Геометрична оптика

Тест призначений для перевірки теоретичних знань та вмінь розв'язувати елементарні задачі з геометричної оптики.

Додано: 27 березня 2019
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 2346 разів
12 запитань
Запитання 1

При якому куті падіння кут між падаючим та відбитим променем буде дорівнювати 600 ?

варіанти відповідей

600

500

400

300

Запитання 2

Які зображення не можна отримати в збиральній лінзі?

варіанти відповідей

Дійсні збільшені

Дійсні зменшені

Уявні збільшені

Уявні зменшені

Запитання 3

Які зображення можна отримати в розсіювальній лінзі?

варіанти відповідей

Уявні збільшені

Уявні зменшені

Уявні перевернуті

Уявні рівні предмету

Запитання 4

В яких оптичних приладах отримують дійсні зменшені перевернуті зображення?

варіанти відповідей

Мікроскоп

Фотоапарат

Телескоп

Лупа

Запитання 5

Яке світло називають монохроматичним?

варіанти відповідей

Однакової частоти

Однакової фази

Однакової швидкості

Однакової амплітуди

Запитання 6

При переході з одного середовища в друге швидкість світла зменшується в 2 рази. Чому дорівнює відносний показник заломлення світла?

варіанти відповідей

2

1,5

1

0,5

Запитання 7

Ви наближаєтеся до дзеркала зі швидкістю 2м/с. З якою швидкістю буде наближатися до вавваше зображення?

варіанти відповідей

2м/с

3м/с

4м/с

5м/с

Запитання 8

Стоячи біля плоского дзеркала, ви підняли ліву руку. Яку руку підніме ваше зображення в дзеркалі?

варіанти відповідей

Ліву

Праву

Запитання 9

Що характеризує абсолютний показник заломлення світла?

варіанти відповідей

У скільки разів збільшується швидкість світла при переході з вакууму в середовище

У скільки разів зменшується швидкість світла при переході з вакууму в середовище

У скільки разів зменшується кут між заломленим променем та перпендикуляром в точці падіння.

На скільки відхиляється заломлений промінь від попереднього напряму.

Запитання 10

Фокусна відстань лінзи 5см. Визначте її оптичну силу.

варіанти відповідей

0,2 дптр

2 дптр

20 дптр

200 дптр

Запитання 11

Де треба розмістити предмет відносно збиральної лінзи, щоб отримати пряме зображення?

варіанти відповідей

Між лінзою та фокусом

Між фокусом та подвійним фокусом

В подвійному фокусі

За подвійним фокусом

Запитання 12

За якої умови промінь на границі двох різних прозорих середовищ не заломлюється?

варіанти відповідей

При куті падіння 900

Відносний показник заломлення дорівнює 1

При куті падіння 00

Відносний показник заломлення дорівнює 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест