призма

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
16 запитань
Запитання 1

Основою правильної чотирикутної призми є...

варіанти відповідей

прямокутник

ромб

квадрат

паралелограм

Запитання 2

Скільки ребер має п'ятикутна призма?

варіанти відповідей

12

15

18

10

Запитання 3

Скільки граней має шестикутна призма?

варіанти відповідей

7

6

8

10

Запитання 4

Площа повної поверхні приз­ми дорівнює...

варіанти відповідей

Sпп=Sбп+Sосн

Sпп=Sбп+2Sосн

Sпп=Sбп-2Sосн

Sпп=2Sбп+Sосн

Запитання 5

Діагоналлю  призми  називається відрізок, який...

варіанти відповідей

сполучає дві вершини призми

сполучає дві вершини призми, що не належать одній грані

сполучає площини основ

міститься між бічними гранями

сполучає вершини основ

Запитання 6

Висотою призми називається...

варіанти відповідей

відстань між основами

відстань між бічними ребрами

відстань між площинами ос­нов

відстань між бічними гранями

відстань між площинами бічних граней

Запитання 7

Скільки граней має куб?

варіанти відповідей

Чотири

Дві

П'ять

Шість

Три

Запитання 8

Призма —це...

варіанти відповідей

Многогранник

Многокутник

Піраміда

Паралелепіпед

Куб

Запитання 9

Призма має 20 граней. Який многокутник лежить в її ос­нові?

варіанти відповідей

20-кутник

19-кутник

22-кутник

21-кутник

18-кутник

Запитання 10

Призма називається прямою, якщо...

варіанти відповідей

її бічні ребра знаходяться під прямим кутом до площини ос­нови

 її бічні ребра перпендикулярні її основам

її основи паралельні

її висота паралельна бічним ребрам

її  бічні ребра рівні

Запитання 11

Площа повної поверхні приз­ми дорівнює...

варіанти відповідей
Запитання 12

Всі бічні ребра призми...

варіанти відповідей

перетинаються

мимобіжні

співпадають

паралельні

вертикальні

Запитання 13

Знайти площу повної поверхні правильної чотирикутної призми, сторона основи якої дорівнює 3см, а висота – 4,5см.

варіанти відповідей

54см2

40,5см2

41,5см2

72см2

Запитання 14

Основою прямої трикутної призми є прмокутний трикутник з катетами 7 і 24 см. Обчисли площу повної поверхні цієї призми, якщо її висота дорівнює 2 см

варіанти відповідей

190 см2

196 см2

202 см2

180 см2

Запитання 15

Кімната має форму прямокутного паралелепіпеда, у якого ширина 4 м, довжина 5 м, висота 2,5 м. Площа стін кімнати дорівнює 0,8 площі бічної поверхні цього паралелепіпеда. Скільки кілограмів фарби необхідно для того, щоб повністю пофарбувати стіни і стелю цієї кімнати, якщо на 1 м витрачається 0,25 кг фарби?

варіанти відповідей

18 кг

16 кг

14 кг

12 кг

Запитання 16

У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 4 см, а діагональ бічної грані - 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.

варіанти відповідей

60 см2

20 см2

12 см2

36 см2

72 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест