково або повністю повторюється

контур на пружині конденсатора

міра інертності тіла

силова характеристика електричного поля

Запитання 2

Які коливання називають вільними?

варіанти відповідей

коливання,які відбуваються за рахунок електромагнітних величин

коливання,що виникають за рахунок енергії

коливання, що виникають під дією внутрішніх сил

коливання,що виникають за рахунок постійної величини

Запитання 3

Що називають амплітудою?

варіанти відповідей

називається довжина нитки

називається найбільше зміщення маятника від положення рівноваги

назваться мірою взаємодії тіл

називається амплітудою коливань

Запитання 4

Що називають періодом коливань?

варіанти відповідей

це час, протягом якого тіло здійснило повний коливальний рух

це коливання,що виникають під дією зовнішніх сил, які періодично змінюються

  це відхилення від положення рівноваги

це коливання механічних величин.

Запитання 5

Які коливання називають гармонічними?

варіанти відповідей

величина,яка знаходиться під позначенням синуса або косинуса

Х=Аcos2πνt, Х=А cos2π/T·t

Х=А cos2π/T·t

коливання,при яких величина змінюється в часі за законом синуса або косинуса

Запитання 6

Допишіть визначення.Рівняння гармонічних коливань- це рівняння,яке ...

варіанти відповідей

яке позначається періодом коливань

яке позначається частотою коливань

яке об´ єднує амплітуду,зміщення,період,частоту коливань.

                    

яке об´ єднує період та частоту коливань.

Запитання 7

Вкажіть одиниці вимірювання частоти коливань

варіанти відповідей

с

Гц

Т

Безрозмірна величина

Запитання 8

Вкажіть одиниці вимірювання періоду коливань

варіанти відповідей

Н

Гц

с

А

Запитання 9

Вкажіть одиниці вимірювання амплітуди коливань

варіанти відповідей

Т

Хм

х

м

Запитання 10

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

фаза

пружинний маятник

кулька

амплітуда коливань

Запитання 11

Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

математичний маятник

пружинний маятник

період Томсона

динамометр

Запитання 12

Який прилад зображено на малюнку?

варіанти відповідей

осциграф

амплітудометр

осцилограф

амперметр

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест